головнановинипошукредакціяконтакти
пошук по сайту
Українська екологічна енциклопедія
Автор: Дяків Роман
кандидат економічних наук, академік УАН, професор, проректор КДІДПМ імені Михайла Бойчука

Українська екологічна енциклопедія

Проблеми екології, взаємодії людини з навколишнім природним середовищем повстають найактуальнішими глобальними проблемами сьогодення, які належить розв'язати народам різних країн і континентів. Науково-технічний прогрес, забезпечуючи більшою мірою надмірні потреби людей у матеріальних і культурологічних благах, засобах комунікації і зв'язку водночас, спричиняється, до колосальних витрат і переміщень енергії та речовин як на Землі, так і в біосфері, до суттєвих змін природних ландшафтів, порушення природних зв'язків і рівноваг, що склалися впродовж тисячоліть еволюційного розвитку нашої планети. Непомірне збільшення промислових і комунальних відходів, індустріальне й транспортне забруднення міст ще більше поглиблюють порушення живої природи, погіршують здоров'я людей, становлять глобальну небезпеку для прийдешніх поколінь.
Для України ці проблеми є серед найнагальніших, значно болючіших порівняно з іншими країнами, бо набагато небезпечнішими і загрозливішими, в багатократ посиленими катастрофічними наслідками Чорнобильської трагедії. Чорнобиль і нині є загрозою не лише для України, а й для всього людства.
Добре, що Україна не лише усвідомила екологічну загрозу, а й робить багато для розв'язання екологічних проблем.
Сформовано наукові засади раціональної екологічної політики, обґрунтована соціально-економічна доктрина необхідності сталого розвитку світових і національних економік, досягнуто міждержавні домовленості з вирішення глобальних екологічних проблем.
У нашій державі великого значення набуває практична і науково-просвітницька діяльність у галузі екології, її ефективність пов'язана з активізацією наукових екологічних розробок. Проте науково-методична забезпеченість в екологічній сфері є вкрай недостатньою. Це насамперед стосується словниково-енциклопедичної літератури, якої особливо бракує на світовому і внутрішньому ринках.
Тому зініційоване Інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України та Міжнародною економічною фундацією видання книжки "Українська екологічна енциклопедія" надає можливість широкому загалу фахівців усіх галузей народного господарства, пов'язаних з проблемами екології, працівникам державного управління, освіти, науки, культури, медицини, національної оборони отримати відповіді щодо означення найрізноманітніших понять і термінів з важливих практичних і теоретичних питань охорони, збереження та відтворення навколишнього природоохоронного середовища.
Виникла нагальна потреба у суттєвому доповненні термінології, розширенні словникової бази, здобутками якої послуговувались би фахівці-екологи, працівники виробничої і невиробничої сфер, економісти та широке коло науковців, освітян, викладачів, студентів, населення країни, яке найбільше пов'язане з щоденними проблемами та питаннями власного життєзабезпечення.
Через те авторський колектив поставив за мету створити таке видання, у якому містились би основні набутки сучасної української та світової екологічної термінології державною мовою з урахуванням потреб вітчизняного та зарубіжного споживача у такій "продукції", що враховує специфіку сучасного розвитку України. В даному виданні подається стисле пояснення найуживаніших слів і термінів, що ввійшли до лексичного складу української літературної ділової мови. Пропонуються й окремі терміни (вислови) певних форм професійної специфічної лексики, жанрові вирази, які набули поширення в українській екологічній та дотичній до неї науці й практиці. Включені також терміни із суміжних галузей наук: біології, біохімії, географії, екогеографії, соціоекології, медицини, військової справи, а також еколого-аудиторської, інноваційної, економічної теорії і практики.
Поряд з побутуючими канцелярсько-бюрократичними штампами, що укорінились в українській лексикології з часів командно-адміністративної економіки, наводяться живі слова і словосполучення. Домінує правило уникання "кальок", щоб з урахуванням багатства нашої мови, її широкомасштабної синонімічності надалі вводити до екологічного, еколого-світоглядного, науково-технічного словників та в діловий лексикон українську типологію. Це має сприяти забезпеченню природного розвитку національної економіки з урахуванням необхідно до збереження і відтворення навколишнього природного середовища відповідності з науково обґрунтованих мовно-лек...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet