головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Пан і пані: наш високий предківський спадок
Автор: Наливайко Степан
сходознавець-індолог, заввідділом порівняльних досліджень НДІУ.
Пан і пані: наш високий предківський спадок

Слова пан і пані містять індоєвропейську дієслівну основу pa – "захищати", "охороняти", "берегти". Розширена суфіксами -к, -ак, -ла, -ла-к, -та, -ті, -н, -ні, вона творить в і.-є. мовах, надто в індійських, іранських, балтійських і слов’янських, низку основоположних і високостатусних термінів. Подвоєна основа, тобто papa, похідне від якого papak, означає "захисник", "воїн", "цар" й відбита в рос. папа, імені скіфського верховного божества Папай, вірменському царському імені Папак тощо. Індійські імена Рapu, Payu, Payak, Payik (пор. укр. прізвища Паїк, Паяк, Паюк) теж означають "Захисник", "Оборонець" [11; 296, 304]. Основа pa входить у терміни, пов’язані з обладунком воїна, наприклад, санскр. іshupa (ishu "стріла"+pa) – "захищувач від стріл", "шолом", tanupa (tanu "тіло"+pa), досл. "захищувач тіла" – доспіхи, кольчуга, лати.
Кінцеве pa в чоловічих іменах означає "захисник", "оборонець" і є очевидним показником, що ім’я – воїнське. Так, індійське ім’я Mahipa (mahi+pa) означає "Захисник землі", "Воїн", "Цар", де mahi – "земля", досл. "велика" (санскр. maha, іран. maza – "великий"). Mahipa тотожне українському Мазепа, фонетично ближчому до іранської форми. Отож і прізвище Мазепа давнє, воїнське й означає "Захисник землі, країни", тобто "Правитель", "Князь", "Цар", отже, й "Гетьман". А у випадку з Іваном Мазепою маємо виняткову відповідність його прізвища високому статусу  українського гетьмана і внутрішньому змістові, спрадавна закладеному в ньому – захищати, охороняти, берегти свою землю, свою країну, свій народ [3; 166-176].
Індійське ім’я Раштрапа (rashtra "країна"+pа) – "Захисник країни", "Охоронець держави" теж має відповідники в козацьких і сучасних українських прізвищах: Розтропа, Розтрипа, Розтрухан (тюрк. хан значеннєво тотожне pa) і Розтропович [7; 72, 73, 79]. Інше ім’я, Нріпа (nri "людина"+pa) означає "Захисник людей", "Воїн", "Правитель", "Цар". Санскр. nri має і форму nar – "чоловік, мужчина, муж, герой", від якого утворене ім’я Нарпаті. Іранська форма його – Нарбудій, Нарбуд, із ним споріднене відоме литовсько-українське прізвище Нарбут. Тож і Нарбут означає "Захисник людей", "Правитель", "Цар", воно – семантичний двійник прізвища Мазепа. Обидва прізвища означають "Захисник землі" (Мазепа) й "Захисник людей" (Нарбут). Тобто різними лексичними засобами вони несуть однакове значення Правитель, Цар, Князь, отже, й Гетьман. 
Рa із суфіксом ti, який від дієслівної основи творить дієприкметники теперішнього часу, прибирає форми pati й дослівно означає "той, що захищає, боронить", тобто знову-таки "захисник", "оборонець", "воїн". Pati має і значення "владика", "господар", "хазяїн" [8; 364] та відповідники в багатьох і.-є. мовах: лит. pats – "господар", "хазяїн", рос. батя й укр. батько, а ще патер, падре, батюшка, англ. father тощо. Причому укр. батько означає не лише "глава родини", первісно "захисник сім’ї", а й до недавнього часу мало стійку традицію вживатися щодо козацької старшини, ватажків, отаманів тощо. Втім, серед військових це спостерігається й нині, де солдати своїх командирів іноді шанобливо називають батько (рос. батя, батяня). Що свідчить про виняткову давність слова й споконвічну причетність його до військової сфери.
 Компонент pati маємо в санскр. vishapati (хінді vishpati) – "добродій", "господар", "глава общини", "ватажок громади", "сільський староста" [10; 521]. Згадуване ще у ведах vish – "люди", "народ", "усі" тотожне нашому давньому весь – "село" (пор. польське wioska "село", чеське vesniak "селянин"). Воно ж і в назві Вишгород – "Місто племені, роду", значеннєво тотожній назві Родень [2; 345-352]. Санскр. vishаpati відповідає литовському viespats, обидва слова мають і значення "бог", "всевишній". Із ними споріднене укр. господь, де гос – іранська форма віш, а паті прибрало форми подь. Тож і слово господь первісно – "батько, захисник, охоронець усіх", причому існувало воно задовго до християнських часів.
Pati входить в імена індійських богів (Пашупаті, Праджапаті, Брихаспаті, Брахманаспаті) й важливі соціальні терміни: sarvapati (sarva "всі", "все") – "владика землі, всього", "цар"; gopati – "пастух", "воїн", "захисник, охоронець землі", "цар", досл. "охоронець корів, худоби"; grihapati...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet