головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #4(5)
пошук по сайту
Наливайко Степан - Індоарійські таємниці «слова»: Діва-Обида й Богородиця-Пирогоща

В Індії мовами Премчанда й Тагора, тобто хінді й бенгальською, перекладено давньоукраїнську епічну пам'ятку «Слово о полку Ігоревім». Ініціатором перекладів був всесвітньовідомий індійський мовознавець Суніті Кумар Чаттерджі (1890-1977), який 1964 року побував в Україні на урочистостях з нагоди 150-річчя Великого Кобзаря. З ініціативи цього видатного вченого з'явилась і перша індійська п'єса письменника Монмотхо Роя про Тараса Шевченка, яка звучала й по Всеіндійському радіо...

читати далі »

Баран Володимир - Археологічні дослідження давнього Галича у 1991-2002 роках

Співавтор

Б. Томенчук

Історія археологічних досліджень давнього Галича нараховує понад сто років. У них брали участь біля двох десятків дослідників України, Польщі та Росії. Зокрема, Л.Лаврецький, А.Петрушевич, Т.Зам'єнцький, І.ІІІараневич, О.Чоловський, Й.Пеленський, Л.Чачковський, Я.Пастернак, І.Старчук, В.Довженок, В.Гончаров, М.Картер, О.Іоаннісян, В.Ауліх, Ю.Лукомський, Б.Томенчук, В.Баран. Особливо слід відзначити дослідження Я.Пастернака і роботу Галицької археологічної експедиції Інституту суспільних наук (м. Львів) та Івано-Франківського краєзнавчого музею під керівництвом В.В.Ауліха. З 1991 р. тут почала працювати Галицька слов'яно-руська археологічна експедиція Інституту археології НАН України та Івано-Франківського краєзнавчого музею, яка з 1996 року стала основою Постійно діючої Галицької археологічної експедиції Національного заповідника «Давній Галич» (В.Баран, Б.Томенчук).

читати далі »

Краснодемська Ірина - Мазепіана в дослідженнях вчених української діаспори ХХ ст.

Кожний народ, який стає на шлях національно-духовного відродження, звертається до минулого з метою відшукати своїх героїв, значні історичні події, що становлять славу народу, коріння історичних традицій тощо. Це природне прагнення тих, хто хоче довести світові свої права на існування та певне місце в історії людства. На сучасному етапі зростаюча увага істориків до питань національної історії обумовила необхідність перегляду та нового трактування багатьох історичних проблем, а також пошук нових напрямків досліджень, підходів та методів...

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII початку XVIII ст.

За національної культурної розбудови української незалежної держави особливого значення набуває історична й духовна спадщина доби Гетьманщини другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст., з якою пов'язаний генезис формування української державності та діяльність гетьманів і козацької старшини як національної еліти тогочасного суспільства. Цей період позначений драматичними колізіями визвольної боротьби і духовним піднесенням національної самосвідомості в усіх сферах громадсько-політичного і культурного життя України. Важлива роль у його розбудові та забезпеченні належала гетьманові Івану Мазепі...

читати далі »

Федоренко Олександр - Геополітичні наслідки військово-політичної коаліції Швеції і української гетьманської держави

Військово-політична коаліція Української гетьманської держави з Шведським королівством від XVIII століття є однією з головних проблем українських історичних досліджень. Це було закономірне, відповідальне рішення гетьмана Української держави Івана Мазепи. В 1699 р. російський цар Петро І і польський король Август не сповістивши Івана Мазепу, підписали трактат про спільну військову боротьбу проти Швеції та поділ її території...

читати далі »

Веремей Людмила - Сильні і слабкі якості характеру Гетьмана Мазепи

Один з найбільш суперечливих і видатних політичних діячів України Гетьман Мазепа великі зусилля спрямував і реалізував у справі освіти і науки, будівництва наукових та православних храмів. Іван Мазепа (1687-1709) - високоосвічена особистість. Спочатку навчався у Києво-Могилянській колегії, а потім у колегії єзуїтів у Варшаві. Багато подорожував Західною Європою, де здобув досвід управління державою. Мазепа хотів незалежної України для себе і для новоствореної ним аристократії, він і не думав про зміну селянської долі. Гетьман був аристократом і ним залишився. Його орієнтація на Московщину, Швецію, Туреччину не мала підтримки серед козацької старшини...

читати далі »

Фігурний Юрій - Діяльність гетьмана Івана Мазепи в контексті українського державотворення: досягнення і прорахунки

Іван Мазепа навіки залишився в історії не тільки України і Росії, але і в світовій - постаттю непересічною, видатною і суперечливою. Шляхтич за походження він отримав гарну освіту, спочатку в Києво-Могилянській колегії, а потім в Єзуїтській колегії у Варшаві. Після набуття освіти став королівським камергером. Служба при дворі польського короля Яна-Казиміра стала доброю школою для молодого, але вже амбіційного шляхтича...

читати далі »

Струкевич О. - Конституція П. Орлика на тлі політичної культури еліти України - гетьманщини

Серед надбань української політичної культури, що, безперечно, збагатили скарбницю світової культури, одним з найцінніших є Конституція П.Орлика від 5 квітня 1710 р. Нам не видається дивним той факт, що у континентальній Європі саме Україна започаткувала справу конституціоналізму. Адже дана ідея як здобуток європейської цивілізації виникла з потреби обмежити ґрунтовану на силі традиції владу короля, свавілля представників тогочасної державної адміністрації. Зіткнення традиції з прагненням до встановлення взаємин між соціально-політичними суб'єктами на базі певних зафіксованих у юридичних документах норм можна продемонструвати на прикладі Великої Хартії вольностей 1215 р., конституції США, низки європейських конституцій, започаткованих Великою французькою революцією. Легко помітити, що конституціоналізм скрізь супроводжував революційні перетворення, які заперечували чи, принаймні, не могли бути реалізованими у межах регулювання взаємин між учасниками політичного життя за допомогою традицій.

читати далі »

Бойко Надія - Ідея соборності українських земель у творчості Михайла Максимовича

Утвердження національної державності в сучасній Україні визначається високим принципом соборності українських земель. Саме ідея державного соборного самоутвердження, незважаючи на тривале територіальне й культурне роз'єднання українців, стала вирішальною на всіх етапах історичного розвитку українського народу і залишається актуальною проблемою сьогодення. Як природне устремління до об'єднання всіх руських земель в період Київської Русі, ідея всеукраїнської єдності згодом стала елементом суспільної свідомості українців...

читати далі »

Федоренко Олександр - Актуальні аспекти геополітичної концепції Юрія Липи

Ідеї та погляди Юрія Липи, висловлені в його працях, відображають віковічне прагнення українців до осмислення себе як спадкоємців стародавньої української нації, її унікальної історії та культури. Час активної науково-дослідної роботи українського геополітика - це 1938-1941 рр., коли європейський геополітичний простір був поділений між двома злочинними імперськими державами - Німеччиною та СРСР...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet