головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Відділ мови
Автор: ННДІУВІ
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Відділ мови

Відділ мови засновано в листопаді 1991 р. Ідея створення такого підрозділу в Інституті українознавства належить академіку Петру Петровичу Кононенку. Соціальні потреби ідеології державотворення, освіти, повернення українців до рідномовних джерел зумовили окреслення концепції «Мова в системі українознавства» і визначення напрямків роботи відділу, який очолила доктор філологічних наук, професор Світлана Яківна Єрмоленко. Співробітники відділу зосередили увагу на таких засадах: феномен мови як вираження національної сутності людини, історія української мови, історія і структурування українського мовознавства.
Українознавство в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. відрізняється від українознавства 20-х років ХХ ст. Питання окремішності української мови у науковій літературі вже не стояло. Натомість актуалізувалося  питання зв’язку мови з історією народу. Оскільки не всі праці українознавців, істориків мови були в науковому обігу, одним із чільних завдань стала їх популяризація. Питання історії мови було одним із ключових на першій конференції «Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку» (1992), на якій вперше прозвучала доповідь Г. Півторака про першопочатки української мови та її специфічні ознаки, ці думки потім були розвинуті в його монографії «Українці: звідки ми і наша мова?» (1993). У практиці вузівського викладання нині широко використовується хрестоматія «Історія української мови» (упорядники: С.Я.Єрмоленко, А.К.Мойсієнко), підготована у відділі мови НДІ українознавства.
В умовах відродження національно-мовної свідомості українців потребували осмислення такі поняття, як «державотворча функція мови», «рідна мова». Нагальною стає проблема рідномовної освіти, виховання мовної особистості. У відділі мови 1994 р. було розроблено навчально-виховну концепцію викладання української (державної) мови (автори: С.Я. Єрмоленко, Л.І.Мацько). Концепція узагальнила досвід комунікативного підходу до вивчення української мови і наголосила на специфіці мовної освіти у зв’язку з державним статусом української мови. Нові аспекти  були засвідчені у проблемі викладання української мови як іноземної. У названому документі вперше обґрунтовано поняття мовної особистості як результату навчання і виховання на українознавчій основі.
Проблема «Мова в системі українознавства» закономірно пов’язана з науково-освітніми суспільними орієнтирами: висвітленням інтегративної ролі мови в розвитку людини й суспільства, цивілізації й культури; історії мови як частини історії народу, як світоглядного феномену, що забезпечує наступність зв’язку поколінь, єдність і консолідацію суспільства, витворення загальнонаціональних, всеукраїнських культурних вартостей. Українська мовна особистість утверджується науково обґрунтованою інформацією про неперервність історії української мови від початків слов’янства, його культурних зв’язків з іншими етносами до сучасного поліфункціонального статусу української літературної мови. З огляду на це ключові моменти історії мови та вивчення її функції в різні історичні періоди мають доповнюватися в навчально-виховному процесі вивченням характеристичних структурних ознак української мови та засвоєнням її як важливого засобу спілкування, засобу передавання інформації, знаряддя розвитку комунікативних можливостей мови в різних сферах суспільно-виробничої діяльності. Власне лінгвістична природа української мови розглядається на тлі широкої проблеми «мова й суспільство» в усіх її аспектах. Структурування лінгвістичних завдань передбачає максимальне охоплення українознавчої інформації з усіма концентрами українознавства.
                                                                           Науково-дослідні теми
Упродовж  2004–2006 рр. співробітники відділу мови працювали над аспектом «Мова як головний чинник національної самоідентифікації» науково-дослідної теми «Українознавство в систе...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet