головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #2(39)
пошук по сайту
Україна і український етнос у безмежжі світового часопростору. Українці у світовій цивілізації та культурі
Автор: Кононенко Петро
доктор філологічних наук, професор, академік Української академії наук, Академії наук Вищої школи України, Української Вільної Академії наук у США, Міжнародної Слов`янської академії, Української академії політичних наук, Президент Міжнародної асоціації "Україна і світове українство", директор ННДІУВІ.
Україна і український етнос у безмежжі світового часопростору. Українці у світовій цивілізації та культурі

Том 1

Глава І
Українські природа і етнос у світовому часопросторі.
Місце і роль у світовій еволюції

Розпочинаємо розгляд надзвичайно масштабного і складного завдання, адже Україна і світове українство споконвіків (принаймні ще з часу індоєвропейської цивілізації та культури) постають як феномени і цілісного Українського світу, і питомої клітини Вселюдства – України – впливового суб’єкта всесвітнього розвитку, оскільки незаперечно значущими для вселюдства є українська Природа, український харизматичний Етнос, нині поширені на всій Планеті його культура, мова, освіта, наука, державно-політичний, конституційний досвід, приклад міжнародних взаємовідносин.
Природно й зрозуміло, що особливої ролі набувають Концепція та метод дослідження і висвітлення сутності питання.

Методологія і метод у вивченні та висвітленні проблеми

Ще на межі 80–90-х років ХХ століття під час створення Міжнародної асоціації «Інститут українознавства» (з 2000 р. – «Україна і світове українство»), а з січня 1992 р. – однойменного Науково-дослідного інституту (нині Національного науково-дослідного інституту українознавства) була розроблена Концепція, схвалена делегатами Міжнародної науково-практичної конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку українознавства» (жовтень 1992 р.) і представлена педагогами та вченими всієї України та 36 зарубіжних країн, згідно з якою українознавство мало вивчатися й розвиватися як «наука про Україну і світове українство в усій всеосяжності й повноті їх часопросторового буття і розвитку».
З огляду на це були розроблені історико-теоретичні й методологічні засади, відповідно до яких українознавство мало поставати як цілісна наукова система взаємозалежних концентрів: історія, теорія, методологія українознавства; Україна – етнос; Україна – природа; Україна – мова; Україна – культура; Україна – етнонація і держава; Україна у міжнародних відносинах; Україна (українці) – ментальність, доля; Україна та світове українство – роль і місія у світовій цивілізації та культурі [1]. А принципами дослідження й висвітлення феноменів України та світового українства мали бути: історизм як домінанта наукового пізнання, наукове джерелознавство, повнота й об’єктивність порівняльно-ретроспективного (зіставно-протиставного) аналізу та синтезу, універсально-всебічного підходу, а не одномірного й однозначного; методів індукції і дедукції [2]; об’єктивно-суб’єктивного оціночного розгляду всіх граней предмета, а також прогностичної ретроспективи, яка сприяє об’єктивному співвідношенню минулого, сучасного і майбутнього [3].
Відштовхуючись від зазначених засад, ми наголошуємо: Українознавство – цілісна, інтегративна наука як сцієнтичного пізнання, так і любові, етики, культури, самопізнання; як самоідентифікації людини та нації, так і свідомо-патріотичного життєтворення на ґрунті української національної ідеї [4]. Як зазначає акад. Я. Калакура, «…для мене українознавство – це не тільки інтегрована і цілісна система знань про українську людність, український етнос, про українську націю, про історичне покликання нашого народу, наука про його самопізнання і самовизначення, але й частина його життя, моїх помислів, мого внутрішнього світу» [5].
Наскільки це вагомо, переконливо свідчить проблема дослідження центробіжних концентрів, якими є Україна – Природа і Україна – Етнос. Стало аксіомою, що Вселюдство є органічною часткою Всесвіту.
Але що означає – Всесвіт?
Наука відповідає: Всесвіт – це все, що існує: Матерія, Простір і Час. У нього входять усі зірки, планети й інші космічні тіла. Близько 14 млрд. років тому все ще було стиснуте в одну-єдину масу. Згодом відбувся так званий Великий вибух, внаслідок якого виникли гази – водень і гелій, із яких в основному і складається Всесвіт. Протягом мільйонів років ті гази під дією сили тяжіння збиралися в згустки, творячи зірки і галактики. При вибухах зірок в галактиках виникали й інші елементи, включаючи вуглець, із якого, як із цеглинок, збудоване життя на Землі [6].
Отже, Земля – питома частка Всесвіту – цілісної, інтегративної Системи. Земля – одна із восьми планет Сонячної системи, яка входить в галактику Мо...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet