головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #4(33)
пошук по сайту
Кравченко Оксана - Школи українознавства у світлі діяльності українських громадських організацій Великобританії

У статті проаналізовано особливості розвитку шкіл українознавства у Великобританії і розкрито провідну роль у цьому процесі українських громадських організацій.

Ключові слова: школи українознавства, національна освіта, українські громадські організації Великобританії, етнічна самосвідомість.

Школы украинознавства в свете деятельности украинских общественных организаций Великобритании

В статье проанализированы особенности развития школ украинознавства в Великобритании и раскрыта ведущая роль в этом процессе украинских общественных организаций.

Ключевые слова: школы украинознавства, национальное образование, украинские общественные организации Великобритании, этническое самосознание.

Schools of Ukrainoznavstvo in Light of Activities of Ukrainian Public Organizations in Great Britain

The article analyzes the peculiarities of the schools of Ukrainoznavstvo in Great Britain and opens a central role in the process of Ukrainian public organizations.

Key words: Schools of Ukrayinoznavstvo, National Education, the Ukrainian public organizations of Great Britain, ethnic self-consciousness.

читати далі »

Тетеріна-Блохін Дарина - Політична діяльність Ю.Бойка-Блохина в німецькому світі (До 100-річчя з дня народження)

Початок у №3 – 2009.

У статті на основі архівних матеріалів розглянуто політичну діяльність українського і німецького багатократного академіка, професора Ю.Бойка-Блохина, спрямовану на проблему визнання українців як нації, яка бореться за незалежність. Далекоглядність, сміливість і політична зрілість дозволили йому увійти в довір’я визначних політиків Німеччини, які допомогли йому у вирішенні ряду важливих політичних і наукових справ на благо України.

Ключові слова: політика CSU, українська еміграція, російські емігранти, Світовий Конгрес, українська політична карта, Об’єднання німецьких славістів, наукова інституція «Незалежна Асоціація», Пан’європейський Союз.

Политическая деятельность Ю.Бойко-Блохина в немецком обществе (К 100-летию со дня рождения)

В статье на основе архивных материалов рассмотрена политическая деятельность украинского и немецкого многократного академика, профессора Ю. Бойко-Блохина, направленная на проблему признания украинцев как нации, которая борется за независимость. Дальновидность, смелость и политическая зрелость позволили ему войти в доверие выдающихся политиков Германии, которые помогли ему в разрешении ряда важных политических и научных дел на благо Украины.

Ключевые слова: политика CSU, украинская эмиграция, русские эмигранты, Мировой Конгресс, украинская политическая карта, Объединение немецких славистов, научная институция «Независимая Ассоциация», Панъевропейский Союз.

Political Activities of Yu. Boiko-Blokhyn in the German Society (to the 100th Anniversary of the Birth)

This article describes political activities of the German-Ukrainian academician Prof. Dr. J. Blokhyn. His life was dedicated to writing about fight for independent Ukrainian Nation. His courage and political influence convinced German politicians to help him to overcome many problems and obstacles.

Key words: CSU policy, Ukrainian emigration, Russian emigrants, World Congress, German slavistics, «Independent Association» scientific institution, Pan-european Union.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet