головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #2(31)
пошук по сайту
Маломуж Микола - Розсекречення архівних матеріалів української зовнішньої розвідки як важлива складова відтворення національної пам’яті

Стаття присвячена важливій проблемі необхідності осмислення й переосмислення з позицій сьогодення української історії, зокрема архівних матеріалів національних спецслужб, з тим, щоб не тільки об’єктивно відтворити національну пам’ять, а й сформувати об’єднавчу систему цінностей, які б базувалися на аналізі досвіду попередніх поколінь та історичних уроків розвитку нашого народу й допомагали б у вирішенні проблем сьогодення.

Ключові слова: архівні матеріали, розсекречення, національна пам’ять, українська історія, система цінностей.

Рассекречивание архивных материалов украинской внешней разведки как важная составляющая воспроизведения национальной памяти

Статья посвящена важной проблеме необходимости осмысления и переосмысления с позиций сегодняшнего дня украинской истории, в частности архивных материалов национальных спецслужб, с тем, чтобы не только объективно воспроизвести национальную память, но и сформировать объединяющую систему ценностей, которые бы базировались на анализе опыта предыдущих поколений и исторических уроков развития нашего народа, помогали в решении проблем сегодняшнего дня.

Колючевые слова: архивные материалы, рассекречивание, национальная память, украинская история, система ценностей.

Declassification of the archive materials of Ukrainian external reconnaissance as principal component of reflection of national memory

The article is devoted to the important problem of the necessity of comprehension and over comprehension from the presence of the Ukrainian history, for example of the archive materials of the national special service that reflect objectively not only national memory but form uniting system of values what could base on the analysis of experience of previous generations and historical lessons of the development of our nation and help in decisions of the problems of nowadays.

Key words: archive materials, declassification, national memory, Ukrainian history, system of values.

читати далі »

Івашина Наталія - Візит делегації науково-дослідного інституту українознавства МОН України на чолі з академіком П.Кононенком до США

24 березня – 1 квітня 2009 р.

читати далі »

Івашина Наталія - Українознавчі дні в Америці

Наприкінці березня 2009 р. делегація Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, очолювана директором Інституту академіком П. Кононенком, відвідала США на запрошення Постійного Представника України при ООН, члена Наукової ради НДІУ Ю. Сергєєва...

читати далі »

Кононенко Тарас - Підготовка до публікації паризьких рукописів Нестора Махна

Співавтор

Наталія Івашина - кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ

В Науково-дослідному інституті українознавства завершується підготовка до публікації в журналі «Українознавство» матеріалів з особистого (так званого Паризького) архіву Нестора Івановича Махна. Документи, які в основному є чернетками здебільшого опублікованих в анархістських виданнях Заходу статей, реплік і листів, були люб’язно передані Інституту паном Жаком Харламовим...

читати далі »

Істоміна Надія - ІХ міжнародний семінар «Україна і Росія: динаміка кроскультурних взаємовідносин»

12 – 16 травня 2009 р. група науковців НДІУ була учасниками ІХ Міжнародного семінару «Україна і Росія: динаміка кроскультурних взаємовідносин». Зініціювали семінар Науково-дослідний інститут українознавства, консульство України у Санкт-Петербурзі (Росія), Бібліотека Академії наук Росії, історичний факультет Санкт-Петербурзького університету, громадська організація «Спадщина»...

читати далі »

НДІУ - «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці»

Любов Отрошко, Тетяна Присяжна - учасники Міжнародної наукової конференції «Українство у світі: Україна є там, де живуть українці»

читати далі »

Кравченко Оксана - З історії розвитку шкіл українознавства в США

У статті досліджується історія виникнення і розвитку шкіл українознавства в українській діаспорі США, з’ясовується роль цих осередків української освіти у формуванні цілісного знання про Україну і світове українство.

Ключові слова: українська еміграція, українські громади в США, школи українознавства, мережа українознавчої освіти.

Из истории развития школ украиноведения в США

В статье исследуется история возникновения и развития школ украиноведения в украинской диаспоре США, выясняется роль этих ячеек украинского образования в формировании целостного знания об Украине и мировом украинстве.

Ключевые слова: украинская эмиграция, украинские общества в США, школы украиноведения, сеть украиноведческого образования.

From the History of Development of Schools of Ukrainian Studies in the USA

In the article author researched history of origin and development of schools of Ukrainian studies in Ukrainian Diaspora in the USA and determined role of such institutions in formation of integral knowledge about Ukraine and world ukrainstvo.

Key words: Ukrainian emigration, Ukrainian societies in the USA, schools of Ukrainian studies, net of Ukrainian education.

читати далі »

Гальчинський Володимир - Українська діаспора Аргентини в 2-ій половині XX століття

У статті йдеться про господарське, культурне та громадське життя аргентинських українців у 2-ій половині XX ст. Акцентується увага на проблемах та перспективах діяльності українських громадських організацій Аргентини.

Ключові слова: Аргентина, діаспора, українці, товариства, громади, організації, культура.

Украинская диаспора Аргентины во 2-ой половине XX века

В статье речь идет о хозяйственной, культурной и общественной жизни аргентинских украинцев во 2-ой половине XX в. Акцентируется внимание на проблемах и перспективах деятельности украинских общественных организаций Аргентины.

Ключевые слова: Аргентина, диаспора, украинцы, общества, организации, культура.

Ukrainian Diaspora in Argentina in the Second Half of the XXth Century

The article is devoted to agricultural, cultural and social life of Ukrainians in Argentine in the second half of the XXth century. The author accented attention on the problems and prospects of activities of the Ukrainian social organizations in Argentine.

Key words: Argentine, Diaspora, Ukrainians, societies, organizations, culture.

читати далі »

Левітас Фелікс - Історія євреїв України

Співавтор

Віктор Котюк - аспірант Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д.Грінченка

У статті розглянуто історію євреїв України, досліджено українсько-єврейські відносини.

Ключові слова: євреї, Україна, каганат, антисемітизм, більшовики.

История евреев Украины

В статье рассмотрена история евреев Украины, исследованы украинско-еврейские отношения.

Ключевые слова: евреи, Украина, каганат, антисемитизм, большевики.

History of the Ukrainian Jews

In the article author examined history of the Ukrainian Jews and researched Ukrainian-Jewish relations.

Key words: Jews, Ukraine, Kaganate, anti-Semitism, Bolshevist.

читати далі »

Амирэджиби Натия - Проблема религиозного мистицизма в художественно-философской литературе

Соавтор

Нино Наскидашвили - ТГУ, академический доктор филологии

Религия, как высшая ценностная категория, занимает особое место в культуре, является одним из главных источников ее питания...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet