головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #4(37)
пошук по сайту
Ідеї соціалізму і громадянського суспільства як ключові елементи теорії праці С. Подолинського (до 160-річчя від дня народження)
Автор: Бевз Тетяна
доктор історичних наук, провідний науковий співробітник НДІУ
Ідеї соціалізму і громадянського суспільства як ключові елементи теорії праці С. Подолинського (до 160-річчя від дня народження)

Україна багата на талановитих людей. Мабуть, немає такої сфери, до якої б не долучалися українці. У різні епохи, у різних країнах світу ми можемо віднайти своїх великих і видатних земляків, які уславили не тільки своє ім’я, а й Україну. До плеяди таких людей належить Сергій Подолинський – український громадський і політичний діяч, лікар, соціолог, економіст, публіцист, теоретик, автор цілого ряду відкриттів. М. Грушевський писав про нього: «Він заслужив собі одно з найбільш почесних місць  в історії нашого духовного життя» [1, 17]. Французький учений Дебірре називав С. Подолинського автором однієї з «найновіших теорій термодинаміки». Взагалі, спектр інтересів С. Подолинського був надзвичайно широкий: він розробляв космогенну енергетичну теорію, досліджував еколого-економічні проблеми, аналізував ідеї фізичної економії для розробки проблем сталого розвитку. Його обирали членом Російського географічного товариства та Французького товариства розвитку науки.
С. Подолинський був одним із засновників соціалістичної течії в українській політиці. М. Грушевський вважав, що він «без сумніву найбільш послідовний, найбільш «чистий» соціяліст цієї доби» [1, 17].
Бiльшiсть праць С. Подолинського опублiкована за життя автора у 70–80-х роках XIX ст. за межами Росiйської iмперiї. До 1990 р. не було жодної публiкацiї його творів, жодна із енциклопедій не містила довідки про нього. Лише з початком незалежності виник інтерес до наукової творчості С. Подолинського. Були перевидані його твори [9, 10–17, 19]. Зацікавлення до його спадщини почали проявляти фахівці різних галузей знань [3, 4, 5, 7, 8, 21].
Цінними для дослідження життя і наукової спадщини є документи Державного архіву м. Києва, які відтворюють роки навчання С. Подолинського у гімназії та університеті. Збереглися свідоцтво про закінчення Першої київської гімназії у 1866 р. та диплом кандидата природничих наук, виданий С. Подолинському в Київському університеті у 1871 р.
Документи Центрального державного історичного архіву України (м. Київ) містять інформацію про участь С. Подолинського в діяльності київської «Громади». Це, насамперед, протоколи дізнань Київського губернського жандармського управління у справі діяльності громадівців у 1877–1878 роках, автографи листів С. Подолинського до К. Маркса від 1880 р., рукописні примірники його творів (зокрема оповідання-казка «Парова машина»), листування матері С. Подолинського з київським, подільським і волинським генерал-губернатором про дозвіл перевезти хворого сина з Франції до Києва та інші документи.
Аналіз першоджерел та літератури дає можливість дослідити основні віхи життя С. Подолинського та проаналізувати його величезну наукову спадщину, яка торкається багатьох як природничих, так і гуманітарних наук. Основну увагу вважаємо за необхідне сконцентрувати на проблемах праці, соціалізму, українофільства та громадянського суспільства у дискурсі світобачення вченого.
Метою статті є проаналізувати життєвий і творчий шлях С. Подолинського, акцентуючи увагу на його науковому доробку і, насамперед, на ідеях громадянського суспільства і соціалізму.
Мета передбачає вирішення таких дослідницьких завдань: проаналізувати життєвий шлях та процес формування національної свідомості С. Подолинського; розкрити особливості соціалістичних поглядів науковця та сутність громадянського соціалізму; дослідити розуміння ним поняття та принципів улаштування громадянського суспільства.
 Народився Сергій Андрійович Подолинський 19 (31) липня 1850 р. у селі Ярославці Звенигородського повіту Київської губернії (нині Черкаська обл., Шполянський район) у заможній дворянській родині. Його батьки – Андрій Іванович та Марія Сергіївна (дівоче прізвище Кудашова) – займали досить значне становище у суспільстві, їх добре знали в аристократичних і культурних колах Росії. Подолинські мали досить тісні родинні зв’язки з родиною Бердяєвих – Сергій доводився двоюрідним братом по материнській лінії відомому філософу Миколі Бердяєву та його брату – поету Олександру. Батько С. Подолинського був дійсним статським радником, камергером царського двору, а ще відомим поетом. Він належав ...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet