головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Баран Володимир - Слов’янське поселення середини І тис. н. е. у с.Теремці – перехідна пам’ятка від венедів до склавінів

У статті досліджується слов’янське поселення середини І тис. н. е. у с. Теремці як перехідна пам’ятка від венедів до склавінів.

Ключові слова: венеди, склавіни, слов’яни, с. Теремці.

В статье анализируется славянское поселение середины І тыс. н. э. в с. Теремцы как переходной памятник от венедов к склавинам.

Ключевые слова: венеды, склавины, славяне, с. Теремцы.

In this article is observed Slavic settlements of the middle a І our era іn with Teremtsu – a transitive instruction from the Veneds to the Sklavins.

Key words: Veneds, Sklavins, Slavs, Teremtsі.

читати далі »

Завгородній Юрій - Просторово-часова структура “Хожения” ігумена Данила в контексті сакральної географії (До 900-річчя давньоруської пам’ятки)

У статті досліджується «Хожение» ігумена Данила – унікальна давньоруська пам’ятка, яка докладно відтворює глибинний релігійний досвід, здобутий під час прощі до Святої Землі.

Ключові слова: Гроб Господній, Єрусалим, ієротопія, ієрофанія, паломник (прочанин), паломництво (проща), простір, сакральний (святий), святе місце, хронотоп, час.

читати далі »

Наливайко Степан - Така загадкова назва – Бровари

Із широким залученням українського, слов’янського, індійського та іранського мовного, історичного, міфологічного й культурологічного матеріалу дається цілковито нове тлумачення давньої і загадкової назви українського міста – Бровари.

Ключові слова: українознавство, етимологія, індоаріка, санскрит, Бровари, раджпути, половці, печеніги, козацькі прізвища, українські назви, індійські імена й назви, "Рігведа", "Авеста", "Велесова книга", "Рамаяна", "Махабгарата".

На широком украинско-славянско-индоиранском языковом, историческом, мифологическом и культурологическом материале дается cовершенно новая этимология до сих пор загадочного названия старинного украинского города – Бровары.

Ключевые слова: украиноведение, этимология, индоарика, санскрит, Бровары, раджпуты, половцы, печенеги, казацкие фамилии, украинские названия, индийские имена и названия, "Ригведа", "Авеста", "Велесова книга", "Махабхарата", "Рамаяна".

In the wide Ukrainian-Slavic-Indoiranian linguistical and historical context the article gives absolutely new explanation for name of ancient Ukrainian town – Brovary.

Key words: ukrainology, etymology, indoarica, sanskrit, Brovary, rajputs, polovtsy, pechenigs, Cozack surnames, Ukrainian names, Indian names, Rigveda, Avesta, Veles Book, Mahabharata, Ramayana.

читати далі »

Кропачов Олександр - Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (ведична спадщина України)

У статті йдеться про те, як на основі паралелей між українськими будівельними традиціями та тими знаннями з будівництва житла, які збереглися на Сході, зокрема в Індії, людина об’єднується з Розумом Всесвіту, свідомо пов’язуючи своє індивідуальне життя з шляхом Сонця. Тільки за таких умов можливо говорити про цілісний розвиток Людини.

Ключові слова: цілісність, веди, ведична спадщина України, сварґа, п’ять першоелементів, стхапатья-веда, Васту.

В статье идёт речь о том, как на основе параллелей между украинскими строительными традициями и теми знаниями по строительству жилища, которые сохранились на Востоке, в частности в Индии, человек сливается с Разумом Вселенной, сознательно связывая свою индивидуальную жизнь с движением Солнца. Только при таких условиях мы можем говорить о целостном развитии человека.

Ключевые слова: целостность, Веда, ведическое наследие Украины, сварга, пять первоэлементов, стхапатья-веда, Васту.

There is the question in the article speech about, how on the basis of parallels between Ukrainian build traditions and those knowledge from building construction habitations dwelling which what was saved on the East, in particular including in Indium, a man teams up with Mind of Universe consciously notoriously linking coupling the individual life from by a Sun. Only on such conditions it is possible to talk about holistic whole development of Man.

Kеy words: Integrity wholeness, Veda, vedic heritage legacy,heritage of Ukraine, svarha, five basic elements, Sthapatia Veda, Vastu.

читати далі »

Мулява Ярослав - Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (продовження)

У статті йдеться про те, як на основі паралелей між українськими будівельними традиціями та тими знаннями з будівництва житла, які збереглися на Сході, зокрема в Індії, людина об’єднується з Розумом Всесвіту, свідомо пов’язуючи своє індивідуальне життя з шляхом Сонця. Тільки за таких умов можливо говорити про цілісний розвиток Людини.

Ключові слова: цілісність, веди, ведична спадщина України, сварґа, п’ять першоелементів, стхапатья-веда, Васту.

В статье идёт речь о том, как на основе параллелей между украинскими строительными традициями и теми знаниями по строительству жилища, которые сохранились на Востоке, в частности в Индии, человек сливается с Разумом Вселенной, сознательно связывая свою индивидуальную жизнь с движением Солнца. Только при таких условиях мы можем говорить о целостном развитии человека.

Ключевые слова: целостность, Веда, ведическое наследие Украины, сварга, пять первоэлементов, стхапатья-веда, Васту.

There is the question in the article speech about, how on the basis of parallels between Ukrainian build traditions and those knowledge from building construction habitations dwelling which what was saved on the East, in particular including in Indium, a man teams up with Mind of Universe consciously notoriously linking coupling the individual life from by a Sun. Only on such conditions it is possible to talk about holistic whole development of Man.

Kеy words: Integrity wholeness, Veda, vedic heritage legacy,heritage of Ukraine, svarha, five basic elements, Sthapatia Veda, Vastu.

читати далі »

Мулява Ярослав - Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (продовження1)

читати далі »

Мулява Ярослав - Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (продовження2)

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet