головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми
Автор: Чирков Олег
науковий співробітник відділу української етнології НДІУ.

Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми

Відділ української етнології НДІУ бере участь у роботі над укладанням наукового енциклопедичного понятійно-термінологічного словника з українознавства, а отже відповідає за підготовку етнологічних та інших термінів, що вживаються в науках, тісно пов’язаних з українською етнологією. Однією з таких наук є етнічна географія (етногеографія), яка утворилася як окрема наука у ХХ ст. на перетині географії та етнології. Частину етногеографічних термінів редакційною радою було вирішено внести до словника, а саме: етнічна географія, етнічна територія, межа етнічної території, етнічний анклав (етнічний острів), розселення етносів, етнічна міграція, етнічна структура населення.
Розглянемо докладніше сутність етнічної географії у зв’язку з українознавством, спробуємо узагальнити змістове навантаження тих її термінів, які внесено до понятійно-термінологічного енциклопедичного словника «Українознавство» і, можливо, поглибити їх тлумачення та актуалізувати українознавчу сутність.
Етногеографія (Етнічна географія) – одна з географічних наук, яка розвивається на межі з історичними науками, міцно пов’язана з демографією, соціологією, психологією, політологією, статистикою населення; вивчає минуле, сучасне і можливе майбутнє географічне розташування етнічних спільнот і всіх складових їх культурно-історичної, соціально-економічної, політичної, біологічної своєрідності й подібності  – окремих компонентів етнічності  та їх поєднань, а також розвиток географічного розташування та територіальної організації людства і його територіальних частин як сукупності представників різних етнічних спільнот. Етногеографічні дослідження спрямовані на всі таксономічні рівні етнічних спільнот Землі протягом усієї історії людства – від найдавніших часів до сучасності, джерелами для етногеографічних досліджень слугують переписні та інші статистичні дані, результати опитувань, стаціонарні та експедиційні спостереження, історичні документи, результати археологічних досліджень тощо.
Термін «етногеографія» вперше використав Богораз-Тан В. Г. у 1920-х р., однак розумів його він надто широко. Засадничими етногеографічними термінами є: етнічна територія, межа етнічної території, етнічна будова людності (етнічна структура населення).
Етногеографія з’ясовує наступне:
1.Межі етнічної території та її географічне розташування, чисельність етнічної спільноти, щільність заселеності етнічної території, форми розселення, типи поселень, територіальні системи поселень, форми урбанізації та рівень урбанізованості етносів.
2.Поширення окремих етнічних рис (компонентів етнічності) – спільних для всієї спільноти чи для певної її частини цінностей, вірувань, норм, традицій, смаків, самосвідомості, історичної пам’яті, мови, традиційно-побутових елементів матеріальної культури, способів ведення господарства, форм соціальної та політичної організації етнічних спільнот.
3.Етно-територіальну структуру населення світу та етнічну структуру окремих його частин – материків, країн, міст тощо.
4.Значення географічного середовища в утворенні та розвитку етнічних спільнот, у наявності окремих етнічних рис.
5.Групування етнічних спільнот за географічними ознаками.
6.Наявність регіональних відмінностей у межах етнічної території, її районування на підставі нерівномірного розміщення населення та його локальних етнічних відмінностей.
7.Географічну зумовленість і територіальні відмінності перебігу процесів, що призводять до зміни стану етнічності – етнічних процесів (у тому числі модифікації традиційних форм культури та побуту, їх стандартизації та уніфікації), біологічного відтворення етнічної спільноти, міграційних та інших процесів.
У сучасній етногеографії існують різні підходи до виділення етнічних територій, до картографування окремих елементів матеріальної і духовної культури, до класифікації етнічних спільнот тощо.
Зародки етногеографічних знань знаходимо вже у працях багатьох стародавніх авторів. Найдавніші географічні карти містили етногеографічну інформацію. Етнічну ситуацію на території України відображали у текстах та картах давні греки, араби, євреї, готи. Етногеографічна картина світу присутня у світогляді авторів Літопису руського.
Своєрідність культури, побуту, суспільного ладу, особливості психіки етнічних спі...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet