головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #1(6)
пошук по сайту
Проект положення про систему громадського самоврядування в освіті України
Автор: ..

Проект положення про систему громадського самоврядування в освіті України

1. Відповідно до Закону країни «Про освіту»(ст.1б) органами громадського самоврядування в освіті є:
- загальні збори (конференція) колективу закладу освіти;
районна, міська, обласна конференції педагогічних працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;
Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.
2. Головні завдання органів громадського самоврядування в освіті України:
- допомагати державним органам влади визначати стратегію розвитку освіти в Україні та її регіонів, давати оцінку прийнятим офіційним рішенням у галузі освіти, пропонувати альтернативні проекти реформування освіти;
вимагати від органів державної влади повноцінного фінансування освіти, виконання ними законів про освіту, створення належних умов для виховання та навчання учнів (студентів), а також для високоефективної праці педагогічних працівників;
спонукати органи державної влади до інтенсивної праці, рішучих дій з припинення руйнівних тенденцій в освітянській галузі, виведення її із затяжної кризи і занепаду;
- захищати педагогічних працівників, учнів (студентів) від не завжди продуманих і необґрунтованих дій органів державного управління освітою, домагатися належної оплати за педагогічну працю, соціального захисту учнів (студентів).
3. Всеукраїнський з'їзд працівників освіти, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська конференції, загальні збори(конференція) колективу закладу освіти скликаються оргкомітетом, кількісний і особовий склад якого затверджується спільним рішенням виконавчих органів профспілкових освітянських організацій, педагогічних(освітянських) об'єднань і товариств (ім. Г.Ващенка,«Рідна школа», «Україна і світове українство», «Просвіта» та ін.) відповідних рівнів.
4. Оргкомітет затверджується за рік до проведення з'їду та за півроку до проведення зборів чи конференції.
5. Організаційний комітет обирає голову, його заступників та відповідального секретаря. Організаційний комітет працює на громадських засадах, оплачується лише робота відповідального секретаря та відрядження членів оргкомітету.
6. Організаційний комітет органів громадського самоврядування є постійно діючим, заміна або докооптування його членів проводиться спільним рішенням виконавчих органів професійних організацій та громадських педагогічних об'єднань.
7. Всеукраїнський з'їзд працівників освіти та з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим проводяться не рідше одного разу на п'ять років. Обласні, районні, міські конференції обирають свої виконавчі комітети – постійно діючі органи громадського самоврядування, а. також голову (заступників голови) Всеукраїнської (обласної, міської, районної)освітянської самоврядної організації.
8. Загальні збори (конференція) обирають раду навчального закладу, а також голову громадського самоврядування навчального закладу.
9. Голови освітянських самоврядних організацій є водночас головами відповідних виконавчих комітетів.
10. У своїй діяльності органи громадського самоврядування в освіті неухильно дотримуються Конституції України, Закону України «Про освіту» «Провищу освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту» інших законодавчих актів про освіту, нормативних документів Міністерства освіти та науки.

II. Повноваження органів громадського самоврядування
2.1. Всеукраїнський з'їзд працівників освіти:
2.1.1. Заслуховує звіти Міністерства освіти і науки про виконання рішень попереднього з'їзду та завдань, що випливають із стратегічних державних документів і програм.
2.1.2. Заслуховує звіт голови Всеукраїнської освітянської самоврядної організації про проведену роботу між з'їздами.
2.1.3. Здійснює громадський контроль за станом виконання державними органами управління освітою основних положень Законів України про освіту.
2.1.4. Аналітичне оцінює реальний стан реформування та розвитку освіти в Україні, визначає своє бачення перспектив розвитку освіти.
2.1.5. Розробляє і рекомендує органам державної влади концепцію національної освіти, альтернативні проекти програм розвитку освіти, нормативних і законодавчих актів.
2.1.6. Сприяє організації психолого-педагогічних досліджень...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet