головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
У науково-дослідному інституті українознавства
Автор: Ярошинський Олег
Кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ

У науково-дослідному інституті українознавства


Науково-дослідна робота.

У 2004 р. зусилля колективу НДІУ зосередилися навколо виконання наукових досліджень, які були передбачені державним замовленням на 2004-2006 рр.:
І. “Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення (аспекти: 1) Глобалізація і проблеми української національно-державної ідентичності; 2) Особливості розвитку національної культури в різних соціокультурних середовищах; 3) Мова як головний чинник національної самоідентифікації)” (крім того, ця тема визначена як загальноінститутська і затверджена до виконання всіма підрозділами НДІУ).
ІІ. “Розробка принципів наукового суспільно-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного видання з українознавства для вчених, педагогів середньої і вищої школи (на прикладі журналу “Українознавство”)”.
ІІІ. “Дослідження етнічної історії українського народу та науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі”.
ІV. “Джерельні та історіософські засади українознавства як науки та навчальної дисципліни”.
V. “Українська культура у сфері українознавства”.
VІ. “Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українознавчій концепції національного здоров`я”.
VІІ. “Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження українського народу”.
Структурні підрозділи Інституту – відділи – реалізовували конкретні аспекти згаданих науково-дослідних тем.
Відділ філософських та психологічних проблем українознавства (зав. Кононенко Т.П.) став координаційним осердям серед інших підрозділів із виконання науково-дослідної роботи “Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення (аспекти: 1) Глобалізація і проблеми української національно-державної ідентичності; 2) Особливості розвитку національної культури в різних соціокультурних середовищах; 3) Мова як головний чинник національної самоідентифікації)”. За ініціативою відділу було організовано літню школу дистанційного навчання (8-16 липня 2004 р.), яка проводилась групою запрошених спеціалістів із Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (в школі велась підготовка співробітників НДІУ до оволодіння навичками створення дистанційного курсу з українознавства у віртуальному середовищі). Були підготовлені матеріали та розпочато роботу по створенню дистанційних курсів з філософії, філології, національної культури в системі українознавства. Наукові напрацювання відділу були апробовані на ХІІІ щорічній Міжнародній науково-практичній конференції українознавців “Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття народу в системі українознавства” (21-22 жовтня 2004 р.); опубліковано в статтях на сторінках журналу “Українознавство”: Кононенко П.П. Українознавчі дисципліни в системі дистанційного навчання // Українознавство. – 2004. – Число 1-2. – С. 248-251; Оранжево-сонячна революція // 2004. – Число 3-4. – С. 5-12; До єдності через багатоманітність // 2004. – Число 3-4. – С. 14-28; Кононенко Т. Літературна спадщина Михайла Соневицького в контексті теорії україномовного філософського перекладу // Українознавство. – 2004. – Число 3-4. – С. 210-214; Недюха М.П. Україна як суспільство ризику // Українознавство. – 2004. – Число 3-4. – С. 218-221; Україна в контексті соціології ризику // Українознавство. – 2004. – Число 3-4. – С. 218-221; Таровська О. “Споконвіку було слово...” (Роздуми після закінчення ІІ Всеукраїнського конкурсу з українознавства серед учнів старших класів) // 2004. – Число 1-2. – С. 235-237; Історія становлення НДІУ як віддзеркалення утвердження теорії українознавства на теренах України у 90-х рр. ХХ ст. // 2004. – Число 1-2. – С. 207-214.
Відділ історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства (зав. Токар Л.К.) сконцентрувався над виконанням НДР “Джерельні та історіософські засади українознавства як науки та навчальної дисципліни”. Вся планова науково-дослідна робота відділу була підпорядкована вирішенню наступних завдань: формуванню джерельної, історіографічної та історіософської бази українознавства як науки, як методології освіти, як окремої навчальної дисципліни; розробленню понятійного апарату та науково-методичного інструментарію українознавства; впровадженню науково-теоретичних та методичних розробок в системи...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet