головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Новітні стратегії столичної освіти
Автор: Жебровський Борис
Начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації
Новітні стратегії столичної освіти

Входження людства у третє тисячоліття ознаменувалося радикальними змінами в соціально-економічних процесах. Традиційно усталені стереотипи діяльності поступаються місцем новітнім формам функціонування і розвитку соціальних систем, серед яких провідні позиції належать інформаційно-комунікативним засобам і технологіям. Водночас, багатоаспектний і глибокий комплекс проблем, залишений нам у спадщину останнім століттям, є надзвичайно гострим, нерідко суперечливим і досить складним, коли справа доходить до. етапу реального його розв'язання на різних рівнях діяльності органів державної влади та управління. Тому стає зрозумілою необхідність реформ усіх сфер життєдіяльності людини, у тому числі й освітньої, ігнорування яких неминуче зупинить подальший поступ українського суспільства.
Природно виникає потреба у визначенні освітніх пріоритетів, реалізація яких забезпечить педагогічній системі Києва, як столиці України, де закомульовано найпотужніший потенціал держави, можливість спрямувати галузь у напрямку до її розвитку.
Аналіз існуючого досвіду з питань реформування освіти за рубежем, у тому числі приклади європейських столиць, дають підстави для висновку: універсальної схеми чи моделі реформування не існує. Більше того, не існує готових моделей, які можуть бути перенесені з однієї країни до іншої без відповідної модифікації. Логіка цих міркувань залежить від усвідомлення різноманітності історичних, культурних, економічних передумов, що існують у кожній країні і які, в свою чергу, визначають різноманітність шляхів реформування освіти.
Тому першочерговою умовою реформування столичної освіти повинна стати її національно-культурна ідентичність, тобто відповідність освіти історичним духовним кореням. Ця ідея покладена в основу Програми розвитку «Столична освіта (2001-2005 рр.)».
Таким чином, кореневою системою, характерними ознаками розвитку середньої освіти міста Києва стануть ідеї українознавства, патріотичного виховання, багатовікового наукового потенціалу столиці України як великого полікультурного центра Європи. Водночас, визначаючи стратегію й тактику столичної освіти, програма максимально врахувала суспільні потреби мешканців міста щодо якості освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій.
Необхідно наголосити, що саме поняття «розвиток столичної освіти» визначається нами як процес гармонізації продуктивних сил київських освітян, спрямований на виховання особистості, здатної до збереження та накопичення знань світового рівня, наступної реалізації власного етно- і соціотворчого потенціалу в практиці гуманістичної за змістом моральної дії.
Виходячи з вищевикладеного, основними напрямами розвитку столичної освіти на перші роки нового тисячоліття стануть питання мовної політики, тобто створення сприятливого навчально-виховного середовища не лише для досконалого оволодіння учителями та учнями української мови, але й підвищення її статусу серед молоді. Так, на сьогодні понад 3 тис. вчителів і вихователів удосконалили свої знання з української мови на курсах «Говоримо українською» у КМІУВ ім. Б.Грінченка. З метою розширення українознавчого освітнього простору столиці до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів введено інтегративний курс «Українознавство». За останні два роки ГУОН виділена понад 700 тис. грн. для придбання української художньої, методичної, довідникової літератури, словників. Провідним напрямком розвитку шкільної системи є організація роботи по розробці регіонального компонента змісту освіти. Визначальним чинником регіонального змісту освіти стане поповнення суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін знаннями про Київ, його історичну роль, світове значення, про видатних політичних та громадських діячів міста, про пам'ятки культури та мистецтва, його природні ресурси, важливі урочисті події, пов'язані з історією та сьогоденням столиці України.
На зламі ХХ-ХХІ століть сформувалася нова філософсько-педагогічна ідеологія, в основу якої покладена ідея індивідуального розвитку особистості як найвищої соціальної цінності. Трансформація педагогічної парадигми у напрямку до індивідуалізації освіти надає їй динамізму й адаптабельност...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet