головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #1(14)
пошук по сайту
Горенко-Баранівська Лариса - Військова музика Козацько-гетьманської держави другої половини XVII-XVIII ст. (на прикладі Переяславського полку)

В статті висвітлюються актуальні питання щодо українознавчого аспекту дослідження історії української національної культури, насамперед, доби Української козацько-гетьманської держави другої половини XVII-XVIII ст. Вперше на основі історико-документальних та архівних матеріалів реконструйовано діяльність військових музичних осередків на терені Лівобережної України доби Гетьманщини.

Военная музыка казацко-гетманского государства второй половины XVII-XVIII ст.

В статье рассматриваются актуальные вопросы украиноведческого аспекта исследования истории украинской национальной культуры, в первую очередь, период Украинского казацко-гетманского государства второй половины XVII-XVIII ст. Впервые на основе историко-документальних и архивных материалов реконструирована деятельность военных музыкальных ячеек на територии Левобережной Украины времен Гетьманщины.

Military Music in Cossack-Hetman State in the Second Half of the XVII-XVIII Centuries

In the article author examined actual questions of Ukrainian study aspect of research of history of the Ukrainian national culture, first of all, the period of the Ukrainian cossack-hetman state in the second half of the XVII-XVIII centuries. Firstly on the basis of historic-documental and archived materials the author introduced activity of military musical communities on the territory of Left-bank Ukraine during hetman period.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Дорога до порога Храму

Стаття присвячена передвиборчим подіям 2004р., коли тріо «Золоті ключі» у складі народної артистки України Ніни Матвієнко, народних артисток України Валентини Короті-Ковальської та Марії Миколайчук, а також народної артистки України Неоніли Крюкової виїхали в регіони Східної України у концертно-агітаційний тур на користь кандидата в президенти Віктора Ющенко.

Ключові слова: Україна, Майдан, пісня, вибори, суспільство.

Дорога к порогу храма

Статья посвящена предвыборным событиям 2004р., когда трио «Золотые ключи» в составе народной артистки Украины Нины Матвиенко, народных артисток Украины Валентины Короти-Ковальской и Марии Миколайчук, а также народной артистки Украины Неонилы Крюковой выехали в регионы Восточной Украины в концертно-агитационный тур в интересах кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Ключевые слова: Украина, Майдан, песня, выборы, общество.

Way to the Doorstep of the Temple

The article is devoted to the pre-election events of 2004., when «Gold Keys» trio consisting of such Ukrainian people’s artistes as Nina Matvienko, Valentyna Korotya-Kovalska, Maria Mykolaychuk, and Neonila Kryukova made a concert-agitation tour in the East Ukrainian regions in support of presidential candidate Victor Yushchenko.

Key words: Ukraine, Maidan (Independence Square), a song, elections, a society.

читати далі »

Семенюченко Олексій - Кобза і бандура як символи та інструменти української національної культури

В статті автор висвітлює предмет дослідження одного з концентрів українознавства «Україна – культура», підкреслюючи його основні завдання та характерні відмінності від інших концентрів. У публікації також представлено короткий історичний нарис про кобзу та бандуру як символи-інструменти української національної культури.

Кобза и бандура как символы и инструменты украинской национальной культуры

В статье автор освещает предмет исследования одного из концентров украиноведения "Украина-культура", подчеркивая его основные задания и характерные отличия от других концентров. В публикации также представлен короткий исторический очерк о кобзе и бандуре как символах-инструменты украинской национальной культуры.

Kobza and Bandura as Symbols and Instuments of Ukrainian National Culture

In the article author examined "Ukraine-culture” consenter and determined his basic tasks and differences from other consenters. A short historical essay about kobza and bandura as symbols-instruments of the Ukrainian national culture are presented in the publication too.

читати далі »

Зеленчук Іван - Пісня останнього лірника Гуцульщини Дмитра Генцара «Заповіди Божі»

Старожили Гуцульщини добре пам’ятають сліпого путильського лірника Генцара Дмитра Танасійовича (1908 – 1986), який бував на храмових святах у багатьох селах. Дмитро Генцар грав на лірі і співав духовні пісні, сидячи під хрестом біля церкви. Мелодії пісень були сумні і протяжні, вони глибоко западали у душі горян...

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet