головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Українознавство та трансформація змісту національної освіти і виховання в контексті українського етнонацієдержавотворення
Автор: Фігурний Юрій
кандидат історичних наук, завідуючий відділом української етнології НДІУ МОН України. Автор близько тридцяти публікацій, присвячених козацькій культурі та етнонаціональним державотворчим проблемам, зокрема двох монографій: «Історичні витоки військової культури українського козацтва», Київ, 1997 та «Історичні витоки українського лицарства», Київ, 2004.

Українознавство та трансформація змісту національної освіти і виховання в контексті українського етнонацієдержавотворення

7 серпня 2009 р. відбулася знакова подія – у цей день на офіційному сайті Президента України був оприлюднений Указ «Про надання Науково-дослідному інституту українознавства статусу національного». У ньому зазначено: «Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Науково-дослідного інституту українознавства, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, постановляю: Надати Науково-дослідному інституту українознавства статус національного і надалі іменувати його – Національний науково-дослідний інститут українознавства. Президент України В. Ющенко, м. Київ, 7 серпня 2009 року, № 601/2009».
Поява цього надзвичайно важливого указу була спричинена фаховою, цілеспрямованою, продуктивною державотворчою діяльністю ННДІУ, який протягом 1992–2009 років під керівництвом свого незмінного директора, доктора філологічних наук, професора П. Кононенка творчо розвивав українознавство, впроваджував його в усі сфери українського соціуму й особливо у вітчизняний освітянський парадигмальний простір.
Саме тому предметом нашого дослідження є визначення місця і ролі українознавства у процесі трансформації змісту національної освіти та виховання як складової ланки неперервного українського етнонацієдержавотворення. Фахове опрацювання цього питання повинно посприяти українцям у розбудові високоосвіченої, демократичної, правової і заможної Української Самостійної Соборної Держави.
Актуальність дослідження обумовлена тим, що зазначена проблематика є недостатньо вивченою і тому потребує додаткового опрацювання. Новизна наукового дослідження полягає у тому, щоби професійно надати науково виважену оцінку значенню українознавства та трансформації змісту національної освіти і виховання у контексті українського етнонацієдержавотворення. Отримане під час наукового пошуку нове аналітичне знання допоможе всім, хто цікавиться цією темою, повніше і глибше осягнути її внутрішню і зовнішню сутність.
У своєму українознавчому дослідженні ми використовували принцип історизму: об’єктивно вивчали вплив українознавства на трансформацію змісту національної освіти і виховання у контексті українського етнонацієдержавотворення. Ми також послуговувалися порівняльно-історичним методом, неупереджено аналізуючи стан сучасного наповнення змісту національної системи освіти і виховання та ті інноваційні зміни, яких вона потребує.
Проведений нами фаховий аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких було започатковано розв’язання зазначеної проблеми, засвідчив, що заявлена проблематика потребує подальшого вивчення. Назвемо, на наш погляд,  найважливіші українознавчі праці, в яких прямо чи опосередковано досліджено цю вагому й актуальну тему: Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К., 1996; Кононенко П.П. «Свою Україну любіть…». – К., 1996; Кононенко П.П., Токар Л.К., Маляренко Л.Л. Українознавство в системі освіти: Довідник джерел з питань змісту, методології та методики викладання. – К., 1996; Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник: У 2-х кн. – К., 1996; Українознавство в системі освіти міста Києва: Збірник. – К., 1998; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. – К., 1999; Погрібний А.Г. Роздуми про наболіле, або Коли б ми вчились так, як треба. – К., 1999; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта ХХІ ст.: Філософія родинності. – К., 2001; Навчально-виховні програми з українознавства. – К., 2001; Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., 2001; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи. – Обухів, 2003; Історія української школи та педагогіки: Хрестоматія. – К., 2003; Сазоненко Г.С. Педагогіка успіху. – К., 2004; Українознавство в системі освіти: Навчальний посібник. – К., 2004; Українознавство. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих навчальних закладів освіти. – К., 2004; Українознавство. Навчальна програма нормативної дисципліни для середніх навчальних закладів. – К., 2004; Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К., 2006; Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: конспект лекцій. – К., 2005; Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – Інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К., 2005; Кононенко П.П. Українознавств...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet