головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #2(19)
пошук по сайту
Українська діаспора в Чеській Республіці: досягнення та проблеми сьогодення
Автор: Карпенко Світлана
науковий співробітник відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства НДІУ МОН України, кандидат філологічних наук

Українська діаспора в Чеській Республіці: досягнення та проблеми сьогодення

Президент СКУ (Нью-Йорк) Аскольд Лозинський в одній зі своїх статей зазначив, що найбільш важливим недоліком України є очевидна відсутність зацікавленості діаспорою, де, зокрема, західна діаспора представляє рівень фінансової та політичної підтримки уряду України, а уряд при нагоді користується цією підтримкою. Він відмітив, що навіть спроби спільного зацікавлення і співробітництва західної діаспори та України сповнені недовіри сторін одна до  одної [1].
Як відомо, сучасна українська діаспора виникла в результаті дії ряду соціально-економічних, політичних і демографічних чинників, найголовнішими з яких були: міграція населення за межі українських земель, захоплення частини цих земель сусідніми державами, а також процеси демографічного відтворення в середовищі самої діаспори.
Міграція українського населення до Чеської Республіки відбувалася за часів Австро-Угорської імперії у межах політичних кордонів держави, до якої входила частина сучасної території України, та й пізніше, за імперії Радянського Союзу, вже за межі держави. Залежно від причин або мотивів, які спонукали українців до переселення за межі території свого основного розселення, їхня еміграція мала заробітчанський (соціально-економічні причини) і політичний (опозиція до режиму) характер [5, 23].
В історії формування української діаспори в Чехії чітко простежуються такі хвилі масового переселенського руху з України:
– еміграція кінця ХІХ – початку  ХХ ст. (за часів Австро-Угорської імперії), коли західна частина України була частиною імперії;
– еміграція у 20-х роках ХХ ст., коли Прага та вся Чехословацька республіка стали притулком для значної хвилі українських політичних емігрантів із Східної України;
– еміграція переселенців-українців із Закарпаття, яке належало до Чеської Республіки, а після Другої світової війни сюди почали мігрувати українці-русини зі Східної Словаччини;
– еміграція «заробітчан» у 1990-ті роки, зумовлена соціально-економічними чинниками.
Всі емігранти, які опинилися на території сучасної Чеської Республіки, принесли із собою відмінну історичну та соціальну пам'ять, що дуже ускладнювало роботу урядових організацій з українською громадою.
За даними перепису населення 2001 р., в країні проживало 22189 громадян українського походження (0,2% від загальної кількості населення). Враховуючи той чинник, що виїздили до Чехії українці переважно через  політичні мотиви (дискримінація української культури, традицій, мови, утиски й переслідування, а нерідко й загроза неминучої розправи за найменші прояви національної самосвідомості), на території другої батьківщини мігранти намагалися відстоювати право українського народу самому визначати свою долю, зберегтися як частина українського етносу. Цьому сприяла діяльність створених емігрантами в густонаселених українцями місцях численних громадських і культурно-освітніх установ. Свого часу С.Петлюра наголошував на виконанні еміграцією «одповідальної частини загальнонаціональної і загальнодержавної програми української нації», націленої на справу будівництва Української Держави [3].
Сьогодні в Чехії діють 4 організації української діаспори:  "Українська ініціатива в Чеській Республіці", "Об'єднання українців та прихильників України в Чеській Республіці", "Форум українців ЧР" та "Союз українок Чеської Республіки".
Уряд Чеської Республіки надає фінансову підтримку зазначеним організаціям, а також виданню україномовного журналу «Пороги». Це один з позитивних прикладів, тому що уряди країн переважно не досить охоче підтримують громадські організації нацменшин і сприяють їхньому розвитку. Можливо, стосовно українських емігрантів у Чеській Республіці вже склалася «добра традиція». Як свідчать джерела, у міжвоєнний період заклалися основи освітньо-інтелектуального увзаємнення українців із спільнотами країн проживання. Зокрема, чехословацький уряд сприяв розвитку освітніх закладів. У період з 1921 по 1931 рр. Міністерством закордонних справ Чехословаччини було розроблено і запроваджено спеціальну програму фінансової допомоги для втікачів з Росії, України та Білорусії. Також дозволено функціонування Українського Вільного університету, що у 1921 р. переїхав з Відня до Праги, Українського Високого педагогічного інституту...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet