головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2003   Число: #4(9)
пошук по сайту
Олійник Борис - Двоє. Сучасна балада

читати далі »

Поклад Наталка - Поезії

читати далі »

Боровко Микола - Різдво весни

2003 року завдяки видавництву "Ґенеза" та приватному видавцеві Вадиму Карпенку світ зустрівся з поетичними книгами двох відомих поетів: "Різдво весни" Миколи Боровка та "Б'є в литаври синій вечір" Миколи Карпенка. Журнал "Українознавство" вже знайомив читачів з різнорідними доробками знаних майстрів слова. Нові збірки привернули увагу ще й тим, що викликали широкий резонанс у читацьких колах. Радіючи за успіх нашої літератури в цілому, знайомимо з окремими і відгуками шанувальників поезії, і творами та талановитих виразників душ сучасників. Отже: "...Микола Боровко розкріпачив рондель, зробив його природним виявом стану української душі:

читати далі »

Карпенко Микола - Б'є в литаври синій вечір

читати далі »

Базилевський Володимир - З віршів різних років

читати далі »

*** - Літературний альманах української гімназії м.Сімферополя

читати далі »

Чорногуз Олег - Казка про трьох братів

читати далі »

Хоменко Олександр - Експропріація метафори і поетична герілья (погляд з південного сходу)

В статті автор розглядає тяглість літературної традиції від радянського періоду до нашого часу, відмічаючи знакову загальнообов’язковість усталеної панорами підрадянського літературного процесу. Постать Петра Вольвача розглядається ним як постать креатора «Південного Сходу», що витворює багатоманіття значеннєвостей метафори махновської тематики.

Ключові слова: культура, літературний процес, літературна традиція, письменництво, модальність, сюжети, автобіографізм, схід, захід, метафора.

Экспроприация метафоры и поэтическая герилья

В статье автор рассматривает развитие литературной традиции от советского периода до нашего времени, отмечая знаковую общеобязательность устоявшейся панорамы подсоветского литературного процесса. Фигура Петра Вольвача рассматривается им как фигура креатора «Юго-востока», который создает разнообразие значимостей метафоры махновской тематики.

Ключевые слова: культура, литературный процесс, литературная традиция, письменность, модальность, сюжеты, автобиографизм, восток, запад, метафора.

Expropriation of Metaphor and Poetic Guerilla

In the article author examined development of literary tradition from Soviet period till nowadays and emphasized general obligation of established panorama of sub-soviet literary process. Peter Volvach is examined as author of “Southeast”.

Key words: culture, literary process, literary tradition, writing, modality, subjects, avtobiografizm, east, west, metaphor.

читати далі »

Коротя-Ковальська Валентина - Пісня (До виходу в світ книжки "Ніна Матвієнко. Ой виорю нивку широкую")

Цю книжку Ніна подарувала мені та Марії Миколайчук на другий день Покрови після храмової служби у Святопокровській церкві на Подолі. Прощаючись біля церковних воріт, попросила свого чоловіка Петра принести з багажника їхньої машини і прямо серед дороги в осінньому тумані написала: „Валюшці – хай серце одпочине у спогадах. Твоя Мала. 14.10.03.". І розписалася...

читати далі »

Ляxоцький В. - Чи є у народу України національна культура? (Дискусія Івана Огієнка тривалістю 85 літ)

У статті автор розкриває значимість публіцистичної та просвітницької ваги письменницького доробку І.Огієнка у царині дослідження української культури. Також автор подає полемічні погляди різних авторів-рецензентів на його книжку «Українська культура».

Ключові слова: Україна, патріотизм, духовність, віра, українська народна пісня.

Есть ли у народа Украины национальная культура?

В статье автор раскрывает значимость публицистических и просветительских трудов И.Огиенка в области исследования украинской культуры. Также автор представляет полемические взгляды разных авторов-рецензентов на его книжку «Украинская культура».

Ключевые слова: Украина, патриотизм, духовность, вера, украинская народная песня.

Do the Ukrainian People Have Their National Culture?

In the article author examined significance of publicistic and educational works of I.Ohiienko in the area of research of Ukrainian culture. Author presented some polemic opinions of different reviewers of his book “The Ukrainian Culture”.

Key words: Ukraine, patriotism, spirituality, faith, Ukrainian folk song.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet