головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Відділ освітніх технологій
Автор: ННДІУВІ
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Відділ освітніх технологій

Відділ освітніх технологій є одним зі структурних підрозділів Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Історія відділу розпочалася з часу заснування НДІ українознавства у 1991 р.
Метою діяльності відділу є дослідження концептуальних засад українознавства як науки та навчальної дисципліни, розроблення методології цілісного самопізнання, самотворення народу в таких визначальних сферах його духовності, як наука, освіта, виховання.
Основні напрями діяльності:
– дослідження історії становлення та розвитку українознавства як науки, специфіки найважливіших її етапів (періодизації) і становлення українознавства як навчальної дисципліни;
– вивчення стану, поглиблення та прискорення процесу формування джерельної, історіографічної та історіософської бази українознавства;
– розробка концепцій, навчальних курсів, планів і програм, підручників і посібників для впровадження українознавства в систему освіти, науки, культури України;
– підготовка наукових монографій, навчально-методичних матеріалів з українознавства, посібників, підручників для забезпечення науково-освітніх запитів учнів, учителів ЗНЗ, вступників, студентів, викладачів ВНЗ.
На початку розбудови незалежної України відділ діяв відповідно до вимог Державної програми «Освіта» («Україна XXІ століття»), де одним зі стратегічних завдань реформування системи освіти було визначено відродження і розбудову національної освітньої галузі як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави, формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я, забезпечення пріоритетності розвитку людини, відтворення й трансляції культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків.
Відділ системно й послідовно апробовував педагогічну концепцію оновлення національної освіти на засадах родинності, розроблену Інститутом українознавства під керівництвом доктора філологічних наук, професора П.Кононенка.
Разом із науковцями Інституту та вчителями-практиками під керівництвом директора Інституту П.Кононенка розроблялися навчальні інтегративні курси:
– для І–IV кл. – «Світ дитини»;
– для V–XI кл. – «Українознавство», «Здоров’я» (валеологія), «Мова» (державна, рідна, іноземна), «Українська культура», «Словесність», «Природа», «Людина і світ», «Математика».
Співробітники відділу популяризували ідеї українознавства, валеології, української національної школи-родини у періодичній пресі.
Був розроблений та впроваджений в практику проект «Школа нової генерації – українська національна школа-родина». Проект підтримали Міністерство освіти і науки України (наказ № 216 від 16.07.1995 р.), Головне управління освіти м. Києва (наказ № 153 від 07.09.1998 р.), Лабораторія педагогічних інновацій та інформаційних технологій (керівник  Л.Ващенко).
Робота над проектом розпочалася зі створення концепції «Школа нової генерації – українська національна школа-родина». Проект передбачав перехід від безнаціональної унітарної підготовки школярів до етнічно спрямованої й одночасно диференційованої, де створюються умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, що усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовленого жити і працювати у XXI ст. За поданим проектом школа-родина розглядалась як одна з варіативних шкіл єдиної української національної школи, де має бути створено середовище, максимально наближене до родинного.
Відділ плідно співпрацював з обласними, міськими, районними управліннями освіти і науки, інститутами післядипломної педагогічної освіти, громадськими освітніми організаціями.
Починаючи з 1995 р., значна увага приділялася перепідготовці педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів України з українознавства на курсах підвищення кваліфікації. Такі курси проведені для педагогічних працівників м.  Києва, Автономної Республіки Крим, м. Чернігова, Чернівецької та Чернігівської областей.
За участю співробітників відділу були проведені семінари-практикуми для заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва з проблем націонал...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet