головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Аналітичні розмисли над результатами опитування учнівської молоді щодо якості отримуваної освіти
Автор: Таровська Олена
науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ.

Аналітичні розмисли над результатами опитування учнівської молоді щодо якості отримуваної освіти

Готуючись до конгресу «Українська освіта: стан, проблеми, перспективи розвитку в Україні і світі», співробітники Науково-дослідного інституту українознавства провели опитування (шляхом анкетування) різних верств населення. Загалом було опитано близько 10000 респондентів. Більшість з них – учні загальноосвітніх і спеціалізованих шкіл, студенти професійно-технічних навчальних закладів, працівники галузі освіти та батьки. Метою даного дослідження було проаналізувати, які тенденції сприйняття освітнього процесу спостерігаються серед учнівської молоді віком від 10 до 18 років.
Характеристика дослідження. В опитуванні взяли участь учні освітніх установ вищезазначеної категорії з різних областей України віком від 10 до 18 років (всього близько 800 осіб). Більш-менш репрезентативними можна вважати лише відповіді респондентів з Києва, Дніпропетровської, Запорізької та Криворізької областей. У загальному аналізі думки представників інших областей не подані через їхню нерепрезентативність. Кількість учасників опитування була нерівномірно розподілена за віковою ознакою. Тому  вибірка не може бути репрезентативною для всіх учнів цієї категорії. Все вищезазначене дає право стверджувати, що необхідно вдосконалювати анкети, щоб вони більш адекватно відображали досліджувані проблеми.
Мета опитування:
- дослідження ставлення учнівської молоді до якості отримуваної освіти;
- вивчення впливу мотивації навчання на його якість.
Передбачається, що інформація, отримана в ході опитування, виступатиме як вихідні дані щодо наявного стану зацікавленості учнівської молоді в отриманні якісної освіти та виявлення мотивів цієї зацікавленості.
Які ж тенденції виявилися найбільш характерними? В анкетах було використано 16 питань.
         1. Для чого ти вчишся?
78% опитаних визнали, що вчаться вони для успішного опанування майбутньою професією, 17% відзначили, що хочуть мати особисті досягнення у навчанні, і лише 5% вчаться заради задоволення батьків. Як видно, більшість дітей розуміє значення базових знань, які надаються в школі, для опанування вже суто професійними знаннями і вміннями.
        2. Чи допоможуть тобі в розв’язанні життєвих проблем знання, здобуті в школі?
Тут уже такої єдності серед опитаних не спостерігається: 69% респондентів впевнені, що допоможуть, але 26% не змогли відповісти на поставлене питання, а 5% вважають, що знання, отримані в школі, неефективні для розв’язання життєвих проблем. Отже, 31% дітей не знають, як використати знання, отримані в школі, у повсякденному житті. Така тенденція може свідчити про завищену теоретизацію навчального матеріалу і відірваність його від життя сучасного суспільства, а також про недостатню спрямованість навчального процесу на вироблення життєво важливих компетенцій.
        3. Що сприяє твоїм досягненням у навчанні?
Для більшості (49%) респондентів важливим є інтерес до змісту предмета, сам процес навчання захоплює 29%, а особистість вчителя відіграє роль для 22%. На ці показники певною мірою може впливати вік учнів. Так, серед підлітків 10–14 років 45% цікавить зміст предмета, що вивчається, 22% просто полюбляють сам процес навчання, 31% – захоплюється особистістю вчителя, а 2% не змогли визначитися в цьому питанні. Серед учнів 15–18 років спостерігається інша тенденція: 49% виявляють зацікавленість змістом предмета, 30% надають перевагу самому процесу пізнання і лише на 21% впливає особистість вчителя.
         4. Що приваблює тебе у пізнавальній діяльності?
Більшість опитаних (61%) надає перевагу пізнанню конкретних фактів і виробленню відповідних навичок. До речі, це майже стільки, скільки вважає, що отримані в школі знання можуть допомогти у розв’язанні життєвих проблем (Див. коментар до питання 2). Розв’язання теоретичних проблем не викликає великої зацікавленості (16%). Ця частина опитаних може складати той прошарок учнівської молоді, яка зацікавлена і спроможна займатися науковою діяльністю. Більший інтерес у опитаних викликає самостійна пошукова діяльність (23%). Можна припустити, що це діти з великим творчим потенціало...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet