головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2011   Число: #3(40)
пошук по сайту
Мельник Людмила - Особливості становлення української освіти у Російській Федерації

Стаття містить статистичні дослідження щодо оформлення та структурування українських громадських організацій в Росії. Зазначено, що на теренах РФ немає жодної української школи, яка мала б юридичний статус. Одна з найпоширеніших форм національної освіти – це недільна або суботня школа. Прикладом роботи таких шкіл є м. Уфа (Республіка Башкортостан), м. Казань (Республіка Татарстан), м. Воронеж, м. Сургут (ХАО). Для етнічних росіян в Україні культурно-освітні потреби забезпечуються на рівні, який відповідає українському законодавству.

Ключові слова: громадські об’єднання, українознавчий цикл, недільна школа.

Особенности становления украинского образования в Российской Федерации

Статья содержит статистические исследования относительно оформления и структуризации украинских общественных организаций в России. Отмечено, что на территории РФ нет ни одной украинской школы, имеющей юридический статус. Одна из самых распространенных форм национального образования – это воскресная или субботняя школа. Примером работы таких школ являются г. Уфа (Республика Башкортостан), г. Казань (Республика Татарстан), г. Воронеж, г. Сургут (ХАО). Для этнических россиян в Украине культурно-образовательные потребности обеспечиваются на уровне, который соответствует украинскому законодательству.

Ключевые слова: общественные объединения, украинознавческий цикл, воскресная школа.

Peculiarities of Ukrainian education formation in Russian federation

The article includes statistic researches about the issuance and structure of Ukrainian public organizations in Russia. It is indicated that on the territory of RF there are no Ukrainian school which had juridical status. The examples of such schools are city Ufa (The Republic of Bashkortostan), city Kazan (The Republic of Tatarstan), city Voronezh, city Surgut (Khanty–Mansi Autonomous Okrug). For ethnic Russians in Ukraine cultural and educational needs are secured on the level, which is confirmed by Ukrainian legislation.

Key words: public organizations, Ukrainian cycle, Sunday school.

читати далі »

Чирков Олег - Українознавство і Вікіпедія: результати та перспективи взаємодії

Автор оцінив результати і перспективи взаємодії українознавства і Вікіпедії за спеціально розробленою методикою. Українознавчий складник Вікіпедії охарактеризовано кількісно, структурно, тематично. Стаття «Україна» є єдиною обов’язковою для всіх мовних сегментів українознавчою статтею, представленою (на початок серпня 2011 р.) 199 мовами. За формою, обсягом і широтою тематики знань про Україну й українців лідирують сегменти Вікіпедії українською, російською та англійською мовами. У майбутньому очікується суттєве тематичне розширення та поглиблення українознавчого вмісту насамперед української Вікіпедії, поява вікі-порталів про Україну і в інших мовних сегментах (додатково до існуючих 12).

Ключові слова: Україна, українці, українознавство, українська мова, Вікіпедія, енциклопедистика, портал, категорія, стаття.

Украинознавство и Википедия: результаты и перспективы взаимодействия

Автор оценил результаты и перспективы взаимодействия украинознавства и Википедии по специально разработанной методике. Украиноведческая составляющая Википедии охарактеризована количественно, структурно, тематически. Статья «Украина» является единственной обязательной для всех языковых сегментов украиноведческой статьей, представленной (в начале августа 2011 г.) на 199 языках. По форме, объему и широте тематики знаний об Украине и украинцах лидируют сегменты Википедии на украинском, русском и английском языках. В будущем ожидается существенное тематическое расширение и углубление украиноведческого содержания в первую очередь украинской Википедии, появление вики-порталов об Украине и в других языковых сегментах (в дополнение к 12 существующим).

Ключевые слова: Украина, украинцы, украинознавство (украиноведение), украинский язык, Википедия, энциклопедистика, портал, категория, статья.

Ukrainiznavstvo (Ukrainian studies) and Wikapedia: results and interaction perspectives

The author assessed the results and perspectives of Ukrainoznavstvo and Wikipedia interactions perspectives according to specially developed technique. Component of Ukrainoznavstvo in Wikipedia is characterized by quantity, structure and theme. Article «Ukraine» is obligatory for all language segments of Ukrainian Studies article which is introduced (at the beginning of August 2011) in 199 languages. According to form, scope and thematic knowledge about Ukraine and Ukrainians Russian, Ukrainian and English segments are the leading one. In future substantial thematic broadening and deepening of Ukrainian Studies content in Wikipedia is expected, appearance of Wiki-portals about Ukraine in other language segments (12 more).

Key words: Ukraine, Ukrainians, Ukrainoznavstvo, Ukrainian language, Wikipedia, encyclopedic learning, portal, category, article.

читати далі »

Івашина Наталія - Українознавчі заходи в Нью-Йорку

У Науковому товаристві ім. Шевченка відбулося засідання на тему «Мовна політика України: дії влади, думки громадян»...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet