головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #3(8)
пошук по сайту
Лозінський Аскольд - Українська діаспора – аналіз сучасного

Українська діаспора як чітко визначене явище існує з початку вісімнадцятого століття, тобто зразу після Полтавського бою. До речі, еміграція до чужих країн почалася навіть раніше, одначе число важко було підрахувати в минулому. З падінням "залізного занавісу" та особливо з розпадом СРСР, а також з утворенням незалежної Української держави діаспора стала більше життєздатною як окрема сутність, яку, звичайно, набагато легше визначити. Сьогодні кількість українців, які проживають за межами України, можна підрахувати в 20 млн. осіб, з яких приблизно 10 млн. проживають в Російській Федерації (РФ). Найбільш яскравими характеристиками української діаспори є відсутність гомогенності як також факт, що вона дійсно знаходиться по всьому світу...

читати далі »

Борщак Ілько - Україна у «Французькій газеті»: 1652 – 1654 рр.

1652 рік. 6 січня (з Варшави). «Ми дістали новини з України про гетьмана Хмельницького, котрий щоб зняти з себе всі підозріння тутешньої корони (польської) щодо його таємних відносин із чужоземними володарями і державами, відіслав їх амбасадорів і агентів, які перебували біля його особи... Він стяв голову «Podobailli»,ватажкові 10.000 не внесених у реєстр козаків.»...

читати далі »

Філіпчук Георгій - Українці Придністров'я: реальність та перспективи

Поїздка разом із директором Інституту українознавства Петром Кононенком на науково-практичну конференцію в Придністров'я, зустрічі з представниками влади у Тирасполі та Бендерах, українськими громадами, науковцями і педагогами, відвідування об'єктів освітньо-наукового та духовного призначення окреслили нові проблеми і завдання щодо національно-культурного розвитку українства. Із 640 тисяч населення Придністров'я більше 250 тис. – етнічні українці. На жаль, з часів диктаторського сталінського рішення, за яким українські землі і українці були насильно відірвані від України, ця цифра завжди була предметом торгу чи спекуляції. Але ніхто і ніколи не показував, що їх було більше. Завжди їх меншало, і цьому активно слугувала денаціоналізаторська політика далеких і близьких сусідів...

читати далі »

Пасемко Іван - Юрій Бача – пряшівськии шістдесятник

Професор, доктор Юрій Бача! У який раз він знову прибув до Києва, міста своєї молодості, своїх аспірантських років та захисту кандидатської дисертації. Прибув на цей раз на запрошення ректорату Київського славістичного університету, щоб прочитати студентам української та слов'янської філології курс лекцій «Українська література Словаччини» та «Історія словацької літератури». Скориставшись з цієї нагоди, Будинок письменників України організував творчий вечір: „Юрій Бача – пряшівський шістдесятник"...

читати далі »

Конєва Ярослава - Світла, сердечна людина, великий гуманіст. Стоян Бакарджиєв

Стоянові Бакарджиєву мало виповнитися 70 років, коли невблаганна доля забрала його з життя. Сталося це напровесні 1999 року...

читати далі »

Шульга Ігор - Поселення українців у саратовському Надволжі

В статті розповідається про історію заселення українцями-козаками, селянами, чумаками Саратовського Надволжя (початок ХVIII –– ХХ ст.) на перетворенні цієї території в землеробський освоєний край. Головна увага звертається на питання збереження українцями своєї культури, звичаїв, започаткування освіти для дітей рідною мовою. Широко представлена історіографія наукових праць про заселення та чисельний склад українців на Саратовщині.

Ключові слова: Саратовське Надволжя, українці, Україна, козаки, селяни, чумаки, земля, слободи, села, переселенці, етнічний масив, етнічна свідомість.

Поселения украинцев в Саратовском Надволжье

В статье рассказывается о истории заселения украинцами-казаками, крестьянами, чумаками Саратовского Надволжья (начало ХVIII –– ХХ ст.) и преобразовании этой территории в земледельческий освоенный край. Главное внимание уделяется вопросам сохранения украинцами своей культуры, обычаев, становления образования для детей на родном языке. Широко представлена историография научных трудов о заселении и численном составе украинцев на Саратовщине.

Ключевые слова: Саратовское Надволжье, украинцы, Украина, казаки, крестьяне, чумаки, земля, слободы, села, переселенцы, этнический массив, этническое сознание.

Ukrainian Settlements in Volga Region near Saratov

The article is devoted to history of settlement by Ukrainian cossacks and peasants in Volga Region near Saratov (beginning of the XVIII – XX centuries). The main attention is paid to the problems of maintenance of national culture, customs and teaching in native language. The researcher presented historiography of scientific works devoted to settlement and quantity of Ukrainians in Saratov Region.

Key words: Volga Region near Saratov, Ukrainians, Ukraine, cossacks, peasants, land, villages, emigrants, ethnic area, ethnic consciousness.

читати далі »

Вдовенко С. - Рік Т.Шевченка в Білорусі – теорія і практика державної політики добросусідства

В статті розповідається про шанобливе ставлення минулого та сучасного покоління білорусів до творчості Тараса Шевченка. Особлива увага ацентується на роль Тараса Шевченка, як основоположника української літературної мови та на особистість Великого Кобзаря, як консолідуючої фігури у політиці добросусідства між українським та білоруським народами.

Ключові слова: Шевченко, народ, святкування, етнічна близькість.

Год Шевченка в Белоруси – теория и практика государственной политики добрососедства

В статье рассказывается об уважительном отношении бывшего и нынешнего поколения белорусов к творчеству Тараса Шевченко. Особо подчеркивается роль Тараса Шевченко как основоположника украинского литературного языка и личность Великого Кобзаря как консолидирующей фигуры в политике добрососедства между украинскими и белорусскими народами.

Ключевые слова: Шевченко, народ, празднование, этническая близость.

Year Devoted to Shevchenko in Byelorussia – Theory and Practice of State Policy of Neighborliness

The article is devoted to attitude of Byelorussian people toward works of Taras Shevchenko. Author emphasized role of Taras Shevchenko as founder of Ukrainian literary language and personality of Great Kobzar as consolidating figure in the policy of neighborliness between Byelorussian and Ukrainian people.

Key words: Shevchenko, people, celebration, ethnic relationship.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet