головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Культ воїна-звіра в Київській Русі
Автор: Бондаренко Антон
аспірант відділу української етнології ННДІУ

Культ воїна-звіра в Київській Русі

Фахові дослідження давньої української минувшини є надзвичайно важливими як для українського народу, його пізнання і самопізнання, так і для академічних наук, які вивчають його місце в цивілізаційному часопросторі, зокрема українознавства. Саме тому директор ННДІУ, доктор філологічних наук, професор, академік П. Кононенко наголошує: «Українознавство з самого народження було, є і має бути формою пізнання світу і самопізнання, так і виховання та самовиховання як визначального чинника самотворення» [21, 24].
Одним з найпоширеніших прадавніх культів було вшанування дикого звіра-хижака – вовка, ведмедя – і споріднений з ним культ собаки. Ці тварини мали надзвичайно велике інформаційно-міфологічне навантаження. Вагомим аспектом таких уявлень було ототожнення диких звірів з воїнами. Звір втілював образ воїна, був покровителем військової справи.
Ця стаття є частиною реалізації дисертаційного дослідження на тему «Культ воїна-звіра в контексті українознавства», яке здійснюється в межах держбюджетної науково-дослідної роботи «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці у світовій цивілізації і культурі» (2010–2012).
Ми розглянемо культ воїна-звіра в праукраїнців Київської Русі, проаналізуємо можливий зв’язок з подібними тогочасними культами у інших індоєвропейських, а також тюркських народів середньовічної Європи. Хронологічно дослідження охоплює історичний період  VIII – XIII ст. Тема цієї роботи перебуває на перетині досліджень з давньої української міфології та історії військової справи Київської Русі, які розпочалися відносно недавно (фактично після здобуття Україною незалежності), а активізувалися тільки в останні роки. Отже, на нашу думку, вивчення зазначеної теми є надзвичайно актуальним.
Об’єктом дослідження є духовний світ та світоглядні уявлення праукраїнських племен Київської Русі, а предметом – власне культ воїна-звіра в Київській Русі. Мета цієї статті – проаналізувати відомості з різноманітних джерел про  культ воїна-звіра в Київській Русі, здійснити спробу систематизації цих даних для подальших досліджень. Завдання дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати культ воїна-звіра в Київській Русі, спираючись на історичні, лінгвістичні, етнографічні відомості, матеріали літописів, а також дані археології.
Джерельна база нашого дослідження складається з архаїчних українських казок, билин, переказів, а також писемних пам’яток Київської Русі. Видання «Українські билини» за редакцією В. Шевчука містить українські народні казки і легенди на билинні теми. У цьому збірнику ми звернемо увагу на порівняння і ототожнення билинних богатирів з «лютими звірами» [22]. Серед пам’яток писемності Київської Русі особливе значення для нашої праці має «Слово про Ігорів похід». Цей твір, який було написано після 1185 р., описує похід проти половців і містить багато матеріалу, пов’язаного з давньослов’янською язичницькою міфологією. У «Слові» є кілька епізодів обертання князів-воїнів на вовків, у тому числі метафоричне перекидання на вовка головного героя «Слова» – князя Ігоря [19]. Також ми звернемося до тексту «Повісті временних літ». У цьому історичному документі теж є свідчення про культ воїна-вовка, зокрема в епізоді, датованому 1097 р. [14].
Культ воїна-звіра в Київській Русі є малодослідженим. Ця тема висвітлювалася тільки в окремих статтях у контексті інших наукових досліджень. Досить ґрунтовно її розглядав Л. Залізняк, наводячи у своїх працях з давньої історії України і з історії українського козацтва відомості про існування явища воїнів-звірів. Особливу увагу дослідник приділив саме давньоруському періоду історії України [8; 9]. Ю. Фігурний у праці «Історичні витоки українського лицарства» один з розділів присвятив традиції культу звіра в середовищі українського козацтва, де висвітлив зв’язок між давніми військовими традиціями і звичаями козаків [23]. Д. Король досліджував генезу культу вовка у слов’ян. Він подає значний обсяг матеріалу про культ вовка і споріднені з ним культи ведмедя і собаки [12]. В. Скляренко ретельно дослідив незрозумілі епізоди «Слова», зокрема дав тлумачення епізоду перевтілення князя-воїна у вовка [17].
Інші автори досліджували культ вовка і ведмедя, вивчаючи дохристиянський світогляд давніх українців. Праця Д. Бліфельда містить узагальнюючі матеріал...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet