головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Українська освіта вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі
Автор: Фігурний Юрій
кандидат історичних наук, завідуючий відділом української етнології НДІУ МОН України. Автор близько тридцяти публікацій, присвячених козацькій культурі та етнонаціональним державотворчим проблемам, зокрема двох монографій: «Історичні витоки військової культури українського козацтва», Київ, 1997 та «Історичні витоки українського лицарства», Київ, 2004.

Українська освіта вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі

27 вересня 2009 р. був підписаний до друку, а через деякий час оперативно розтиражований збірник матеріалів Третього міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі». Захід відбувся у столиці Української держави місті Києві 21–22 жовтня 2009 р. під головуванням доктора філологічних наук, професора, академіка Української академії наук, Академії наук вищої школи України, Української вільної академії наук у США, Міжнародної слов’янської академії, Української академії політичних наук, президента Міжнародної асоціації «Україна і світове українство», головного редактора журналу «Українознавство», голови редколегії «Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства», директора ННДІУ П. Кононенка та кандидата філософських наук, доцента, заступника директора ННДІУ Т. Кононенка.
Цю важливу українознавчу працю упорядкував і підготував до друку кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геополітики та геостратегії ННДІУ О. Ярошинський. Варто зазначити, що про реальний рівень підготовки і проведення будь-якого наукового заходу (конгресу, конференції, симпозіуму, семінару тощо) свідчить не тільки отриманий ним статус (міжнародний, всеукраїнський, регіональний) та його якісний і кількісний склад, а передусім те, наскільки швидко публікуються оприлюднені на ньому виступи і повідомлення учасників. А якщо ці матеріали з’являються ще перед початком наукового зібрання, то це є доказом фахової і успішної роботи оргкомітету.
Загалом у збірнику опубліковано 136 наукових матеріалів, відкривається він концептуальним дослідженням «Мета і завдання Третього міжнародного конгресу «Українська освіта у світовому часопросторі» за авторством П. Кононенка і Т. Кононенка. Вченими-українознавцями на основі всебічного професійного аналізу було зроблено висновок, що українська мова і українська освіта на початку ХХІ ст. перебувають у стані системної кризи. Щодо засадничих причин, то в Україні не створено Концепції і реальної Програми для розвитку демократичної, правової, гуманістичної, дійсно національної системи виховання й навчання, домінують старі моделі радянської школи або захоплення модними, зокрема зарубіжними, далекими від реалій нашої країни «інноваціями». Дослідники підсумовують, що все це негативно позначається на визначенні методологічних засад науки та освіти, Державному стандарті освіти, програмах, навчальних планах, підручниках і системі  підготовки й підвищення кваліфікації наукових педагогічних кадрів. Саме для вирішення цих нагальних і важливих питань проводиться Третій міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі», де буде обговорюватися проблема «Українознавство і реформування освіти в Україні».
Серед багатьох матеріалів, оприлюднених у збірнику, на нашу думку, заслуговують особливої уваги такі публікації: Балагура О.О. (Київ) «Духовні пріоритети в сучасній освіті як фактор прогресу»; Баранівський В.Ф. (Київ) «Болонський процес в аспекті сучасного духовного життя українців»; Бойко С.М. (Київ) «Формування національно свідомої особистості на основі українознавчої спрямованості освітньо-виховного процесу»; Болюх О.М. (Лісабон, Португалія) «Досвід роботи Української суботньої школи «Дивосвіт» м. Лісабон, Республіка Португалія»; Гончарук В.А. (Умань) «Шляхи впровадження українознавства в освіту»; Горбенко М.І., Башняк Н.М. (Рим,  Італія) «Українська недільна школа «Свята Софія» у Римі. Необхідність створення та проблеми функціонування»; Дідух Л.В. (Київ), Бондаренко М.П. (Курітіба, Бразилія) «Музей української імміграції «Тисячоліття» міста Прудентополіс – центр українознавчих навчально-наукових досліджень у Бразилії»; Довбня В.М. (Чернігів) «Українські національні духовні засади філософсько-освітніх розмислів Г.Г. Ващенка»; Єрмоленко С.Я. (Київ) «Мотивація навчальної діяльності у шкільному курсі української мови»; Золотухіна Н.А., Щербина Е.Б. (Харків) «Вивчення українознавчих дисциплін в університетах Канади»; Іванський Р.Д. (Дніпропетровськ) «Якісна освіта як передумова конкурентоспроможності національної системи освіти»; Кожолянко Г.К. (Чернівці) «Проблема українського етногенезу в навчальних програмах вищої школи України»; Кравченко О.В. (Київ) «Школи українознавства в аспекті розвитк...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet