головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #3(8)
пошук по сайту
Українознавчі засади виховання
Автор: Руденко Юрій
д-р пед. наук, проф. НПУ ім. М.П.Драгоманова

Українознавчі засади виховання

Розвиваючись, українознавство як наукова система інтегрованих знань про історію, культуру, духовність нашого народу, Україну-Батьківщину створює сприятливі умови для постійного поглиблення національної свідомості, патріотизму, громадянськості підростаючих поколінь. Українознавство вбирає в себе віковічну мудрість рідного народу, вироблені ним культурні скарби, волелюбні заповіти предків, духовні орієнтири, завдяки яким упродовж століть багатьма шляхами реалізуються наступність і спадкоємність поколінь української нації, забезпечується її духовний розвій. Впровадження в життя ідей, цінностей українознавства – високе покликання сучасного виховання.
Національна система виховання українського народу має глибокі корені, прадавні витоки, потужні традиції, високоефективні шляхи і засоби виховного впливу на особистість, підростаючі покоління. Однак сучасна педагогіка часто ще «стоїть осторонь» здобутків українознавства, що є основною причиною кризової ситуації. Українознавчі засади виховання є тими культурно-історичними, морально-духовними підвалинами, на яких тільки й можна будувати всю сучасну багатогранну національну систему освіти і виховання.
Книжка «Основи сучасного українського виховання» підбиває підсумки кількарічної роботи автора в НДІ українознавства МОН України. Одним із найважливіших завдань автор ставив виявити й утверджувати в сучасному родинному, шкільному і позашкільному вихованні дітей, підлітків та юнаків українознавчі підходи, форми і методи роботи.
Книжка складається з восьми розділів. У кожному з них автор прагнув дослідити і розкрити для педагогів ті пласти культури, духовності українського народу, пізнання і засвоєння яких підростаючими поколіннями забезпечують формування в них якостей національного характеру і світогляду, глибоких патріотичних почуттів, громадянської позиції. У кінці кожного розділу формулюються висновки, даються методичні рекомендації щодо впровадження в практику виховної роботи українознавчих ідей, цінностей.
Історія педагогіки, народної виховної мудрості доводить, що найефективнішими засобами виховання є лише ті, у яких сконцентровано зміст і особливості українського національного світосприймання і світорозуміння, психології, способу мислення, а також культурно-духовні здобутки нашого народу. З'ясовуючи, наприклад, питання історії національного виховання, ролі в ньому давньоукраїнської міфології, фольклору, символіки, календарних традицій тощо, автор виявляє стрижневі ідеї, цінності, які на високому рівні узагальнення об'єднують такі пласти української культури, формують у свідомості учнів українську духовність.
Цікавим і специфічним, вважаємо, є розділ «Виховний потенціал давньоукраїнської міфології». Посилаючись на результати досліджень українознавців М.Костомарова, М.Драгоманова, В.Гнатюка, Я.Половецького, І.Огієнка, С.Плачинди, Л.Силенка та ін., автор розкриває багатство духовних цінностей, якими володіли наші далекі предки і на яких виховувалися всі попередні покоління українців. У книжці наводяться захоплюючі сюжети давньоукраїнських міфів про створення світу, богів Сварога, Дажбога, Лада, Перуна, богинь Берегиню, Ладу, Живу, Коляду, про наших пращурів, племена антів і скіфів, сарматів і укрів, добричів і росів та ін. Розкриваються великі виховні можливості персонажів міфів, зокрема витязів, велетів Гука, Тура і Чура. З'ясовуються шляхи, форми і методи виховання сучасних школярів на подвижницькому чині, героїчних традиціях, які високохудожніми засобами розкриваються в міфах, багатьох жанрах вітчизняного фольклору.
У книжці з різних точок зору обґрунтовується ідея: давньоукраїнська міфологія, фольклор, символіка, інші засоби народної виховної мудрості є животворними джерелами інформації з метою пізнання коренів, пер-шовитоків нашої національної самобутності, духовної неповторності. Через усі розділи книжки червоною ниткою проходить положення, яке полягає в тому, що чим глибше в минулі віки сягає думка учнів, тим кращі психологічні і культурно-історичні умови створюються для пробудження і формування в них почуттів, поглядів, переконань, ідеалів українських патріотів, творців нових національних цінностей, активних учасників будівництва незалежної України. Автор вважає, що глибоке засвоєння кожною дитиною українських міфів, фольклорних творів є, образно кажучи, цілю...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet