головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #2(23)
пошук по сайту
Семенюченко Олексій - Боянів метод творення у "Слові о полку Ігоревім"

Стаття присвячена Бояновому методу творення в "Слові о полку Ігоревім".

Ключові слова: Боян, метод творення.

Статья посвящена Бояновому методу творения в «Слове о полку Игореве».

Ключевые слова: Боян, метод творения.

The article is devoted to the research of the method of Bojans creation in the «The saga adout Igors regiment».

Key words: Bojan, method of creation.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Світоглядне начало веснянково-пісенного циклу в українознавстві

У статті розглядається цілісна картина життя українського народу в пісенному фольклорі весняно-літнього періоду та магічні елементи обрядовості.

Ключові слова: світогляд, культ сонця, веснянки, обряд, звичай.

В статье исследуется отражение жизни украинского народа в песенном фольклоре весенне-летнего периода и магические элементы обрядности.

Ключевые слова: мировоззрение, культ солнца, веснянки, обряд, обычаи.

The whole picture of life of Ukrainian nation in song folklore of spring-summer period and magical elements of ritualism is studied in the article.

Key words: worldview, cult of sun, vesnianka, ritual, custom.

читати далі »

Харченко Андріан - Синтез образів в оправі Напрестольного Євангелія

Метою даної статті є постановка та розгляд питання образу в структурі оправи Напрестольного Євангелія, аналіз цих художньо-образних структур, уточнення, а подекуди встановлення їх композиційної і змістової ієрархії, розгляд суті й значення кожної образної одиниці окремо та в цілому.

Ключові слова: оправа, Напрестольне Євангеліє, образ, символ, декоративно-ужиткове мистецтво, композиційні структури, семантика, розп’яття, Ісус Христос.

Целью данной статьи является постановка и рассмотрение вопроса образа в структуре оправы Напрестольного Евангелия, анализ этих художественно-образных структур, уточнение и определение их композиционной и смысловой иерархии, рассмотрение сути и значения каждой образной единицы в отдельности и в целом.

Ключевые слова: оправа, Напрестольное Евангелие, образ, символ, декоративно-прикладное искусство, композиционные структуры, семантика, распятие, Иисус Христос.

This article consider the question of an image in the structure of the frame of Onaltar Gospel. It includes analisis of artistic images and their structures in the symbolic senses and in the composition structures of the frame of Ukranian Onaltar Gospel as a synthetical image.

Key words: the frame, the Onaltar Gospel, an image, the symbol, the dekorative applide art, the composition structures, the meaning, the crucifixion, Jesus Christ.

читати далі »

Горенко-Баранівська Лариса - Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес

Всеукраїнська науково-практична конференція “Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес” відбулася 7–8 червня 2007 р. в м.Києві...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet