головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #2(35)
пошук по сайту
Мельник Анатолій - Європейський та євразійський вектори історичного розвитку України

У статті з’ясовуються альтернативні моделі історичного розвитку України на сучасному етапі.

Ключові слова: багатовекторність, вектори розвитку, закони історії, історичний вибір, національний характер, українська геополітика.

Европейский и евразийский векторы исторического развития Украины

В статье анализируются альтернативные модели исторического развития Украины на современном этапе.

Ключевые слова: многовекторность, векторы развития, законы истории, исторический выбор, национальный характер, украинская геополитика.

European and Eurasian vectors of Ukrainian historical development

Alternative models of historical development of Ukraine nowadays are analyzed in the article.

Key words: multilateralism, vectors of development, laws of history, historical choice, national character, Ukrainian geopolitics.

читати далі »

Неврлий Микола - Празька українська поетична школа

Переклад з чеської Івана Пасемка, старшого наукового співробітника відділу координації вітчизняних і зарубіжних центрів українознавства ННДІУ

читати далі »

Якімова Антоніна - Українство в Болгарії

Текст на інформаційному табло у дворі монастиря Святого великомученика Георгія у болгарському місті Поморіє (давня назва – Анхіало), що на Чорноморському узбережжі, починається словами: «Як і в багатьох приморських містах, тут християнство з’явилося рано. За переказами, святий апостол Андрій на шляху до Києва відвідав Анхіало. Є дані про єпископів у цьому місті в III–IV ст.». Отже, українсько-болгарські зв’язки мають давню історію...

читати далі »

Якімова Антоніна - До ювілею Лідії Терзійської

21–23 квітня 2010 року в Софійському університеті відбулася міжнародна конференція «Славістичні читання»...

читати далі »

Лебединська Тетяна - Українська культура в Санкт-Петербурзі (минуле, сучасне, майбутнє)

Зросле на вітчизняному ґрунті дерево української культури пускало буйні пагінці у багатьох містах Російської імперії, адже Україна входила до її складу, а розселення українців у межах держави – внутрішня діаспора – було великим...

читати далі »

Ромащенко Людмила - Діалог культур: від Ніжина до Санкт-Петербурга

У травні цього року відбувся Х Міжнародний науковий семінар «Діалог культур. Україна і Росія: Ніжинський Санкт-Петербург»...

читати далі »

Пономаренко Ангеліна - Україна і Росія: конструктивний науковий діалог

27–30 травня 2010 р. у Бібліотеці Академії наук Російської Федерації (м. Санкт-Петербург) відбувся Х Міжнародний науковий семінар «Діалог культур. Україна і Росія: Ніжинський Санкт-Петербург»...

читати далі »

Леонов Валерий - Библиотека Российской академии наук

Співавтор

Ольга Скворцова - ученый секретарь Библиотеки Российской академии наук

читати далі »

Ромащенко Людмила - Образ Олександра Безбородька в українській історичній прозі ХХ століття

У статті розглянуто історичні аспекти діяльності О. Безбородька, який відіграв важливу роль у політиці Російської імперії ХVІІІ ст. та розвитку культури України. Значну увагу приділено особливостям художньої інтерпретації цієї історичної постаті у творах сучасних українських письменників («Гетьман Кирило Розумовський» М. Лазорського, «Журавлиний крик» Р. Іваничука, «Сотники» І. Корбача, «Чумацький Шлях» В. Малика). Зазначено, що художні моделі образу О. Безбородька в названих творах мають суттєві відмінності. Найбільш повно і найближче до історичної правди він зображений в історико-пригодницькому романі В. Малика, постаючи досить складною і неоднозначною натурою.

Ключові слова: О. Безбородько, українська історична проза, Гетьманщина.

Образ Александра Безбородько в украинской исторической прозе ХХ столетия

В статье рассмотрены исторические аспекты деятельности А. Безбородько, сыгравшего важную роль в политике Российской империи ХVІІІ ст. и развитии культуры Украины. Особое внимание уделено особенностям художественной интерпретации этой исторической личности в произведениях современных украинских писателей («Гетман Кирилл Разумовский» Н. Лазорского, «Журавлиный крик» Р. Иванычука, «Сотники» И. Корбача, «Млечный Путь» В. Малика). Отмечено, что художественные модели образа А. Безбородько в названных произведениях имеют существенные отличия. Наиболее полно и близко к исторической правде он изображен в историко-приключенческом романе В. Малика, представая довольно сложной и неоднозначной натурой.

Ключевые слова: А. Безбородько, украинская историческая проза, Гетманщина.

Character of Olexandr Bezborod’ko in Ukrainian historical prose of the XX century

Historical aspects of activity of O. Bezborod’ko, who played an important role in the policy of the Russian empire in XVIII century and cultural development of Ukraine, are observed in the article. Particular attention is paid to the peculiarities of the artistic interpretation of this historical personality in the works of modern Ukrainian writers («Hetman Kyrylo Rozumovskyy» by N. Lazorskyy, «Zhuravlynyy kryk» by R. Ivanychuk, «Sotnyky» by I. Korbach, «Chumats’kyy shlyah» by B. Malyk). It is noted, that the artistic characters of the model of O. Bezborod’ko in these works have significant differences. His most complete and close to the historical truth depiction is in the historical adventure novel by V. Malyk, being presented as rather complex and ambiguous person.

Key words: O.Bezborod’ko, Ukrainian historical prose, Getmanschina.

читати далі »

Боднарчук Любов - «Свято, яке завжди з тобою, чи політ із зв’язаними крилами?» (Роздуми про моє життя в Парижі)

Пошук людиною кращої долі за межами свого рідного оточення, своєї країни – це і є політ із зв’язаними крилами. Вдома ми інстинктивно знаємо, що прийнято, а що – ні. На рівні рефлексів. У новому суспільстві це не гарантовано...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet