головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Культ воїна-звіра в давній період на території України
Автор: Бондаренко Антон
аспірант відділу української етнології ННДІУ
Культ воїна-звіра в давній період на території України

Одним із найпоширеніших давніх міфологічних культів був культ дикого звіра-хижака: вовка (собаки), ведмедя. Ці тварини несли на собі надзвичайно велике інформаційне міфологічне навантаження. Найвагомішим аспектом таких уявлень було співставлення диких звірів з воїнами. Звір являв собою уособлення воїна, був покровителем військової справи. Відомості писемних джерел, дані фольклору й археології дозволяють виділити три етапи існування цього культу: давній період, період Київської Русі [4] і період козацької доби української історії [5].
У статті ми розглянемо культ воїна-звіра в давній період історії України, проаналізуємо відомості про нього у середовищі військових станів народів, що в давні часи проживали на території України і брали участь в етногенезі української нації: населення Скіфії (VIII ст. до н. е. – IV ст. до н. е.), Сарматії (IV ст. до н. е. – II ст. н. е.), давніх слов’ян (I – VIII ст. н. е.).
Стаття є частиною реалізації дисертаційного дослідження на тему «Культ воїна-звіра в українознавчому вимірі». Воно проводиться в межах виконання держбюджетної науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці у світовій цивілізації і культурі» (2010–2011).
Тема культу воїна-звіра знаходиться на перетині досліджень з української міфології, фольклористики, лінгвістики, а також історії військової справи, що є надзвичайно актуальними.
Об’єктом досліджень виступає духовний світ та світоглядні уявлення племен і народів, що населяли територію сучасної України з VIII ст. до н. е. до VIII ст. н. е.: населення Давньої Скіфії, Сарматії, давньослов’янські племена. Предметом досліджень є власне культ воїна-звіра військових станів цих суспільств. Мета даної праці – проаналізувати відомості з різноманітних джерел щодо культу воїна-звіра в давній період на території сучасної України, здійснити спробу їх систематизації для подальших досліджень. Завдання – проаналізувати культ воїна-звіра в Скіфії, Сарматії, у давніх слов’ян (VIII ст. до н. е. – VIII ст. н. е.), спираючись на історичні, лінгвістичні, етнографічні відомості, матеріали літописів, а також дані археології.
Джерельна база нашого дослідження складається з давньоукраїнського фольклору: архаїчних казок, билин, переказів, а також писемних пам’яток античних і візантійських істориків та хроністів. Видання «Українські билини» під редакцією В. Шевчука містить українські народні казки та легенди на билинні теми. В цьому збірнику ми звернемо увагу на порівняння і ототожнення билинних богатирів з «лютими звірами», а також епізоди містичного обертання богатирів на вовків [23]. Низка архаїчних легенд і казок міститься у праці «Поэтические воззрения славян на природу» російського історика й етнографа А. Афанасьєва. У деяких давньослов’янських пам’ятках фольклору зустрічається сюжет про походження богатирів від вовка або інших звірів-хижаків [2].
Серед античних писемних джерел важливою для нашого дослідження є книга IV «Мельпомена» з «Історії» Геродота, в якій описується населення Давньої Скіфії [7]. Відомості про військові звичаї давніх слов’ян-праукраїнців містять хроніки візантійських авторів V – X ст. н. е. Візантійський хроніст VII ст. н. е., що писав від імені імператора Маврикія, так званий Псевдо-Маврикій, у праці «Стратегікон» описував військову справу слов’ян, зокрема, подав відомості про імітування слов’янськими воїнами звіриного реву [10]. Подібний бойовий звичай давніх русичів описується і в праці візантійського історика X ст. Лева Диякона [17].
Культ воїна-звіра є малодослідженим. Це явище в давній період на території України висвітлювалось тільки в окремих статтях у контексті інших наукових досліджень. Досить ґрунтовно займався цією темою Л. Залізняк, подаючи відомості про існування явища воїнів-звірів у межах своїх робіт з давньої історії України та з історії українського козацтва [12, 13]. Ю. Фігурний в дослідженнях історичних витоків українського лицарства один із розділів присвячує традиції культу звіра в середовищі українського козацтва. Висвітлюється зв’язок між давніми військовими традиціями і звичаями козаків [24, 25]. В. Балушок розкрив питання культу воїна-звіра через вивчення явища ініціацій (посвят) юнаків у чоло...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet