головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Рецензія на науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства «Україна – етнос»
Автор: Чорній Валентина
головний бібліограф відділу наукової бібліографії Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України

Рецензія на науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства «Україна – етнос»

Так склалася доля України, що й до сьогодні достатньо актуальними є слова Сергія Єфремова про те, що “давно вже й дуже прикро дається взнаки велика потреба в покажчику для української, мовляти б, самоосвіти. З кожним бо роком і множиться література з українознавства, і на книгарський ринок викидаються все нові та нові видання, в яких не завжди може ладу дійти звичайний читальник. Та й цього читальника, з другого боку, гурт усе шириться і прибуває людей, яким знайомість з Україною, з її минулим та сучасністю, з усякими формами, завданнями та проявами українського життя повинна бути морально обов’язковою, не кажучи вже про звичайнісіньку цікавість та чисто практичні потреби” [1, 71].
Отже, маємо нове видання, а властиво покажчик, присвячений питанням українознавства: Україна – Етнос: Науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства/ Укладачі: Фігурний Ю. С., Чирков О. А. – К., 2005. – 202 с.
Для тих, хто не тримав у руках книжки, наведемо кілька витягів з авторських пояснень.
У довіднику зібрано бібліографічний опис найрізноманітніших видань з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства, що відповідає потребі комплексного, системного пізнання і самопізнання українського етносу, сприяє становленню українознавства як цілісної навчальної дисципліни з етнологічною складовою на чільному місці. Видання розраховане на студентів, аспірантів, учителів, викладачів, науковців – усіх, хто цікавиться етнологічними проблемами українознавства [2, 2].
Від упорядників: «... довідник... підготовлений співробітниками відділу української етнології Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України. Дану роботу виконано за державною бюджетною темою “Дослідження етнічної історії українського народу та науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі (2004 – 2006 рр.). ...До довідника внесено книжкові видання, періодичні видання, статті зі збірників, періодичних видань, матеріали конференцій, брошури, автореферати та інші публікації з етнологічних проблем українознавства. Укладачі зосередили свою увагу, насамперед, на публікаціях, вміщених у виданнях НДІ українознавства – журналі “Українознавство” та у Збірнику наукових праць НДІУ. Укладачі використали електронний бібліографічний опис публікацій цих видань, зроблений канд. іст. наук Ярошинським О.Б. Науковий бібліографічний довідник не є вичерпним виданням. Добір літератури закінчено в листопаді 2005 [2,4].
На жаль, попри всю корисність такого видання, мусимо відмітити цілий ряд недоліків, що виникли через недотримання чи незнання упорядниками, які, без сумніву, є фаховими етнологами, основних засад підготовки бібліографічних покажчиків.
У кожного читача, який звик користуватись бібліографією, при перегляді запропонованого покажчика, насамперед, виникне питання про його хронологічні рамки, адже у тексті “Від упорядників” вказана лише кінцева дата добору літератури – листопад 2005 р. Що ж стосується початкової дати реєстрації літератури, то покажчик подає інформацію лише про окремі видання кінця ХІХ – початку ХХ ст., причому зовсім незрозумілий принцип їх відбору. Це можна проілюструвати, взявши як приклад добір праць визначного українського етнографа В. Гнатюка (1871 – 1926). З усього наукового доробку до покажчика включено лише 11 праць вченого, серед яких не тільки прижиттєві видання, але й сучасні. Проте укладачі чомусь оминули увагою дві персоналії В. Гнатюка (Едмонтон, 1987. – 148 с.; Львів, 1992. – 151 с.).
Візьмемо інший приклад. У покажчику зафіксовано всі 22 томи “Матеріалів до українсько-руської етнології”, що видавала Етнографічна комісія НТШ (Львів, 1899 – 1929 рр.). Натомість пропущено сотні томів фундаментального видання того ж НТШ – “Записок Наукового товариства ім. Шевченка” (з 1892 по 2004 рр. видруковано 248 томів). У запропонованому покажчику є лише 2 посилання на це видання (подаємо приклад із збереженням правопису, використаного у бібліографії): Записки Наукового товариства ім. Шевченка – Львів, видається від 1993 р.; Записки Наукового товариства ім. Шевченка /Ред.: Р. Кирчів; О. Купчинський ; М. Глушко. – Л., 2001. – 731 с. – (Пр. секції етнографії і фольклорист...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet