головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Від державного стандарту загальної середньої освіти до національного курикулуму
Автор: Паращенко Людмила
кандидат педагогічних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

Від державного стандарту загальної середньої освіти до національного курикулуму

Якість національної освіти залежить від багатьох чинників, які характеризують різні аспекти освітнього процесу: змісту навчальних програм, досконалості форм та методів навчання, використання сучасних педагогічних технологій, професійної майстерності педагогічних кадрів, достатності фінансового та матеріального забезпечення тощо. Перехід на 12-річний термін шкільної освіти, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), введення профільного навчання в старшій школі, особистісно орієнтований та компетентністний підходи до організації навчально-виховного процесу визначають основні напрямки реформування системи освіти України. Стрімкі зміни в соціально-економічному та освітньому просторі зумовлюють гостру потребу в перегляді змісту освіти та визначенні освітніх результатів випускників навчальних закладів.
Сучасна освіта має бути націлена на розвиток і саморозвиток учнів відповідно до їх власних потреб та уподобань. При цьому основною темою та середовищем для особистісного розвитку стають не просто предметні знання, уміння та навички, а й досвід особистості щодо оволодіння ними. На думку вітчизняних науковців (В. Кремень, О. Савченко, О. Ляшенко, О. Локшина та інші), суспільство вимагає від освітньої галузі створення таких умов, за яких дитина без шкоди для здоров’я освоюватиме культурні цінності та різноманітні види діяльності, набуватиме знання та уміння, необхідні для її життя. Якісна освіта повинна формувати та розвивати такі особистісні риси, що максимально полегшують процес адаптації людини до соціальних реалій, дають їй змогу реалізувати себе на ринку праці, впевнено діяти як громадянину в складному сучасному суспільстві.
Питання освіти в останні роки перебувають у центрі посиленої уваги органів державної влади, громадськості, представників бізнесу. Зокрема, визначальними є укази Президента, видані у 2005–2008 роках, про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку та підвищення якості освіти. На підсумковій колегії МОН України у серпні 2009 р. було дано неупереджену оцінку розвитку загальної середньої освіти. План заходів щодо подальшого реформування шкільної освіти в 2009–2012 роках активно обговорювалися на нарадах у Президента України та Прем’єр-міністра. Серед необхідних кроків – перегляд діючого Державного стандарту освіти.
Закон України «Про загальну середню освіти» визначає Державний стандарт загальної середньої освіти як «зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і  випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні» [1]. Упродовж п’яти років після прийняття закону (1999–2004) науковці Академії педагогічних наук України працювали над визначенням методологічних засад конструювання змісту шкільної освіти та укладанням принципово нового документа. До цього процесу долучилися і небайдужі вчителі, директори шкіл, намагаючись зробити ці стандарти найбільш відповідними очікуванням суспільства. Було внесено понад 200 конкретних пропозицій до оприлюдненого проекту Державного стандарту, більшість з яких була націлена на забезпечення не знаннєвої, а компетентністної функції змісту освіти, відмову від орієнтації на традиційну суму знань та увагу до дієвості знань (уміння розв’язувати практичні завдання, самостійно знаходити потрібну інформацію, успішно діяти в нестандартних ситуаціях тощо).
Однак думку освітянської спільноти та більшість пропозицій до проекту стандартів було проігноровано, «академоцентризм» у концентруванні змісту освіти виявився непорушним.
Прийнятий у 2004 р. Державний стандарт базової і повної середньої  освіти (ДСЗО) охоплює базовий навчальний план, загальну характеристику інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Було проголошено, що зміст базової і повної середньої освіти створює передумови: «для всебічного розвитку особистості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру школи; для надання навчанню українознавчої спрямованості, що безпосередньо забезпечується вивченням ...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?



LiveInternet