головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Бережна Тамара - Відкритий урок „А навіщо дітям треба знати про голодомор?”

У статті розповідається, як пройшов відкритий урок в українській школі в Італії „А навіщо дітям треба знати про голодомор?”. Після уроку учні і вчителі школи зібрали додатковий матеріал, який можна використати на заходах, присвячених 75-м роковинам голодомору.

Ключові слова: голодомор, геноцид, політичні репресії, свідчення населення, День жалоби за жертвами голодомору 1932 – 33 років, поминальна акція „Запали свічку”, свобода, держава.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Український університет м. Москви (1992–2007) – 15 років звитяжної праці в розбудові українознавства в Росії

Перший український державний науково-освітній заклад Український державний університет у Москві (УУМ) був створений на зразок Українського інституту при Гарвардському університеті в Америці, Канадського інституту українських студій, Українського вільного університету в Німеччині та інших українських діаспорних науково-освітніх закладів світу. Організаторами його стали науковці, освітяни, громадсько-культурні діячі: Т.Муранівський, В.Ідзьо, Ю.Овченко, А.Шевеленко, О.Руденко-Десняк, П.Кононенко, В.Білокінь, О.Окара, А.Дороніцин, Р.Нестеренко, В.Назаренко, А.Глущенко, Л.Жила, А.Кожановський, С.Онищук, І.Кравченко, В.Кривенький, М.Семіряга, М.Забочень, О.Масикевич, В.Прохоренко, М.Плющ, Б.Тимощук, О.Головко, В.Кабузан, І.Русанова, О.Храбан, А.Мануйленко, В.Дудченко, П.Дуброво, С.Святодух, К.Логінов, А.Щербина, О.Кисельов, Д.Турчик і багато інших ентузіастів...

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Болонський університет та його зв’язки з Україною (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)

В статті розглядаються актуальні проблеми культурно-мистецьких зв’язків України з провідними центрами Європи в кінці XVIII – 1-ій половині XIX ст., насамперед, Болонського університету та Болонської філармонійної академії. Передбачається висвітлити науково-педагогічну та творчу діяльність українців у контексті збереження традицій національної української культури, освіти та музичного мистецтва.

Ключові слова: Україна, Італія, Болонья, Болонський університет, Болонська філармонійна академія, Європа, українсько-італійські зв’язки, культурні взаємини, традиції української культури, національна культура, українознавство, методологія культури, наука, освіта, культура в системі українознавства.

В статье рассматриваются актуальные проблемы культурно-музыкальных связей Украины с ведущими центрами Европы в конце XVIII – первой половине XIX ст., прежде всего, Болонского университета и Болонской филармонической академии. Предусматривается отобразить научно-педагогическую и творческую деятельность украинцев в контексте сохранения традиций национальной украинской культуры, образования и музыкального искусства.

Ключевые слова: Украина, Италия, Болонья, Болонский университет, Болонская филармоническая академия, Европа, украинско-итальянские связи, культурные взаимосвязи, традиции украинской культуры, национальная культура, украиноведение, методология культуры, наука, образование, культура в системе украиноведения.

The author of the article reflection of the actual problem’s in the culture and musical connection of the Ukraine with leading centre Europe of the end XVIII – the first half XIX century. In the thesis the author researches creative to the Boloniy university and Boloniy Filarmonic Academy. Also to reflection of the science-pedagogical and creative work of the Ukrainian into the context to the preservation tradition’s of the national culture at the Ukraine, underline of the role education and the musical culture.

Key words: Ukraine, Italy, Boloniy, Boloniy university, Boloniy Filarmonic Academy, Europe, culture and musical connection, culture correlation, tradition’s of the culture at the Ukraine, national culture, Ukrainian study, methodological culture, creative work of the Ukrainian of the end XVIII – the first half XIX century; science, education and the musical culture; system the Ukrainian study.

читати далі »

Карпенко Світлана - Проблеми та перспективи українського шкільництва за кордоном

У статті порушується питання взаємодії різних культурно-освітніх чинників з метою збереження ідентичності української спільноти у світі. На прикладі проблем і перспектив існування українського зарубіжного шкільництва показано стан вивчення і володіння діаспорою українською мовою.

Ключові слова: українська діаспора, шкільництво, українознавство, культурно-освітні осередки, навчальна програма, підручники.

В статье рассматривается вопрос взаимодействия различных культурно-образовательных элементов с целью сохранения идентичности украинской диаспоры в мире. На примере проблем и перспектив существования украинского зарубежного школьничества показано состояние изучения и владения диаспорой украинским языком.

Ключевые слова: украинская диаспора, школьничество, украиноведение, культурно-образовательный центр, образовательная программа, учебники.

The question of interaction of different culture-educational elements with purpose of conservation of identity of the Ukrainian Diaspora in the world is examined in the article. On the example of problems and prospects of existence of the Ukrainian foreign scholary the condition of study and knowledge of Ukrainian language by the Diaspora is showed.

Key words: the Ukrainian Diaspora, scholary, Ukrainian study, culture-educational center, education program, textbooks.

читати далі »

Ключковська Ірина - Фактори збереження національної ідентичності українців Франції

У статті розглядаються етапи формування української еміграції у Франції, її проблеми та становище серед інших нацменшин. Висвітлено законодавчі положення щодо української діаспори на чужині.

Ключові слова: діаспора, національна ідентичність, громадянство, суспільство, емігрант, осередок, хвилі еміграції.

В статье рассматриваются этапы формирования украинской эмиграции во Франции, её проблемы и положение среди других нацменьшинств. Освещены законодательные акты, касающиеся украинской диаспоры.

Ключевые слова: диаспора, национальная идентичность, гражданство, общество, эмигрант, центр, волны эмиграции.

The question of the stages of formation of the Ukrainian emigration in France, its problems and position among other national ethnic groups of the world is brought up in the article. The legislative acts which refer to the Ukrainian Diaspora in Ukraine and abroad are covered too.

Key words: diaspora, national identity, nationality, society, emigrant, center, waves of emigration.

читати далі »

Найденко Людмила - Про перший відкритий жіночий вокальний конкурс імені Оксани Петрусенко

У місті Нижньокамську з ініціативи національно-культурної автономії “Українське товариство “Вербиченька” 20–22 квітня цього року було організовано і проведено Перший відкритий жіночий вокальний конкурс імені Оксани Петрусенко...

читати далі »

НДІУ - Конкурси

Конкурс з української мови імені Петра Яцика

Конкурс на краще читання поетичних творів Тараса Шевченка

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Нові грані українсько-російської наукової та культурної співпраці

Співавтор

Ангеліна Пономаренко - кандидат філологічних наук, завідувач відділу мови НДІУ

Розглядаються актуальні проблеми українсько-російських взаємин у галузі науки, освіти, культури і, перш за все, з провідними установами Росії протягом XVIII – 2-ої половини XIX ст., а також на сучасному етапі. Поважне місце відводиться висвітленню діяльності українців у складі Російської академії наук, Академії мистецтв, Петербурзького університету та інших навчальних закладів, установ тощо. У статті висвітлено хід проведення та висновки VII Міжнародного семінару “Діячі науки і культури Росії з України”, який відбувся 13–18 травня 2007 року в м.Санкт-Петербурзі.

Ключові слова: Україна, Росія, українсько-російські культурні взаємини, м.Санкт-Петербург, Російська академія наук, Бібліотека Російської академії наук, Санкт-Петербурзький університет, традиції української культури, національна культура, українознавство, методологія культури, діяльність українців кінця XVIII– 2-ої половини XIX ст. в Росії; наука, освіта і культура в системі українознавства.

Рассматриваются актуальные проблемы украинско-российских связей в сфере науки, образования, культуры и, прежде всего, с ведущими организациями России на протяжении XVIII – 2-ой половины XIX ст., а также на современном этапе. Важным вопросом есть отображение деятельности украинцев в составе Российской академии наук, Академии художеств, Петербургского университета и других организаций. Статья освещает итоги проведения VII Международного семинара “Деятели науки и культуры Роcсии из Украины”, который состоялся 13–18 мая 2007 года в г.Санкт-Петербурге.

Ключевые слова: Украина, Россия, украинско-русские культурные связи, г.Санкт-Петербург, Российская академия наук, Библиотека Российской академии наук, Cанкт-Петербургский университет, традиции украинской культуры, национальная культура, украиноведение, методология культуры, деятельность украинцев на протяжении XVIII – 2-ой половины XIX ст. в России; наука, образование и культура в системе украиноведения.

The author of the article reflection in the actual problem’s to the Ukrainian and Russian of the culture connection in the culture and musical of the Ukraine with leading centre Europe of the end XVIII – the first half XIX century. In the thesis the author researches creative to the Ukrainian in the Russian Academy of the science’s, University of the St. Peterburg, the Russian Academy of the art’s and other organization. The main of this article are to reflection of the science and creative work of the Ukrainian into the context to the preservation tradition’s of the national culture at the Ukraine, underline of the role education and the musical culture, also to reflection total to the conduct at tne VII International of the seminar “The Public figure of the science and culture at the Russia with the Ukraine” (St. Peterburg, 13–18 May, 2007).

Key words: Ukraine, Russia, Ukrainian and Russian of the culture connection, town of the St. Peterburg, Russian Academy of the science’s, the library of the Russian Academy of the science’s, University of the St. Peterburg, culture and musical connection, culture correlation, tradition’s of the culture at the Ukraine, national culture, Ukrainian study, methodological culture, creative work of the Ukrainian of the end XVIII – the first half XIX century; science, education and the musical culture; system the Ukrainian study.

читати далі »

Галько Оксана - III міжнародна конференція «Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ»

Проведення конференцій, присвячених проблемам української діаспори, започаткувалося у Ніжинському університеті імені Миколи Гоголя 23-26 червня 2005 р. і відбувається кожного року. За традицією, 30–31 травня 2007 р...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet