головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Українознавство в загальноосвітніх навчальних закладах
Автор: Крижанівська Валентина
завідувач відділу філософії освіти і освітніх технологій НДІУ МОН України.

Українознавство в загальноосвітніх навчальних закладах
(на допомогу вчителю українознавства)

 Відповідно до Програми Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", пріоритетним напрямком державної політики в галузі освіти є її якість.
Головним виміром якості освіти є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя країни [1,3 – 4].
Серед головних цінностей сучасної освіти можна виділити такі:
а) еко-етична (не руйнувати природу);
б) антропоцентрична (не руйнувати самого себе);
в)   культурологічна (не руйнувати, а оберігати й розвивати національну, загальнолюдську культуру, історію, рідну мову, традиції).
Впроваджувати ці цінності в життя зможе лише вільна, відповідальна, великодушна людина. Свобода і права її мають гармонізуватися з відповідальністю як внутрішньою мотивацією.
Серед основних завдань сучасної школи є:
- становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної коммпетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;
- забезпечення цілісності уявлень школярів про світ шляхом інтеграції змісту освіти (інтеграція міждисциплінарна та в межах одного предмета)[2,1].
Орієнтири навчання, що стоять перед сучасною освітою, вимагають прогнозувати потреби і моделі навчання та розвитку особистості, які можуть швидко реагувати на потреби суспільства, інтереси та можливості учнів.
Отже, потрібно творити гуманістичну, демократичну, правову українську освіту, спрямовану на втілення в життя національної ідеї, яка вибудовується на основі українознавчих цінностей. Українознавство, за концепцією Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (директор проф. П. Кононенко), – цілісна інтегративна система знань про Україну, українців, українство як геополітичну реальність, що сприяє виробленню моделі розвитку української спільноти на основі пізнання себе як етносу, нації і держави у минулі часи та сьогодні в полікультурному середовищі і часопросторовій взаємозалежності.
Українознавство покликане історією виконувати його головне призначення – розкривати досвід народу на всіх етапах часопростору, плекати у нових поколінь щирі почуття любові до України та світового українства, поваги до інших народів, науково проектувати майбутнє, бути філософією і політикою держави.
Мета інтегративного курсу "Українознавство" – дати учням знання про людину та про Україну й українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із вселюдством – з іншого, а також сприяти самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формуванню громадянської свідомості.
Головні завдання: на основі наукової джерельної бази, всебічного комплексного, системного вивчення і висвітлення генезису України й українства, самого українознавства як наукової системи:
а)  виявити досвід поколінь та історичні уроки розвитку української нації, природи, мови, держави, культури, людини;
б) сприяти аналізу тенденцій, причин та наслідків розвитку й проблем сучасності;
в) формувати характери громадян і патріотів;
г) готувати покоління до самостійного життєвого вибору, шляху та перспектив майбутнього, пізнання й самопізнання, творення й самотворення особистості, схильної і спроможної бути в гармонії з іншими людьми, з довкіллям, із власним "Я" (внутрішнім світом) і поєднувати особисті інтереси з громадськими, національно-державними та загальнолюдськими;
д) спираючись на глибинні традиції українського народу, сприяти виробленню високих суспільних, державних, гуманістичних, духовно-культурних ідеалів, морально-етичних та естетичних критеріїв і принципів життєдіяльності: людей мудрого серця і гуманного розуму (інтелекту), патріотів-професіоналів світового рівня [3, 50,51].
Інтегративний курс "Українознавство" потребує розгляду багатьох понять, зокрема й таких, як: цілісність, інтеграція, інтегративні знання, інтегративні процеси, методи і принци...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet