головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2008   Число: #2(27)
пошук по сайту
Федоренко Євген - 50-ліття шкільної ради

На шкільному з’їзді, який відбувся 14 – 15 березня 1953 року, делегати від установ, що займалися курсами й школами українознавства, створили Шкільну Раду при Українському Конгресовому Комітеті Америки як центр шкіл українознавства в Америці...

читати далі »

Розумний Ярослав - До джерел проблем української діаспори в Канаді

У рецензії на книжку Миколи Шлемкевича “Загублена українська людина” (Нью-Йорк, 1954) Юрій Шерех (Шевельов) писав: “Доля кожної еміграції, якщо вона не встигне своєчасно повернутися на батьківщину, – вимерти”. А причину цього він бачить у “безгрунтянстві” кожної еміграції. Еміграція, однак, може виконати свою роль, якщо вона, на думку Шереха, зуміє пов’язати елементи своєї культурної спадщини з кращими осягами того світу, в якому вона перебуває. І кінчить свою рецензію підсумком: “Книжки варто писати так, щоб вони зверталися до України, сучасної й майбутньої, а не до еміграційної людини, бо такі книжки, й тільки такі, справді глибоко промовляють і до неї...”.

читати далі »

Мокрий Володимир - Українська освіта в Ягеллонському університеті (з досвіду кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних відносин)

У статті розглядається стан вивчення українознавчих дисциплін на кафедрі українознавства факультету міжнародних і політичних відносин Ягеллонського університету, зокрема українська філософська думка, українська ментальність, співпраця України з Польщею на культурологічному, науковому і політичному рівнях.

Ключові слова: Ягеллонський університет, кафедра українознавства, українське літературознавство, українське мистецтво, Фундація св. Володимира, «Краківські українознавчі зошити».

Украинское образование в Ягеллонском университете (из опыта кафедры украиноведения факультета международных и политических отношений)

В статье рассматривается состояние изучения украиноведческих дисциплин на кафедре украиноведения факультета международных и политических отношений Ягеллонского университета, в частности украинская философская мысль, украинский менталитет, сотрудничество Украины с Польшей на культурологическом, научном и политическом уровнях.

Ключевые слова: Ягеллонский университет, кафедра украиноведения, украинское литературоведение, украинское искусство, Фундация св. Владимира, «Краковские украиноведческие тетради».

Ukrainian education in the Yagellon University (from experience of the department of Ukrainian study of the faculty of international and political relations)

The state of studding of Ukrainian study disciplines, in particular at the department of Ukrainian study of the faculty of international and political relations of the university is examined in the article. Generally Ukrainian philosophic idea, Ukrainian mentality, cooperation of Ukraine and Poland on culturologic, scientific and politic stages are studied at the university.

Key words: Yagellon University, department of Ukrainian study, Ukrainian history of literature, Ukrainian art, Foundation of St. Volodymyr, «Krakow Ukrainian study notebooks».

читати далі »

Бондаренко Марина - Українська діаспора в Бразилії

В статті досліджуються особливості української імміграції до Бразилії, розповідається про історію розселення українців у Бразилії за результатами трьох хвиль імміграцій, а також висвітлюється організоване громадське життя українців у цій латиноамериканській країні. Узагальнено відомі та розглянуто нові факти життя української діаспори (від кінця ХІХ ст. і до сучасного етапу), а також йдеться про вплив української громади на громадсько-політичне та культурне життя півдня Бразилії.

Ключові слова: українська діаспора, українська імміграція, історія розселення українців, українські організації, українські школи, українські ЗМІ у Бразилії.

Украинская диаспора в Бразилии

Статья посвящена исследованиям особенностей украинской иммиграции в Бразилию, процессу расселения украинцев в Бразилии в результате трех волн иммиграции, описывается организованная общественная жизнь украинцев в этой латиноамериканской стране. Обобщены известные и раскрыты новые факты истории украинской диаспоры (конец ХІХ ст. и до сегодняшнего дня), а также идет речь о влиянии украинцев на общественно-политическую и культурную жизнь юга Бразилии.

Ключевые слова: украинская диаспора Бразилии, украинская иммиграция, история расселения украинцев, украинские организации, украинские школы, украинские СМИ в Бразилии.

Ukrainian Diaspora in Brazil

The article «Ukrainian Diaspora in Brazil», written by Maryna Bondarenko, a master in culture studies, now working for the Consulate of Ukraine in Curitiba, is dedicated to analysis of the peculiarities of the Ukrainian immigration to Brazil. The author traces when and from which parts of Ukraine the Ukrainians came to Brazil, where they settled and describes organized public life of the Ukrainians in this country. The work systematizes the data about the Ukrainian immigrants (since the end of the 19th century until the present day) and touches the influence of the Ukrainian societies upon the life of southern states of Brazil.

Key words: Ukrainian diaspora, Brazilian ethnic Ukrainians, history of Ukrainian immigration to Brazil, Ukrainian organizations, Ukrainian school, Ukrainian mass-media in Brazil.

читати далі »

Івашина Наталія - Перший французько-український колоквіум, присвячений українському козацтву

З ініціативи Посольства України у Французькій Республіці 20 лютого ц.р. у Французькому національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) за участю Французької асоціації українських студій та паризького видавництва “Арматтан” відбувся колоквіум „ Українське питання в європейській дипломатії ХVII століття: особистість Григорія Орлика”. Того ж дня у Культурно-інформаційному центрі Посольства України відбулася виставка оригінальних документів із особистого архіву Г.Орлика, який нині зберігається у замку Дентевіль.

читати далі »

Келлі Берон - Айра Олдрідж і Тарас Шевченко – пророки протесту

Перший приїзд Айра Олдріджа до Росії в 1858 р. пов’язаний з періодом незвичайного ліберального офіційного дозволу вільного вираження ідей. Олдрідж прибув до Російської імперії під час політичної кризи, що виникла внаслідок поразки в Кримській війні у 1866 р. Уряд дуже переймався настроями громадян і будь-які прояви критики чи виклики на адресу влади суворо контролювалися. Посилилися вимоги скасування кріпацтва, що існувало століттями, і хоч цар Олександр ІІ мав проголосити урядовий акт, який гарантував звільнення кріпаків у 1861 р.

читати далі »

Пасемко Іван - Восьмий міжнародний семінар «Україна у світовому культурному просторі» (короткий звіт)

VIII Міжнародний науковий семінар «Україна в світовому культурному просторі» відбувся 12–16 травня 2008 року у Санкт-Петербурзі. Організаторами цього заходу виступили Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі, Бібліотека Академії наук Росії в Петербурзі, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет, Інститут міжнародних освітніх програм (кафедра міжнародних відносин) та громадський рух «Спадщина». Ідейними натхненниками були Тетяна Миколаївна Лебединська – кандидат філософських наук, доцент, член Національної спілки письменників України та директор НДІУ МОН України, академік УВАН у США, доктор філологічних наук Петро Петрович Кононенко. Учасниками цього винятково цікавого й оригінального форуму стали посланці кількох європейських країн та Сполучених Штатів Америки.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet