головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Положення про видавничу етику та її порушення для журналу «Українознавство»
Автор: ННДІУВІ
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Положення про видавничу етику та її порушення для журналу «Українознавство»

“Українознавство” – це рецензований журнал, що працює згідно з міжнародними стандартами етики видавництва. Принципи етики видавництва базуються на чотирьохсторонній співпраці (автор – редактор – рецензент - видавець) та базований на COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Автор

Автор має подавати на розгляд статті, що базуються на виключно оригінальних дослідженнях та забезпечити доступ до першоджерел. Якщо автор використовував роботи інших авторів він/вона має відповідно їх цитувати; всі посилання мають бути правильно оформлені. Стаття має містити визнання роботи інших дослідників у межах основної теми. Підробка даних, завідомо хибні твердження та плагіат є неетичними та неприйнятні. Подання однакового (або майже однакового) рукопису в інший журнал також являється неетичною поведінкою та неприйнятно. Авторство належить тим, хто зробив істотний вклад в дослідження а імена тих, хто приймав участь у дослідженні та підготовки публікації до друку мають бути зазначені. Будь які форми расизму (за приналежністю до культури, статі та сексуальних меншин) будуть розцінюватись як неетична поведінка та неприйнятні.

Редактор

Редакційна колегія приймає рішення щодо видавництва поданої статті. Рішення має прийматися незалежно від походження, релігійних переконань та політичних поглядів авторів. Редакційна колегія має дотримуватись конфіденційності в процесі рецензування та не розповсюджувати інформацію щодо ім’я автора статті та іншої конфіденційної інформації. Використання редактором чи редакційною колегією рукописів у власних цілях є неетичною поведінкою та неприйнятне.

Рецензент

Peer review має допомагати редактору прийняти рішення щодо прийняття чи не прийняття статті до друку в журналі. Якщо рецензент не має відповідної кваліфікації для оцінювання та виконання рецензування він має повідомити редактора та виключити себе з процесу рецензування. Порушення конфіденційності процесу рецензування буде вважатися неетичною поведінкою. Рецензент має діяти об’єктивно, використовуючи переконливі аргументи та зрозумілі висновки. Подвійна перевірка посилань та правильність висловів так само як і надійність джерел мають бути зазначені як обов’язки рецензента. Рецензент має доповідати або повідомляти редактора про текстові або схематичні подібності рукопису з іншими публікаціями.

Видавець

Видавець поважає та приймає рішення редакційної колегії що базується на рецензуванні.

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement for the Academic Journal  “Ukrainoznavstvo”

“Ukrainoznavstvo” is the peer-reviewed journal which works according to the international publishing ethic standards. Its publishing ethics policy is based on the four-side cooperation (the author – the editor – the peer reviewer and the publisher) and oriented on the COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Author

The author(s) should submit the paper based on the entirely original research and provide public access to raw data. If the author has used the work and words of others, he/she must appropriately cite or quote them; all the references should be submitted accurately. The paper should contain the acknowledgment of the work of others researchers within the target topic. Data fraud, knowingly false statements and plagiarism constitute unethical behavior and are unacceptable. Submitting the same (or almost the same) manuscript to another journal also constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable. Authorship belongs to those who have made a significant contribution to the research and its interpretation in the paper, other persons who partially participated in research process must be mentioned as contributors. All the forms of racism (including cultural, sexual and gender) will be treated as unethical publishing behavior and are unacceptable.

Editor

The editor/editorial board makes decision about the publishing of the submitted article. The editor’s decision must be made irrelatively to the ethnic origin, religious beliefs, and political views of the authors. The editor and editorial staff should keep the confidenti...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet