головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #1(42)
пошук по сайту
Гримич Марина - Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень «Українці за кордоном»

На рубежі 1990-х років у світі налічувалося 14466000 осіб українського походження, які проживали на той час поза межами України [3, 460]. З 1991 р., коли Україна проголосила свою незалежність, українська міграційна картина різко змінилася. Нині, за даними Світового конгресу українців, українське населення в діаспорі становить близько двадцяти мільйонів осіб, більшість з яких народилася за межами України [8]. Якщо цей показник правильний, то чисельністъ української діаспори еквівалентна населенню Австралії або ж Швеції, Норвегії і Данії разом узятих. Міграційний потік 1990-х, з одного боку, значно посилив українські громади в країнах, де традиційно українська еміграція була чисельною, а з іншого – започаткував українську присутність в країнах, де раніше проживало лише по декілька українців. Такі країни, як Португалія, Іспанія, Італія і Греція, тепер мають українські громади, кількість членів яких обчислюється сотнями тисяч [1, 117–132].

читати далі »

Гримич Марина - Сучасна україністика в Оренбурзькому краї

У статті йдеться про сучасний стан українознавчих досліджень в Оренбуржжі, що мають глибокі традиції. Чинниками стабільного інтересу оренбурзьких науковців до питань української історії та культури і, відповідно, об’єктом наукових досліджень є, по-перше, українська колонізація, що бере початок з ХVІІІ ст., яка спричинила наявність великого сегмента українського населення в регіоні, і, по-друге, пов’язаність історії краю з ім’ям Тараса Шевченка.

Ключові слова: діаспора, українці Росії, Оренбурзький край, шевченкознавство, історія українських міграційних рухів.

Современная украинистика в Оренбургском крае

В статье речь идет о современном состоянии украинознавческих исследований в Оренбуржье, которые имеют глубокие традиции. Факторами стабильного интереса оренбургских ученых к вопросам украинской истории, культуры и, соответственно, объектом научных исследований являются, во-первых, украинская колонизация, берущая начало в XVIII в., которая стала причиной наличия большого сегмента украинского населения в регионе, и, во-вторых, связанность истории края с именем Тараса Шевченко.

Ключевые слова: диаспора, украинцы России, Оренбургский край, шевченковедение, история украинских миграционных движений.

Ukrainian Studies in Orenburg Region in Our Days

The article deals with the contemporary state of Ukrainian studies in Orenburg region which. There is two reasons of the stabile interest of Orenburg researches to the Ukrainian history and culture: first of all, it is the fact of Ukrainian colonization which took place in this region since 18th centure, and which caused the big amount of Ukrainian population here. And the second reason, - is the connection of the regional history with the personality of Taras Shevchenko.

Key words: diaspora, Ukrainians in Russia, Orenburg region, Shevchenko Studies, history of Ukrainian migration movement.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet