головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2001   Число: #1(1)
пошук по сайту
Рудницький Леонід - До феномена української літератури

У статті розглядаються основні характеристики української літератури. Окремо висвітлено художні особливості творчості еміграційного письменства. Суттєву увагу приділено тематичному наповненню літературних творів. Стверджується, що ознаки української літератури роблять її предметом порівняльного літературознавства.

Ключові слова: характеристики української літератури, художні особливості, творчість, еміграційне письменство, тематичне наповнення, літературні твори, предмет порівняльного літературознавства.

К феномену украинской литературы

В статье рассматриваются основные характеристики украинской литературы. Отдельно освящаются художественные особенности творчества эмиграционного писательства. Существенное внимание уделено тематической наполненности произведений. Утверждается, что признаки украинской литературы делают её предметом сравнительного литературоведения.

Ключевые слова: характеристики украинской литературы, художественные особенности, творчество, эмиграционное писательство, тематическая наполненность, литературные произведения, предмет сравнительного литературоведения.

Concerning Phenomenon of the Ukrainian Literature

In the article author examined main features of Ukrainian literature, in particular, literature of emigrants. Special attention is paid to themes of literary works. Author proves that character features of Ukrainian literature make it a subject of comparative literary studies.

Key words: features of Ukrainian literature, creation, literature of emigration, literary works, subject of comparative literary studies.

читати далі »

Голець Марія - Поняття “осязання” в літературних пам’ятках в Україні ХІ – ХVII ст. та необхідність його поновлення в українській мові

Розвідку присвячено розгляду поняття «осязання». На підставі здійсненого аналізу термінології сучасних наукових досліджень, вивчення матеріалів до словників про природу виникнення терміна автором робиться висновок про необхідність його поновлення і використання в сучасній українській мові для повсякденного вживання та в науково-технічній літературі.

Ключові слова: поняття «осязання», аналіз термінології, словники, виникнення терміна, необхідність використання, сучасна українська мова, повсякденне вживання, науково-технічна література.

Понятие «осязания» в литературных памятках в Украине ХІ-ХVIII cт. и необходимость его обновления в украинском языке

Исследование посвящено рассмотрению понятия «осязания». На основе осуществлённого анализа терминологии современных научных исследований, изучения материалов к словарям о природе возникновения термина автором сделан вывод о необходимости его обновления и использования в современном украинском языке для повседневного употребления и в научно-технической литературе.

Ключевые слова: понятие «осязания», анализ терминологии, словари, возникновение термина, необходимость использования, современный литературный язык, повседневное употребление, научно-техническая литература.

Term “Feel” in Ukrainian Literary Reminders of the XVI – XVII Centuries and Necessity of Its Renewal in Ukrainian Language

The article covers the problem of examination of term “feel”. On the basis of analysis of terminology of contemporary scientific researches and study of materials of dictionaries about origin of the term author made a conclusion about necessity of its renewal and daily use in modern Ukrainian language and scientific-technical literature.

Key words: concept of “feel”, analysis of terminology, dictionaries, origin of term, necessity of use, contemporary literary language, daily use, scientific-technical literature.

читати далі »

Семенова Марія - Шлях до рідної землі. Ризька українська середня школа “Джерельце – 2000”

Альманах “Джерельце – 2000”, уривки з якого ми пропонуємо шановному читачеві, містить вірші, прозу, пісні та малюнки учнів Ризької української школи, об’єднаних поетичною студією “Джерельце”. Вік дітей від восьми до п’ятнадцяти років.

читати далі »

Король Олена - Вірю в майбутнє твоє, Україно!

Ми сидимо в довгому осінньому потязі, що тягне наші сонні тіла на південь. Там має бути краще, ніж тут. Там велике шумне місто з тисячолюдним натовпом, там більше гамору і бруду, там у кожного в кишені шелестять пожмакані бакси, там живе наш президент і засідають товсті неповороткі депутати. Це те місто, звідки почалася історія моєї змученої країни. Ми їдемо в Київ...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet