головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #2(19)
пошук по сайту
Чередниченко Олександр - Україніка у франкомовному світі

Стаття присвячена розширенню українознавчого простору у франкомовних країнах.

Ключові слова: україніка, франкомовний світ, ЗМІ, Помаранчева революція, мова, культура, історичний період.

Статья посвящена расширению украиноведческого пространства в франкоязычных странах.

Ключевые слова: украиника, франкоязычный мир, СМИ, Оранжевая революция, язык, культура, исторический период.

The article is devoted to broadening of the Ukrainian study space in French speaking countries.

Key words: The Ukrainika, French language world, Mass media, revolution of orange, language, culture, historical period.

читати далі »

Галько Оксана - Українські громади в Іспанії (соціальні здобутки четвертої хвилі еміграції)

Стаття присвячена проблемам утворення та функціонування українських громадських об’єднань в Іспанії.

Ключові слова: Україна, Іспанія, суспільні організації, церква, етнічна спільнота.

Статья посвящена проблемам формирования и развития украинских общественных организаций в Испании.

Ключевые слова: Украина, Испания, общественные организации, церковь, этнические сообщества.

The article is devoted to the problems of forming and development of the Ukrainian public organizations in Spain.

Кey words: Ukraine, Spain, social organizations, church, ethnic community.

читати далі »

Карпенко Світлана - Українська діаспора в Чеській Республіці: досягнення та проблеми сьогодення

У статті здійснено аналіз сучасного стану української діаспори в Чеській Республіці з позиції оцінки діяльності її організацій. Підкреслено значущість багатоаспектного потенціалу діаспори для всебічної підтримки розвитку України.

Ключові слова: діаспора, еміграційні хвилі, освітньо-культурна організація.

В статье проанализировано состояние украинской диаспоры в Чешской Республике с позиций оценки деятельности их организаций. Отмечена значимость многоаспектного потенциала диаспоры для всесторонней поддержки развития Украины.

Ключевые слова: диаспора, эмиграционная волна, образовательно-культурная организация.

The article is devoted to the analysis of current situation of Ukrainian Diaspora in Czech Republic and estimation of activity of its organizations. An author determined the significance of the Diaspora potential for thorough support of the development of Ukraine.

Key words: The Diaspora, The wave of emigrations, The educational-cultural organization.

читати далі »

о.Сапунко Олександр - Роль церкви у збереженні духовних, моральних і національних вартостей українського соціуму

Стаття присвячена консолідуючій ролі церкви в процесах самоусвідомлення української еміграційної громади в Італії.

Ключові слова: суспільство, Церква, хвилі еміграції, Італійська Республіка, відносини Церкви та держави, асиміляція, українська ідентичність.

Статья о консолидирующей роли церкви в процессах самосознания украинских эмиграционных групп в Италии.

Ключевые слова: общество, Церковь, волны эмиграции, Итальянская Республика, взаимоотношения Церкви и государства, ассимиляция, украинская идентичность.

The article is devoted to the role of church in the self-determination process of Ukrainian emigration society in Italy.

Key words: society, church, floats of emigration, the Italian republic, the relation between church and state, assimilation, Ukrainian identity.

читати далі »

Жеребецький Юрій - Писанка з Канади

Годинами сидить Ярослава Жеребецька біля робочого столика. Невтомні її захоплення, бажання, прагнення – з безкінечного числа візерунків створити ще один неповторний витвір. Навколо – різнобарв’я писанок, які надихають на творчість. Висять на стінах малюнки та картини, плакати і світлини; на одвірках – вишиване драпірування; на дивані – вишиті колись прабабою і бабою, а тепер – нею самою – подушки. На столах, у шафах і на полицях – різьблені касетки, тарілки, свічники, кераміка – безцінні подарунки друзів з України. Тут часто звучать казки і новели, колядки, щедрівки і веснянки, народні й сучасні пісні.

читати далі »

Якімова Антоніна - Гложенський монастир Св. Георгiя Побєдоносця – загадкова перлина болгарського середньовiччя

Стаття присвячена історії заснування та функціонування Гложенського монастиря Святого Георгія Побєдоносця.

Ключові слова: монастир, церква, Болгарія, Святий Георгій Побєдоносець, Київ, легенда. Аннотация. Статья посвящена истории основания и развития Гложенского монастыря Святого Георгия Победоносца.

The article is devoted to the foundation and development of the cloister “St.Georgiy Triumphant” in Glogen (Bulgaria).

Key words: cloister, church, Bulgaria, St. George Triumphant, Kyiv, legend.

читати далі »

Сербін Сергій - Українці в Австралії

У статті розкриваються історичні етапи формування та основні напрямки розвитку української імміграції в Австралії.

Ключові слова: хвилі імміграції, контрактні роботи, кваліфікація, освіта, «заробітчани», оазисна економіка, мова для спілкування вдома, представники діаспори в парламенті.

В статье отображены исторические этапы формирования и главные направления развития украинской иммиграции в Австралии.

Ключевые слова: волны иммиграции, контрактные работы, квалификация, образование, работники, оазисная экономика, язык домашнего общения, представители диаспоры в парламенте.

The historical stages of forming and main trends for the development of Ukrainian emigration to Australia are represented in the article.

Key words: waves of emigration, work by contract, qualification, education, workers, oasis economic, the language we speak at home, Diaspora representatives in parliament.

читати далі »

Ісаєва Наталя - Основні форми рецепції української літератури в Китаї

Досліджуються основні шляхи, форми й етапи, через які відбувалося знайомство китайців з Україною та українцями, українською літературою і культурою, починаючи з XVIII cт., а також становлення і розвиток українознавчих досліджень у сучасному Китаї.

Исследуются основные пути, формы и этапы, через которые происходило знакомство китайцев с Украиной и украинцами, украинской литературой и культурой, начиная с XVIII ст., а также становление и развитие украиноведческих иследований в современном Китае.

The article is devoted to the research of basic ways, forms and stages of acquaintance of Chinese with Ukraine and Ukrainians, Ukrainian literature and culture beginning with the XVIII century. An author examined formation and development of Ukrainian study researches in modern China.

читати далі »

Голованчук Ольга - Великодні дзвони у Павлодарі

Великдень… То дійсно Великий день! Усі ми виносимо з країни дитинства романтичні спогади, котрі на схилі літ усе частіше і частіше навідуються до нас у гості, як щось далеке і неповторне, але близьке і до болю рідне та миле…

читати далі »

Найденко Людмила - «Добрий-Вечір – 2006»

9 квітня 2006 року у Нижньокамську втретє відбулася літературно-поетична зустріч «Добрий-Вечір», яку товариство «Вербиченька» традиційно присвячує світлій пам’яті Євгенії Федорівни Риковцевій (у дівоцтві – Добрий-Вечір).

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet