головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Довкола “Слова”
Автор: Мишанич Олекса
член-кореспондент НАН України м.Київ

Довкола “Слова”

І
2000 року відзначено 200-ліття з часу публікації видатної пам’ятки давнього українського (староруського) письменства – “Слова о полку Ігоревім”. На останню чверть ХХ ст. припало ще кілька ювілеїв цього твору – 800-річчя написання (1987 – 1988), 800-річчя Ігоревого походу (1985), 175-річчя першопублікації (1975). За цей час з’явилося чимало нової літератури про “Слово”, що зафіксована у двох бібліографічних покажчиках: “Слово о полку Игореве”: Библиографический указатель. 1968 – 1987 года. Л., Наука, 1991, 205с. (1395 назв російською мовою, 178 – українською і 99 – білоруською) і “Бібліографічний покажчик праць, виданих в Україні в 1970 – 1990-х роках про “Слово о полку Ігоревім”. Харків, 1999, 44 с. (576 назв). Російська Академія наук видала фундаментальну працю “Энциклопедия “Слова о полку Игореве” (Т. 1 – 5, Санкт-Петербург, 1995), яка частково охоплює й український матеріал. Така кількість наукової і науково-популярної літератури про “Слово” засвідчує, що інтерес до нього не згасає. У рішенні ЮНЕСКО про святкування 800-річчя “Слова” було сказано, що воно поряд з найвидатнішими творами давніх літератур впливає на всезагальний літературний процес, закладені в ньому ідеї миру й гуманізму відіграють велику роль у формуванні світової духовної культури.
До 200-річчя першодруку “Слова” в Україні з’явилися нові переклади й переспіви героїчної поеми – М.Гетьманця (Суми, 1998), М.Ткача (Київ, 1998), Н.Попеля (Одеса, 1999), К.Нейпавера (Ужгород, 2000). Наукове визнання здобули праці Ірини Калинець – “Студії над “Словом о полку Ігоревім” (Львів, 1999), В.Звагельського – “Про шлях Ігоря Сіверського” (Суми, 1999). Проведено дві всеукраїнські наукові конференції: “Слово о полку Ігоревім” та його епоха” (Київ – Суми – Путивль, травень, 2000 р.) і “Слово о полку Ігоревім”: на шляху до третього тисячоліття” (Львів, грудень 2000 р.) Видано першу книгу неперіодичного наукового збірника “Словознавство” (Київ – Суми, 2000). Побачив світ змістовний краєзнавчий збірник “Слово о полку Ігоревім” і “Луганщина” (Луганськ, 2000). Вершиною наукових здобутків українських дослідників “Слова” 2000 року стало комплексне видання Бориса Яценка “Слово о полку Ігоревім” та його доба” (К., 2000), що містить кілька розвідок ученого (“Історична основа “Слова о полку Ігоревім”, “З історії відкриття “Слова о полку Ігоревім”, “Про Щукінський список “Слова о полку Ігоревім” та ін.), оригінальний текст “Слова”, ритмічний переклад, розлогі коментарі. Б.Яценко також переклав “Слово” англійською мовою. Автор послідовно обстоює та обґрунтовує думку, що “Слово” – пам’ятка питомо української літератури.
Українська наука про “Слово” поповнилася нині серйозними науковими дослідженнями, перекладами та переспівами, які належать перу авторів з діаспори, донедавна заборонених в Україні. Серед них – студії, переклади й переспіви Я.Гординського, Б.Кравцева, митрополита Іларіона (І.Огієнка), М.Кравчука, В.Васьківа та ін. Введено знову в науковий обіг дослідження про “Слово” М.Грушевського, галицьких авторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. Останні десятиліття ХХ ст. збагатили українську науку про “Слово” фундаментальними дослідженнями Л.Махновця (“Про автора “Слова о полку Ігоревім”, К., 1989), цікавими працями й спостереженнями М.Гетьманця, В.Німчука, В.Франчук, С.Пінчука, С.Пушика, С.Федаки, М.Ткача, В.Звагельського, Ірини Калинець та ін. Можна сказати, що наука про “Слово” утвердилася нині в Україні як самостійна дисципліна, яка, відкидаючи попередні ідеологічні нашарування, всебічно вивчає твір як дорогоцінну спадщину давньої української духовної культури.
Зрозуміло, й надалі є актуальним цілий комплекс проблем, що накопичилися довкола “Слова” впродовж двох віків. Це – й проблема тексту, його темних місць, проблема часу створення і найактуальніша проблема – авторства. Залишається також питання про оригінальність “Слова”, його автентичність. Очевидно, ці проблеми ніколи не будуть розв’язані до кінця, тому над ними сушитимуть голови вчені, навколо них виникатимуть численні домисли і фантазії псевдовчених та любителів познущатися над “Словом”. У цьому наша пам’ятка беззахисна.

ІІ
200-річчя першодруку “Слова” відзначено в Україні ще одним “відкриттям”, про яке варто поговорити окремо, оскільки воно належить перу поважного американського вченого й надруковане в українсько-аме...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet