Секція І «Проблеми прав людини, нації, етноменшин в Україні».


У роботі секції взяли участь 22 особи. Було заслухано 11 доповідей. Загальний тон робот задав виступ народного депутата України, голови комітету з питань прав людини та національних меншин Геннадія Йосиповича Удовенка. Він виклав основні положення існуючої нині нормативно-правової бази з питань забезпечення етно-національної політики, зупинився на проблемах національних меншин в Україні, намітив перспективні шляхи їх ефективного розв’язання. Доповідач звернув увагу на недоцільність порушення багатьох питань, зокрема питання про двомовність та подвійне громадянство, які ініціюються силами, не зацікавленими у міжнаціональній злагоді в Україні. Велику зацікавленість викликав оприлюднений п. Удовенком досвід розв’язання проблем національних меншин іншими країнами світу.
Цікаві положення містив виступ науковця з Польщі Олександри Козанкевич, яка розглянула стереотипи національних меншин, взявши за основу опитування студентів різних вузів Західної України. На увагу заслуговує, зокрема, той емпіричний матеріал, який було використано для психологічного аналізу думок; цікава також методика опитування, що дає можливість робити певні висновки саме щодо опитаних і не розповсюджувати їх на незадіяні у дослідженні верстви населення.
Роль етно-національних чинників у формуванні громадянської свідомості на матеріалі Дніпропетровщини як одного з найбільш урбанізованих регіонів України розкрила доцент кафедри українознавства Юридичної академії МВС у м. Дніпропетровську Архипенко Лідія Макарівна.
Приємно відзначити високий рівень доповідей наймолодших учасників секції, зокрема виступ студента соціально-гуманітарного факультету Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова Олега Бабича на тему «Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави» та студентки Харківської національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого Размєтаєвої Юлії, яка зупинилася на філософських аспектах насильства у контексті прав людини.
Проблемам людини у контексті соціально-економічних засад місцевого самоврядування в Україні була присвячена доповідь доцента Полтавського інституту економіки та менеджменту «Світоч» Покася Віталія Івановича.
В окремий блок можна виділити доповіді з історії розв’язання проблем міжнаціональних відносин в Україні. Це виступи старших викладачів юридичного факультету Національної академії податкової служби України Катерини Вікторівни Глущенко на тему «Деякі аспекти забезпечення прав національних меншин в період відродження української державності в 1917 – 1918 рр. (Центральна Рада)» та Доценка Віктора Олеговича «До питання діяльності Товариства по землеоблаштуванню єврейських трудящих в Україні у 20– 30-ті роки ХХ ст.. ».
На етно-національному вимірі однієї з найбільших трагедій України у ХХ ст. зосередився у своїй доповіді «Український холокост 1932 – 1933 рр. і Полтавщина» кандидат історичних наук, завідувач кафедри Полтавського інституту економіки і права університету «Україна» Безотосний Микола Трохимович. Його виступ викликав дискусію з приводу правомірності використання терміну «холокост» саме до штучно створеного голоду в Україні 1932 – 1933 років, оскільки жертвами голодомору стали не лише українці, а й інші нації, що населяли територію України. Положення та висновки згаданих виступів мають не лише історико-теоретичну, а й величезну практичну цінність для нинішнього стану розвитку України, що підтвердило їх активне обговорення на секції.
Справжнім воланням небайдужої душі став виступ наукового працівника НБУ ім.В.Вернадського Якубової Тетяни Анатоліївни, яка, відштовхуючись від подій кінця ХVІІІ ст. на південно-західному Причорномор’ї, зупинилась на сучасній кричущій ситуації у м.Очаків Миколаївської області. Тетяна Анатоліївна повідомила учасників конференції про своє звернення до п.Удовенка з приводу порушення прав дітей і молоді в м.Очакові і вимогою допомогти припинити будівництво стриптиз-барів поряд зі школами і дитячими садками та повернути місту його історичну й національну цінність.
Гостро-полемічною і водночас добре аргументованою була доповідь Григорія Івановича Мусієнка, професора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.Бойчука, присвячена історіософії українського націоналізму.
На жаль, обмежені часові рамки не дали можливості виголосити доповіді всім бажаючим. Усі вони будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Попри гостроту сучасного політичного моменту в Україні, робота в секції відбулася у науковому руслі, без зайвої політизації. Що є свобода? Що є її обмеження? Що є людське буття? Що є обов’язками громадянства? Яке значення демократії? Учасники секції дійшли до єдиної думки, що хоча ми не перші, хто ставить ці питання, вони є дуже важливими для України, оскільки Україна – багатоетнічна держава,   і потрібна велика повага і толерантність у вирішенні проблем всіх народів, що її населяють. З огляду на це, виникає потреба у розробці наукового визначення таких понять як «етнос», «нація», «народ» тощо, уніфікації та вичерпного змістового наповнення термінології з цієї сфери, недопущення двозначностей у потрактуванні  відповідних понять. Для забезпечення розвитку культурних надбань всіх народів, що проживають на території України, слід заохочувати і підтримувати наукові дослідження з історії цих народів в контексті українознавства, що може дозволити зменшити кількість політичних загострень з проблем етнічних меншостей в Україні.