головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Українознавча основа формування джерельної бази дослідження етносоціальної системи Гуцульщини
Автор: Зеленчук Ярослав
аспірант відділу філософських та психологічних проблем українознавства НДІУ

Українознавча основа формування джерельної  бази дослідження етносоціальної системи Гуцульщини

Українознавство як система інтегративних знань про Україну і світове українство використовує системну методологію наукових досліджень, яка розроблена вченими НДІУ МОН України під керівництвом його директора, академіка П.Кононенка, і ґрунтується на цілісному науковому аналізі речей, явищ і феноменів.
Українознавчі наукові дослідження проводяться на джерельно-фактографічній основі, на принципі історизму та засадах об’єктивно-порівняльного розгляду й аналізу. Науковий розгляд речей, явищ і феноменів проводиться через призму зіставного і протиставного підходів, доказових оцінок і висновків. Українознавчий аналіз здійснюється у світлі перспектив розвитку процесів і явищ та поведінки людей в ім’я пошуку об’єктивних істин, віднайдення справжніх природно-суспільних та матеріально-духовних сутностей і тенденцій розвитку [1].
Для українознавчих досліджень головними є правдиві уроки історії, тому однаково вагомими є висновки та оцінки як позитивного, так і негативного змісту в масштабах світового часопростору. З огляду на те, що упродовж віків українство розвивається як світовий феномен, то й розглядати джерела, факти, події, процеси, вчинки людей необхідно в органічній цілісності, у взаємній залежності та впливовості, як ланки одного ланцюга чи процесу [2].
У нашому дослідженні етносоціальної системи Гуцульщини українознавство є основою формування джерельної бази. Для повного розкриття теми відомих археографічних матеріалів недостатньо, і тому виникає потреба проведення додаткових, спеціально організованих українознавчих експедиційних досліджень.
Проблема українознавчо-історичної реконструкції етносоціальної системи Гуцульщини є важливою частиною українознавчого дослідження одного із самобутніх етнографічних регіонів України, що розглядається в контексті сучасного дослідження вченими НДІУ українського етносу у світовому часо-просторі. В українознавчих дослідженнях Гуцульщини Філія „Гуцульщина” НДІУ використовує наукову методологію українознавства, яка концептуально базується на інтегративному підході до наукового аналізу всіх об’єктів і предметів дослідження, поряд із широким використанням існуючої археографічної джерельної бази, розглядає також необхідність використання (в комплексі) й експедиційного українознавства як продуктивної наукової гіпотези для одержання актуальних фактографічних українознавчих матеріалів. В актуальності і продуктивності наукової методики експедиційного українознавства ми особисто переконались на практичному прикладі формування джерельної бази дослідження етносоціальної системи Гуцульщини. Тому важливо показати ефективність практичного використання наукової гіпотези експедиційного українознавства для формування українознавчої основи джерельної бази дослідження етносоціальної системи Гуцульщини.
1. Експедиційне українознавство як метод формування українознавчо-історичної основи джерельної бази дослідження етносоціальної системи Гуцульщини.
Для того, щоб провести українознавчо-історичне дослідження етносоціальної системи Гуцульщини, потрібно було доповнити існуючу археографічну джерельну базу фактографічними матеріалами українознавчих експедицій. Під час формування українознавчо-історичної основи джерельної бази дослідження етносоціальної системи Гуцульщини був використаний метод експедиційного українознавства. Аналіз та узагальнення експедиційних матеріалів дали нам можливість одержати додаткові наукові результати стосовно досліджуваної теми.
У рамках виконуваної у 2000 – 2006 роках загальноінститутської науково-дослідної теми „Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення” (керівник – доктор філологічних наук, академік П.Кононенко), Філією „Гуцульщина” НДІУ (директор П.Шкрібляк) були проведені експедиційні дослідження матеріальної і духовної культури Гуцульщини як одного із самобутніх етнографічних регіонів України. Вони дали можливість створити відповідну джерельну базу.
Починаючи з 2007 р., Філія „Гуцульщина” НДІУ працює над загальноінститутською темою „Український етнос у світовому часопросторі” (керівник – доктор філологічних наук, професор П.Кононенко), яка стала логічним продовженням попередньої досліджуваної теми.
Дослідження етносоціальної системи Гуцульщини проводились протягом 2...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet