головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Роль та значення рішень Конституційного Суду України у застосуванні норм Кримінального кодексу України
Автор: Савченко Олена
магістрантка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, помічник директора ННДІУ

Роль та значення рішень Конституційного Суду України у застосуванні норм Кримінального кодексу України

Конституція України у ст. 1 визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, правову державу [1]. Однією з найважливіших рис демократичної, правової держави є існування поряд із законодавчою і виконавчою судової влади. В Україні судова влада (судочинство) здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції [2].
Останнім часом все частіше наголошується на винятково важливій ролі Конституційного Суду, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Основного Закону держави на всій території України. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство потребує високопрофесійної роботи Конституційного Суду, завдяки якій розвивається і збагачується досвід національного державотворення. Досягти успіхів на цьому шляху можна лише об’єднавши зусилля державних органів, органів місцевого самоврядування, усього суспільства. Лише за умови усвідомлення, що не страйки, не розбрат, не гучні слова й заклики, а важка й напружена праця усіх та кожного, злагода й громадянський мир – єдиний напрям нашого поступу до заможної європейської держави.
Відповідно до ст. 147 Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України» [3] Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. Конституційний Суд України вирішує питання про  відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. А згідно із ст. 13 Закону Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо: конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;  офіційного   тлумачення   Конституції  та  законів України.  Питання офіційного тлумачення дискусійне серед науковців, окремі з них вважають, що ніхто, навіть Конституційний Суд, не може тлумачити Конституції, її треба виконувати.
Відповідно до ст. 150 Конституції України  Конституційний  Суд України ухвалює рішення,  які  є  обов’язковими  до  виконання  на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Вказані вище повноваження Конституційного Суду України здійснюються ним у сфері всіх існуючих в Україні галузей законодавства. Дана стаття розглядає лише роль та значення рішень Конституційного Суду України в галузі кримінального права. Як відомо, єдиним законом про кримінальну відповідальність в Україні є Кримінальний кодекс України (далі КК)[4].
Учені в галузі кримінального права, зокрема Л.Брич, виділяють три групи рішень Конституційного Суду України, що мають значення при застосуванні норм КК України[5, 4]. Це: 1) рішення, в яких прямо роз’яснюються положення як чинного КК, так і КК України 1960 року; 2) рішення, які спрямовані на тлумачення інших законів, але роз’яснюють ті самі поняття, що й ужиті у КК України; 3) рішення, що роз’яснюють поняття, яких немає у КК, але які можуть служити визначенню того, чи є конкретне посягання злочином.
Налічується кілька рішень Конституційного Суду України першої групи, зокрема: рішення  про судову справу щодо смертної кари  [6]; рішення у справі про
призначення судом більш м’якого покарання [7]; рішення у справі про службових осіб підприємств, установ та організацій [8]; рішення у справі про зворотну дію кримінального закону в часі [9]; рішення у справі про депутатську недоторканність [10].
На сьогодні немає підстав розглядати рішення в судовій справі щодо смертної кари, адже КК України не містить положень, які б передбачали покарання у вигляді смертної кари. Але свого часу саме це рішення призвело до того, що положення КК України, які передбачали смертну кару як вид покарання, втратили чинність, оскільки були визнані Конституційним Судом України як такі, що не відповідають Конституції України (неконституційними).
Питання дискримінації у визначенні міри покарання, зокрема в частині призначен...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet