головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #4(21)
пошук по сайту
Зауваги до нової програми 12-річної школи
Автор: Плачинда Сергій
старший науковий співробітник відділу української літератури НДІУ

Зауваги до нової програми 12-річної школи

Нова програма з української літератури 12-річної школи (2005р.) має вельми цінні й важливі якості: вона добре продумана, насичена кращими взірцями українського красного письменства, розкриває національну самобутність української літератури протягом всьго шляху її розвитку. Зрештою – і це найважливіше – вона, програма, національна, українська за змістом, формою і духом своїм. Тому вона, крім пізнавального значення, сприяє духовному збагаченню молодого покоління українців, вихованню в них святих почуттів національної гідності.
Особливо цікавими, свіжими, змістовними є пропоновані матеріали за темами: ”Українська література за межами України”, ”Українська література 10-х років ХХ ст.”, ”Українська література 20-30-х років ХХ ст.”, ”Поети-шістдесятники”, ”Постшістдесятництво”, ”Традиція бароко ХХ ст.”, ”Сучасна молода українська література”.
Єдиний, але вельми прикрий недолік програми: знову й знову не повезло давній українській літературі, і вже зовсім на позанауковому, профанаційному рівні подано (точніше – її зовсім не подано) давньоукраїнську міфологію. Прикро й те, що в програмі навіть не згадано про пам’ятку давньоукраїнської писемності, публіцистики, історіографії та міфології – „Велесову книгу”, не кажучи вже про „Послання оріан хозарам” („Листи до божого ока”). Невже так налякали авторів програми й укладачів хрестоматії для 5 – 6 класів ті українофоби, котрі чинять люті нападки на „Велесову книгу”, бо вона розкриває велику духовність, високий цивілізаційний рівень та героїчну історію давніх українців від VII ст. до н.е. до Х ст. н.д. Мовчанкою обійдено і світової слави петрогліфи та протошумерські (найстародавніші в світі – від ХІІ тис. до н.е.) письмена на гротах і скелях Кам’яної Могили під Мелітополем. Зігнорована й титанічна праця єдиного в Росії та й в Україні клинописознавця та шумеролога Анатолія Кифішина, який розшифрував багатозначні написи на скелях Кам’яної Могили.
Щодо поданих під виглядом давньоукраїнських міфів матеріалів, то такий „метод” викликає подив. Хоча слід відзначити як відрадний і важливий факт саме внесення до програми 5-го класу основної школи навчального матеріалу з давньоукраїнської міфології. Намір благородний і справедливий. Адже світоглядні уявлення давніх українців належать до найдавніших і найзмістовніших у світі. Власне, се – первісна духовність світу. Принаймні ми її простежуємо ще в глибинах мізинської культури. Порівняймо давньоукраїнський міф про Око, що є, по суті, гімном безмежжю Всесвіту і – знайдений в шарах мізинської культури браслет з викарбуваним на ньому меандровим орнаментом – символом безкінечності буття людського на Землі. Або – реалістичні й символічні (!) жіночі статуетки (вони свідчать про благородний культ Жінки-Матері – продовжувачки роду людського) – жіночий пантеон давньоукраїнської міфології: Коляда, Лада, Дана, Мокоша, Жива, Берегиня, Слава, Білі Вили, Перуниця, Рожаниці, Дівонія.
А ще відзначимо оптимізм давньоукраїнської міфології (відсутність есхатологічних мотивів!), багату сюжетистику, щедротність і альтруїзм богів, що ревно стоять на захисті Людини.
Але як сей розкішний світ уявлень наших предків, висока духовність давньоукраїнської міфології, її змістова глибина відбиті в шкільній програмі,  підручнику, хрестоматії? Аж ніяк.
Спочатку про видання „Українська література: 5–12 класи”. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Керівник проекту академік М.Г.Жулинський, загальна редакція Р.В. Мовчан. Відповідальна за випуск О.Корнілова. Програму підготували: кандидати філологічних наук Р.Мовчан, Н. Левчук, О. Камінчук, М. Бондар, О. Поліщук, доктор філологічних наук М. Сулима, вчителі-методисти Л. Шабельникова, В. Садівська. Видавництво „Перун”. Київ – Ірпінь, 2005р. Укладачі програми не з’ясували найелементарнішого: що саме входить до поняття давньоукраїнської міфології. Адже сама назва навчального матеріалу неточна, приблизна: „Світ фантазії, мудрості”. Слово „фантазія” тут, нам здається, недоречне, адже йдеться про світобачення давніх. Тож пропоную назву навчального матеріалу сформулювати так: світ первісної духовності, мудрості й краси.
Неточний, науково необґрунтований і підзаголовок: „Міфи і легенди українців”. Яких саме українців – сучасних?.. давніх?.. Таке формулювання нагадує нещодавно виданий фоліант „...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet