головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Українська національна революція
Автор: Ярошинський Олег
Кандидат історичних наук, вчений секретар НДІУ

Українська національна революція середини ХVІІ ст. - історичний феномен

Українська національна революція середини XVII ст. була першою спробою українців усіх, без винятку, регіонів України здобути політичну, економічну, духовно-релігійну незалежність та запровадити прогресивний соціально-економічний устрій революційними засобами й методами. Оскільки політична система Речі Посполитої виявилася нездатною до самореформування та еволюційного розв'язання гордієвого вузла складних і взаємопов'язаних етнонаціональних, міжконфесійних і соціально-економічних суперечностей, які гальмували розвиток української нації та загрожували її існуванню, вона мусила розрубувати його революційним шляхом. З'ясування причинно-наслідкових зв'язків, які породили визвольну епопею на Волині, діалектики революційного руху в цьому важливому національному регіоні, його характерних рис і особливостей підтвердило єдність і нерозривність українського національно-визвольного процесу 1648 – 1659 рр.
Враховуючи тотожність причин і змісту революційних подій, їх основних чинників і складу учасників на всіх українських землях, можна виділити такі найістотніші ознаки цього надзвичайно складного історичного феномену:
1. Визвольна боротьба українців усіх вітчизняних регіонів була обумовлена особливостями колоніального становища України у складі Речі Посполитої, досить жорстоким гнобленням Польщею української нації без урахування зростання її реальної ролі в економіці та військово–політичній сфері польсько-литовської держави, кількісної переваги над титульними націями та українських (руських) традицій.
2. Революція 1648 – 1659 рр. здійснювалася українською нацією проти колоніальної системи Речі Посполитої з її польською політичною, ідеологічною, релігійною, соціально-економічною підсистемами. Нетрадиційні спроби істориків умонтувати в зміст Національної революції низку подій 60 – 70-х рр., які були похідними від досліджуваних, доречніше розглядати в контексті з'ясування наслідків цього видатного явища вітчизняної та світової історії. Інакше довелося б обґрунтовувати підстави виникнення українсько-російських, українсько-турецьких конфліктів та громадянської війни в козацькій Україні напередодні Національної революції.
3. Український революційний рух повсюдно мав етнонаціональне (антипольське, частково – антилитовське й антиєврейське) національно-релігійне (антикатолицьке), соціально-економічне (антифеодальне – проти магнатське, проти шляхетське) спрямування. Оскільки кожний з цих взаємопов'язаних напрямків був викликаний відповідною політикою польських владних підсистем і захищався політичною системою польсько-литовської держави, цей руху цілому мав національно-визвольний характер. Тісно переплетені між собою етно-національні, релігійно-конфесійні й соціально-економічні мотиви стали тоді не окремими сторонами, а органічними частинами української національно-визвольної боротьби.
Таким чином, українська нація однією з перших у світовій історії започаткувала новий, якісно вищий від попереднього етап національно-визвольного процесу, класифікований згодом як епоха революцій національно-визвольного типу.
Як засвідчує історичний досвід, у ході цих революцій, поряд із першочерговими завданнями щодо ліквідації колоніальної залежності, утвердження політичної та економічної самостійності, розв'язувалися соціально-економічні й духовні проблеми, пов'язані з колоніальним пануванням, та усувалися найсуттєвіші перешкоди національного розвитку раніше поневолених народів.
4. Революція охопила тривалий проміжок часу, її розвиток був нерівномірним, характеризувався найвищим піднесенням визвольної боротьби 1648 р., наступними стрибкоподібними спалахами   національної активності 1649 – 1652 рр., звуженням революційної бази до меж козацької України, яка залишалася оплотом українських визвольних змагань 1652 – 1659 рр.
За розмахом, чинниками та основними векторами боротьби, складом її безпосередніх учасників, залученими зовнішніми чинниками та їхньою роллю в тодішньому процесі виокремлюються два періоди Української національної революції.
Впродовж першого періоду (1648 – 1652) революція охопила всі без винятку українські землі, які перебували у складі Речі Посполитої, а тому стала воістину загальнонаціональною. Для цього періоду характерні як етно-на...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet