головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Концепція механізму творчості Віктора Клименка та можливості її використання для вдосконалення державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Автор: Зеленчук Іван
Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Філії "Гуцульщина" НДІУ (смт. Верховина).

Концепція механізму творчості  Віктора Клименка та можливості її використання для вдосконалення державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Розглянемо спочатку концепцію механізму творчості, яку розробив відомий український вчений, доктор психологічних наук, професор Віктор Васильович Клименко  (Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України). Роботи В. В. Клименка містять цінний науково-методичний матеріал стосовно умов творчого розвитку особистості. Вашій увазі пропонується короткий виклад основних положень концепції механізму творчості людини за книгою: Клименко В.В. Психологія творчості. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 480 c. Дана книга дає відповідь на питання із чого складається механізм творчості людини та від чого залежить здатність до творчості.
Державна національна програма визначає стратегічні на¬прямки розвитку освіти України, забезпечення постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального й культурного її потенціалу – вищих цінностей нації. Транс¬формація освіти передбачає розвиток творчої людини, здатної не тільки до трансляції знань, але і до створення світових зразків культури й духовності. Основна проблема, яку досліджує автор концепції механізму творчості людини (креативної психічної системи) формулюється так: „Здібності людини виявляються не в тому, що вона має знання у формі знакових систем,  відчуває у формі почувань,  а в тому,  що вона доцільно діє, спираючись  на логіку предмета” [1].
Механізм творчості людини створюється синтезом психе (душі) –  мислення, почуттів, уяви та соми (тіла) – психомоторики та енергопотенціалу. Він призначений здійснювати обмін інформації та енергії під час розв'язання задач і проблем, в результаті яких людина виробляє творчі продукти. 
Механізм творчості людини не має віку. Він на 6-му році життя пе¬реходить із потенційного стану в активний та поступово, за сприятливих умов, набирає потужності протягом усього життя.
Механізм творчості існує у кожній практично здоровій лю¬дині. Він перебуває у потенційному стані. Стани механізму творчості спонтан¬но змінюють один одного: „сплячий” стан змінюється на дійовий, пра¬цюючий. Механізм творчості „вимикають” із розвитку непомірні навантаження, втома, перевтома та хвороби. Коли вони долаються тоді механізм творчості знову віднов¬лює свої функції.
Механізм творчості – це механізм перетворення дискомфорту (задач і проблем) і створення (відкриттів, винаходів і художніх образів) гармоній. Він є в кожному з нас, але для того, щоб він почав працювати, ми повинні свій механізм творчості привести до стану гармонії. Причому, повинні бути пропорційно розвинені мислення, почут¬тя, уява та психомоторика (здатність до діяльності) і енергопотенціал (забезпеченість належною енергією). Механізм творчості описується формулою: Я (психе, свідомість) і не-Я (таємниця, невідоме). Механізм творчості – це не орган тіла, а орган людини.
Залежно від стану механізму творчості умовно можна виділити три типи людей: творці, споживачі і виконавці.
Творці (мудреці, генії і таланти) здатні вирішувати найс¬кладніші задачі і проблеми в найпростіший спосіб. Вони створюють нове – те, чого ще в природі й соціумі не існувало.
Споживачі (ерудити і дилетанти) збирають і оцінюють інформацію та звертають увагу інших на її дисгармонію у довкіллі. Вони мають установку на накопичення знань, умінь та навичок в ущерб розвитку творчих здібностей.
Виконавці (посередності) виконують, поставлені кимось, репродуктивні завдання за готовим зразком та задовольняються самозахистом і самозбреженням.
Механізм творчості не має віку. Він пробуджується у 6 років, а починає працювати у 13-річному віці. Оптимальні інте¬лектуальні навантаження є необхідною умовою збереження та відновлення механізму творчості у межах норми.
Вищу насолоду натхнення людина переживає не від результатів роботи, а від процесів відкриттів, винаходів та створення образів, якими створюються знакові системи (наукові думки), матеріальні предмети та художні об¬рази тощо.
Щоб механізм творчості людини почав працювати, ми маємо гармоній¬но розвивати всі його складові. В оптимальному стані мають перебувати і душа (мислення, почуття і уява), і тіло (енергопотенціал і психомоторика) людини. Причому н...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet