головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Місія закладу: дух ліцею, українознавство, родинність, життєва компетентність
Автор: Сазоненко Ганна
кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України, директор Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Місія закладу: дух ліцею, українознавство, родинність, життєва компетентність

Я вірую у синів, посланих Творцем.
Я вірую у невмирущість крови.
Я вірую у свій народ.
Я вірую в тебе.
Я вірую.
Атена Пашко – член Піклувальної Ради ліцею.

„Дух закладу живе не в стінах, не на
 папері, а в характері більшості
вихователів і від них переходить
до характеру вихованців "
К. Ушинський

Історія освіти переконливо свідчить, що будь-яка країна не може мати достойного статусу в світі без розвиненої освітньої системи, яка поєднує традиції і новації, здатної до саморозвитку, відповідної сучасним вимогам. Парадокс ситуації в Україні в тому, що найбільш соціально незахищена система – освіта – несе найбільш відповідальну державну функцію: вона формує самосвідомість людини.
Український гуманітарний ліцей Київського університету імені Тараса Шевченка є часткою і частиною освітньої системи України, і перші 10 років ліцею це Перші уроки... Аналіз... Стратегія розвитку... Перспективи...
Якому бути ліцею сьогодні? Відроджувати старі традиції? Але просте повернення назад – застій для освіти. Орієнтуватись на сучасне європейське розуміння ліцейної освіти? Що греку і французу добре, то українцю... не дуже. Нема поки що у нас однозначної відповіді на це принципове питання. Зрозуміло одне – інтеграція традицій і міжнародного досвіду і все ж – шукаємо свій шлях.
А далі... В Україні сьогодні близько 250 ліцеїв, в XIX ст. їх не було і десяти. Отже, ліцейна освіта сьогодні – це масова чи елітна освіта?
З одного боку, спираючись на Закон „Про загальну середню освіту", „ліцей" – загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням і професійною підготовкою"; „ліцей" – для пересічного громадянина є закладом, що пропонує вищий рівень підготовки; міжнародне визначення „ліцей" – загальноосвітній заклад підвищеного типу, пов'язаний з вищими навчальними закладами.
Десятирічний досвід становлення і розвитку дає можливість певною мірою відповісти на ці та інші питання та проблеми.
Наголосимо лише на кількох вихідних позиціях становлення ліцею.
По-перше, одним із головних мотивів було усвідомлення протиріччя між авторитарною школою, орієнтованою на середнього учня, і новою школою особистісно зорієнтованого розвивального навчання і виховання.
По-друге, ми виходили із завдань цілісного забезпечення єдиного освітнього простору, розглядаючи навчально-виховний процес як систему, в якій визначальним є дух і місія навчального закладу: відповідальність перед минувшим, сучасним і майбутнім, духовний зв'язок поколінь, державотворчий характер національної освіти.
По-третє, принцип неперервності і наступності дозволив органічно ввійти в структуру Київського університету імені Тараса Шевченка, а отже організаційно і науково-методично забезпечити органічний зв'язок гуманітарних факультетів комплексу „ліцей – університет".
По-четверте, принцип єдності пізнавальних інтересів особистості і потреб суспільства дозволив забезпечити високий рівень освіти, що сприяло ліцеєві стати конкурентноспроможним закладом за рівнем освітніх послуг.
По-п'яте, принцип родинності, українознавча основа освіти та виховання визначили головну мету ліцею: плекання національної еліти, людей із державним рівнем мислення, високоінтелектуальних, високодуховних, життєво компетентних, відповідальних за власну долю і долю України.
І шосте, ми ставили за мету подолати тенденцію розвитку школи тільки як навчальної системи, в меншій мірі школи як виховної системи. Ми хотіли відновити українську традицію, коли навчання і виховання являють собою цілісний і єдиний процес. До ювілею ліцей відзначено державними нагородами:
-    Грамотою Президента України „Висловлюю щиру вдячність колективу Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка за вагомий внесок у розвиток освіти незалежної України" (Леонід Данилович Кучма).
-    Грамотою Кабінету Міністрів України „За внесок у розвиток освіти, багаторічну сумлінну працю" (постанова Кабінету Міністрів України)
-    Орденом Михайла Грушевського „За розбудову України" IV ступеня з врученням диплому Міжнародного відкритого рейтингу популярності та як...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet