головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Програма "Столична освіта 2001-2005рр."
Автор: НДІУ
Науково-дослідний інститут українознавства
Програма "Столична освіта 2001-2005рр."

ВСТУП
Програма "Столична освіта" (2001-2005 роки)» визначає перспективи освітньої галузі міста Києва. В основу Програми покладені державні стратегії й основні напрями розвитку освіти у XXI столітті, викладені в Національній доктрині. Програма складається з комплексу науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських розробок; у ній визначені шляхи їх реалізації та джерела фінансування.
Характерними ознаками Програми «Столичнії освіти» виступають ідеї розвитку середньої освіти міста Києва на засадах системи УКРАЇНОЗНАВСТВА, патріотичного виховання, багатовікового духовного потенціалу столиці України як великого полікультурного центра Європи. Визначаючи стратегію й тактику столичної освіти, Програма максимально врахувала суспільні потреби мешканців міста щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток иауково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.
Проблема розвитку системи загальної середньої освіти поєднала взаємопов'язані між собою чинники: соціально-психологічні, інформаційно-технологічні та педагогічні, визначення яких зумовлено аналізом результатів попередніх регіональних програм.
Так, намітилися позитивні тенденції у створенні оптимальної мережі дошкільних закладів (717), де нині виховується 72, 6 тис. малюків; розширено мережу шкіл-дитячих садків (з 8 у 1995 р. до 96 у 2001 р.), санаторних дошкільних закладів, а також закладів спеціального призначення (в останніх виховується й одночасно отримує медичну допомогу 6430 дітей).
Триває процес удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), що дає можливість урізноманітнити типи, структуру, форми навчання. З 1996 року мережа ЗНЗ збільшилася на 113 одиниць і на початок вересня 2001 року становила 511 навчальних закладів. Ці школи відвідує 3 15, 2 тис. дітей, з них лише 1, 2% учнів столиці навчаються в другу зміну (проти 9% у 1996 р.).
Якісних змін зазнала комплексна система педагогічної, медичної, соціальної реабілітації. Зокрема створені умови для навчання дітей-інвалідів (948) та учнів, які з об'єктивних причин не можуть відвідувати школу. Вони отримують повну загальну середню освіту за індивідуальними програмами.
За роки незалежності України в Києві створені належні умови для вивчення державної мови та мов національних меншин України. У 2000/2001 навч. р. у школах міста українською мовою навчалися 93, 5% учнів, що майже на 30% більше від загальнодержавного показника. Зважаючи на особливості м. Києва як столиці та полікультурного центру, де проживають люди різних національностей, відкрито 16 шкіл, програми яких забезпечують збереження культурної та етнічної ідентичності росіян. Створено школи і класи з вивченням польської, грецької, болгарської, татарської, івриту та інших мов. Функціонує 5 недільних шкіл (татарська, грецька, німецька, грузинська, литовська).
На визначення нових стратегій розвитку столичної освіти впливає стрімкий злет інформаційних технологій. На виконання міської програми "Модернізація комп'ютерних класів" Київська міська державна адміністрація забезпечила 131 навчальний заклад найсучаснішою комп'ютерною технікою (1017 комп'ютерів), 170 київських шкіл отримали безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Створено WEB-портал ГУОН, де розміщується інформація про діяльність системи шкільної освіти.
Відбулися зміни і в галузі професійно-технічної освіти: оптимізовано мережу навчальних закладів та впроваджено гнучкі програми професійного навчання учнівської молоді.
Характерною ознакою реформування столичної освіти стала інноваційна діяльність. До різноманітних експериментальних пошуків залучено 99 навчальних закладів міста, у яких апробуються педагогічні моделі, концепцій, технології вітчизняної та зарубіжної педагогіки. Посилюється скоординованість дій між ГУОН та АПН України, науково-дослідними інститутами, науково-методичними центрами щодо вирішення питань інноваційної педагогіки.
Однак у контексті послання Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки" та завдань Київської міської державної адміністрації щодо перспектив розвитку столичної освіти аналіз стану системи виявив проблеми, розв...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?



LiveInternet