головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
...Пізнаймо правду – і правда нас вільними зробить...
Автор: Мулява Володимир
провідний науковий співробітник НДІУ, заступник (з науки) директора НДІ козацтва при Інституті історії України НАНУ, Почесний Гетьман Українського козацтва, член Ради Українського козацтва при Президентові України, генерал-майор Збройних Сил України і генерал козацтва (Київ)

...Пізнаймо правду – і правда нас вільними зробить...
Феноменологія духу українства… в козацтві: пройдешнє, сучасне та прийдешнє (світоглядно-праксеологічний, філософсько-понятійно-категоріальний  і соціально-психологічний  аналіз)

Публікація присвячена генерал-отаманові українського козацтва, директору Науково-дослідного інституту українознавства МОН  України,  відомому вченому-академікові, лауреату Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера,  докторові філологічних наук, професорові Кононенку Петру Петровичу на відзначення його 75-річчя з побажаннями крицевого козацького здоров’я, довгих літ творчої та успішної життєдіяльності, щоб скільки жив, стільки й надалі служив Україні і працював на Україну !!! З вдячністю за вельми необхідну, важливу та значиму для України, українського народу і всього світового українства роботу, за уже зроблене і досягнуте Петром Петровичем Кононенком і Науково-дослідним інститутом українознавства.   

 „ ... Брешете Ви, кому ясно усе... ”                                                                                                                                           Євген Плужник

Зміст епіграфа з вірша Є.Плужника, в першу чергу, ми адресуємо собі та, попри всю гостроту, вважаємо філософським, позаяк повернення до того, що бачилося ясним, кожний раз виявляє невичерпність і безкінечне багатство зв’язків і складності об’єкта пізнання. Пізнання правди фактів як явищ і дійсних подій, пошук і віднайдення істини у фактології як описі фактів, їх аналітична та синтезуюча документальність, опора на науковий фактичний матеріал роблять знання у практичній діяльності праксеологічно значимими як для самого процесу, так і для її (практичної діяльності) результуючої ефективності. 
Перша частина заголовка цієї статті „ ...Пізнаймо правду – і правда нас вільними зробить...” – це не цитата, а, праксеологічно, – уже заклик до дії, прохання, запрошення, відозва до українського козацтва, усього українського народу (козацького – за своєю найглибиннішою сутністю),  завдання всім нам пізнати правду і розгорнути діяльність, поводити себе адекватно правді.
Обстоюючи концептуальну установку на не репресивність і позицію доцільності та необхідності, понад те, вищу ефективність не репресивного розв’язання проблем, ми намагаємося теоретично переконати і  закликаємо дотримуватися повчання Спасителя: "... і пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить" [13, 8.32].
 
Правда, Істина, Діяльність…
Правда нас вільними зробить тільки через нашу власну діяльність, організацію і самоорганізацію, контроль і самоконтроль, управління і самоуправління... Лише через нашу власну діяльність. Не випадково слово „свобода” (як синонім слів: воля, вільність) не тільки в сербському слові „сво-бо-до”, а і в інших слов’янських мовах означає – „себе буття діюче”. Науковим синонімом слова правда є поняття, термін, категорія – істина.
Під правдою розуміють те, що відповідає дійсності, те, що дає сукупність достовірних вістей, відомостей, може давати можливість правильності дій, справедливості..., порядку, який ґрунтується на справедливості. В історії права певний період слово правда навіть використовувалося як назва кодексів законів.
Істина – це вже не просто правда і, навіть, не тільки моральний чи правовий ідеал, а науково достовірне знання, яке адекватно (правдиво) відображає реальну дійсність у свідомості, відповідно самій дійсності. Істина – це не просто твердження, судження, положення, а те, що перевірене критеріями істинності, практикою, досвідом... І відповідає самим об'єктам, предмет...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet