головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #3(8)
пошук по сайту
Наливайко Степан - Назва Аратта у прив'язці до Трипілля й України

На підставі аналізу назви Аратта в індійському епосі робиться висновок, що Аратта не самоназва, а іншоназва з негативним відтінком, вона дана іззовні, тож прикладати її до давньоукраїнського Трипілля неправомірно.

Ключові слова: українознавство, індоаріка, етимологія, «Махабгарата», Аратта, Трипілля, назва Україна, індійські імена й терміни, українські прізвища й назви.

Название Аратта в привязке к Триполью и Украине

На основании анализа названия Аратта в индийском эпосе делается вывод, что Аратта не самоназвание, а чуженазвание с негативным оттенком, данное извне, поэтому прилагать его к давнеукраинскому Триполью неправомерно.

Ключевые слова: украиноведение, индоарика, этимология, «Махабхарата», Аратта, Триполье, название Украина, индийские имена и термины, украинские фамилии и названия.

The Name of Aratta in Connection with Trypillya and Ukraine

On the basis of analysis of the name of Aratta in the Indian epos author proves that Aratta is alien name with negative meaning, therefore it would be wrongful to use it towards old-Ukrainian Trypillya.

Key words: Ukrainoznavstvo, indoarika, etymology, “Makhabkharata”, Aratta, Trypillya, the name of Ukraine, Indian names and terms, Ukrainian last names and names.

читати далі »

Гаєцький Юрій - Структура гетьманщини: Лохвицька сотня лубенського полку 1648 – 1782 рр.

Стаття містить детальну інформацію про козацьку Лохвицьку сотню Лубенського полку Гетьманщини в 1648¬–1782 рр. Подано список сотників Лохвиці, кількість населення, його юридичні відносини в місті в ті роки, його соціальний стан. Особлива увага звертається на праці інших істориків, які досліджували полкові та сотенні міста Гетьманщини.

Ключові слова: Гетьманщина, гетьман, полк, полковник, козаки, посполиті, сотня, сотник, писар, хорунжий, міщани, курінь, осавул, отамани, адміністрація.

Структура Гетманщины: Лохвицкая сотня Лубенского полка 1648–1782 гг.

Статья дает детальную информацию о козацкой Лохвицкой сотне Лубенского полка Гетманщины в 1648–1782 гг. Дан список сотников Лохвицы, количество населения, его социальный состав, юридические отношения в городе в то время. Особое внимание уделяется трудам других историков, исследовавших полковые и сотенные города Гетманщины.

Ключевые слова: Гетманщина, гетман, полк, полковник, казаки, посполитые, мещане, курень, сотня, сотник, писар, хорунжий, есаул, атаманы, администрация.

Structure of Hetman State: Lokhvytsia Detachment of Lubny Regiment in 1648 – 1782

In the article author gave information about Lokhvytsia detachment of Lubny regiment in 1648 – 1782. The researcher presented list of sotnyks (centurions, heads of detachment), quantity of people, social strata and juridical relations in the city at that time. Author paid special attention to works of other historians devoted to regimental cities of Hetman State.

Key words: Hetman State, hetman, regiment, colonel, captain, sotnyk (centurion, head of detachment of 100 people), clerk, groundlings, atamans, cornet, Cossacks, administration.

читати далі »

Ідзьо Віктор - Грошова система України-Руси у Х – ХІ ст.

У статті висвітлюється питання грошової системи Староукраїнської держави в час її найбільшого політичного розквіту.

Ключові слова: cтароукраїнські монети, фінансова система Візантійської імперії, християнська символіка, типи монет, економічна могутність.

Денежная система Украины-Руси в Х-ХІ ст.

В статье освещаются вопросы денежной системы Староукраинского государства во времена его наибольшего политического расцвета.

Ключевые слова: староукраинские монеты, финансовая система Византийской империи, христианская символика, типы монет, экономическое могущество.

Monetary System of Ukraine-Rus in the X – XI Centuries

In the article author examined monetary system of old-Ukrainian state in the time of its political flowering.

Key words: old-Ukrainian money, financial system of Byzantium, Christian symbolics, types of coins, economical power.

читати далі »

Фігурний Юрій - Київ – головний державотворчий центр України, осердя формування і становлення національного війська (від княжих часів до сьогодення)

(Продовження. Початок див. у попередньому числі журналу)

У статті досліджується Київ як головний державотворчий центр України, осердя формування і становлення національного війська.

Ключові слова: Київ, Україна, українознавство, держава, військо.

Киев – главный государственый центр Украины, сердцевина формирования и становления национального войска.

В статье исследуется Киев как главный государственый центр Украины, сердцевина формирования и становления национального войска.

Ключевые слова: Киев, Украина, украиноведение, государство, войско.

Kyiv as Important State Building Center of Ukraine and Core of Formation and Establishment of National Army

In the article author examined Kyiv as important center of the Ukrainian state building and core of formation and establishment of national army.

Key words: Kyiv, Ukraine, Ukrainoznavstvo, state, army.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet