головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Відділ української етнології
Автор: ННДІУВІ
Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії
Відділ української етнології

Історія створення та функціонування відділу української етнології зокрема та Інституту українознавства загалом безпосередньо пов’язана з вітчизняним етнодержавонацієтворенням, а саме – зі здобуттям незалежності України на початку 90-х років ХХ ст.
Створення такого Інституту було зумовлене насамперед нагальними потребами розбудови України як незалежної, демократичної, соборної держави, а відтак розвитку українознавства як цілісної інтегративної системи наукових знань про Україну, українців і світове українство; про саме українознавство у просторі та в часі, як політики й філософії держави у підготовці кадрів українознавців найвищої кваліфікації, а також як потужної національної ідеології, міцного і надійного стрижня Української Самостійної Соборної Держави, української політичної нації та кожного свідомого українця.
Відділ етнології цілеспрямовано долучився до цього важливого процесу. З перших днів свого існування почав активно працювати над проблемами національної етнічної історії. У положенні про відділ етнології Інституту українознавства Київського університету імені Тараса Шевченка, яке обговорювали співробітники на засіданні відділу 24 листопада 1992 р. і завізував директор Інституту українознавства професор Петро Петрович Кононенко 22 січня 1993 р., йдеться: «Відділ етнології входить до складу відділення фольклору, етнології та народної культури Інституту. Проводить дослідження в галузі етногенезу та етнічної історії, антропології, етнографії, етнопсихології українського народу. Головні напрямки наукових досліджень: пошук теоретичних підходів до вирішення проблеми походження українського народу з урахуванням даних широкого комплексу етногенетичних дисциплін; висвітлення вузлових проблем стародавньої історії України за даними археології; вивчення антропологічного складу давньої та сучасної людності України з метою пошуків генетичних витоків українського народу; розробки в галузі історичної етнографії українців; етнопсихологічні дослідження, зокрема вивчення структурних компонентів етнічної самосвідомості українців, висвітлення ролі природних та історичних умов у формуванні рис національної вдачі українського народу; дослідження в галузі палеодемографії в контексті етнічної історії України… Відділ проводить експедиції на терені України, країнах ближнього та далекого зарубіжжя для збирання матеріалів з етнологічних дисциплін; організовує наукові конференції, готує фахівців з етнології вищої кваліфікації. Координує свою діяльність з іншими відділами Інституту; провідними науковими закладами України у галузі історії, етнографії, археології, антропології, етнопсихології, зарубіжними українознавчими центрами. Розробляє засади викладання етнологічних дисциплін на факультеті підвищення кваліфікації Інституту та інших вищих і середніх навчальних закладах; готує навчальні посібники та підручники. Співробітники відділу ведуть окремі курси в Інституті підвищення кваліфікації Київського університету».
Двадцятирічну діяльність відділу української етнології можна умовно розмежувати на три етапи: перший – зародження та формування (1992–1993 рр.), другий – становлення і перетворення його згідно з Конституцією на один з провідних в Інституті (1994 р. – серпень 2000 р.), третій – реформування та відновлення наукового потенціалу (вересень 2000 р. – до сьогодення).
Початковий етап наукової діяльності відділу етнології безпосередньо пов’язаний з його першим керівником – кандидатом історичних наук (нині доктором історичних наук, професором) Сергієм Петровичем Сегедою (він був завідувачем у 1992–1993 рр.). Саме завдяки його організаторським здібностям сформувався дієздатний і науково спроможний колектив дослідників у складі доктора історичних наук, провідного наукового співробітника Леоніда Львовича Залізняка, кандидата психологічних наук, старшого наукового співробітника Тетяни Сергіївни Воропаєвої, молодшого наукового співробітника Олександра Миколайовича Гудима-Левковича, молодшого наукового співробітника Станіслава Ігоровича Шанайди.
Підсумовуючи роботу відділу за 1992–1993 рр., ми прийшли до таких висновків: 1) в Україні був створений перший науковий підрозділ, який почав професійно займатися і досліджувати етнологічну проблематику в українознавстві, і в ц...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet