головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес
Автор: Горенко-Баранівська Лариса
кандидат мистецтвознавства, ст. наук. співр. відділу культорологічних досліджень ННДІУВІ

Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес

Всеукраїнська науково-практична конференція “Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес” відбулася 7–8 червня 2007 р. в м.Києві. Організаторами її виступили Міністерство культури і туризму України та Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв (ДАКККіМ) за участю Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби МОН України, НДІУ МОНУ, а також провідних навчальних закладів культури і мистецтв.
Пленарні та секційні засідання цього заходу відбувалися 7–8 червня ц.р. в ошатному конференц-залі ДАКККіМ. З особливою увагою учасники конференції заслухали привітання Міністра культури і туризму України Ю.П.Богуцького та Міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка. Всі доповіді відзначалися тематичною розмаїтістю та глибиною наукового аналізу. В них підкреслювалось, що важливою ознакою сучасної освіти є поєднання національних традицій, а також досвіду з інноваціями. Саме через освіту необхідно підготувати людину і суспільство, які будуть здатні творити і сприймати зміни, нововведення в галузі технологій, інформації, знань тощо. Для цього необхідно реформувати освіту, зробити її інноваційною за характером, конкурентоспроможною, професійною і соціально мобільною, націленою на духовне самовдосконалення.
Було наголошено, що національна освіта України XXI ст. повинна мати випереджальний характер, бути націленою у майбутнє, на розв’язання актуальних проблем нового століття, на формування у вихованців нових способів мислення й діяльності. Неперервність освіти передбачає внесення суттєвих змін у змістову, виховну, технологічну та управлінську архітектоніку національної освіти України всіх рівнів. Зокрема, у структурі навчання посилюється роль і значення освоєння способів діяльності, підвищення їх технологічності, створення умов для активної соціальної дії, а також здійснення проектної, науково-дослідницької діяльності. Формування компетентності учнів (студентів) в умовах сучасної України, тобто їх здатності мобілізувати знання у реальній життєвій ситуації, – найактуальніша проблема інноваційної освіти в Україні XXI ст. Необхідно спрямувати молодь на саморегуляцію, самопізнання, самоактуалізацію, на знаходження особистих смислів, на інтеграцію в соціокультурний динамічний простір.
Міністр культури і туризму України Ю.Богуцький визначив головну функцію інноваційної освіти: необхідно навчити людину використовувати засвоєні знання для практичного життя, як професійного, так і громадського. Для цього слід підвищити рівень інноваційної культури педагогів, їх уміння продукувати перспективні ідеї, реалізувати їх у практичній діяльності. Одним з поважних принципів нового типу освіти в Україні має стати принцип філософічності та духовного освоєння світу. Ці завдання можливо вирішити лише завдяки переходу від освіти “як передачі знань” до продуктивно-творчого й активного навчання, коли примноження знання відбувається у процесі створення учнем власних творчих цінностей, результатів. Тому продуктивна освіта – це процес індивідуальної самореалізації людини, результатом якої є створення освітніх технологій.
Отже, освіта завжди є важливим фактором соціального прогресу й духовного оновлення світу людини; умова динамізму, прискорення процесів у різних сферах суспільно-політичного й духовного життя, могутній фактор становлення українського суспільства XXI ст., де освіта є пріоритетною сферою, а освіченість – суспільною цінністю і національним надбанням.

 

...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet