головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2002   Число: #3(4)
пошук по сайту
Сущенко Ольга - Поспівала б з депутатами

За вечірнім чаєм, завареним м’ятою та ромашкою, з пахучим медом, у тихій оселі неподалік Дніпра, уславлена співачка Ніна Матвієнко, така по-домашньому природна, відверто говорила не тільки про пісню й сцену…

читати далі »

Пошивайло Олесь - Збереження визначних центрів народної художньої культури українців: уроки історії і шлях реанімації

Проблеми державної підтримки найбільших центрів народної художньої культури є вкрай актуальною, оскільки ставленням до неї значною мірою визначається прогрес суспільства, рівень духовного здоров’я нації. Впливаючи майже на всі сфери побуту людей, постаючи активним началом у кожній національній культурі, народне мистецтво передовсім визначає етнічну самобутність народів, а окремі твори нерідко стають етнічними символами. У нинішньому світі, коли активно відбуваються асиміляційні процеси, що нівелюють особливості національних культур, саме через народну культуру, народну творчість, народне мистецтво певні народи є цікавими для чужоземців своєю самобутністю, несхожістю на інших...

читати далі »

Костянтинова Світлана - Мовно-естетичні ідеї української культури

Шляхом аналізу та зіставлення вибраних лексем автор вказує на те, що кожен народ має власну лінгвальну модель світу; розглянуто звукосимволічний вимір мовно-естетичних ідей культури.

Ключові слова: мовно-естетична ідея, лексеми, лінгвальна модель, звуки, культура.

Языково-эстетические идеи украинской культуры.

Путем анализа и сопоставления выбранных лексем автор указывает на то, что каждый народ имеет собственную лингвистическую модель мира; рассмотрено звукосимволическое измерение языково-эстетических идей культуры.

Ключевые слова: языково-эстетическая идея, лексемы, лингвистическая модель, звуки, культура.

Linguistic and Esthetic Ideas of Ukrainian Culture

In the article on the basis of analysis of selected lexemes author proved that each nation has its own linguistic model of the world and examined sound-symbolic dimension of linguistic and esthetic ideas of the culture.

Key words: linguistic and esthetic idea, lexemes, linguistic model, sounds, culture.

читати далі »

Хоменко Олександр - Образ Києва в давній українській словесності: українознавчий аспект проблеми

У статті досліджується текстуальний вимір історіософської концепції Києва через призму українознавчого підходу. Автор зосереджується на корпусі творів давньої української літератури й доводить тезу про державницьку роль міста, значення «Київського міфу» у становленні національної самосвідомості, його значення як культурного й політичного центру консолідації українства.

Ключові слова: «київський міф», автентика, київська словесність, Київська Русь, українська культура, духовно-політичне осердя, державний центр, національна історія, києвоцентричність.

Образ Киева в древней украинской словесности: украиноведческий аспект проблемы

В статье исследуется текстуальное измерение историософской концепции Киева сквозь призму украиноведческого подхода. Автор сосредотачивается на корпусе произведений древней украинской литературы и аргументирует утверждение про государственную роль города, значение «Киевского мифа» в становлении национального самосознания, его значения как культурного и политического центра консолидации украинства.

Ключевые слова: «киевский миф», автентика, киевская словесность, Киевская Русь, украинская культура, духовно-политический центр, государственный центр, национальная история, киевоцентричность.

Image of Kyiv in Ancient Ukrainian Literature in the Context of Ukrainoznavstvo

The article is devoted to research of textual dimension of historiosophic conception of Kyiv in the context of Ukrainoznavstvo. Author focused on corpus of works of ancient Ukrainian literature and argued statement about role of the city for the whole state, importance of “Kyiv myth” for establishment of national consciousness, its significance as cultural and political center of consolidation of the Ukrainian people.

Key words: ”Kyiv myth”, Kyiv literature, Kyiv Rus, Ukrainian culture, spiritual and political center, state center, national history.

читати далі »

Маломуж Т. - Жива струна

Співавтори:

С. Мирвода, Ю. Яценко - солісти оркестру народної і популярної музики Національної радіокомпанії України м.Київ

Про бандуру в оркестрі Українського радіо

читати далі »

Осадчук Петро - Афоризми в наближенні до українознавства

Якщо людина називає себе сином (чи донькою) двох народів, то це означає, що треба шукати третього народу, кому ця людина є справді сином (чи донькою)...

читати далі »

Тишко Федір - Театр життя

Свого часу проводилася ціла дискусія: "фізики" чи "лірики"? Чимало було зламано списів – і надаремне: як нерозумно питати дитину, вона більше любить маму чи тата? – так само немудро протиставляти людей виробничої, наукової і мистецької сфер, інтелектуалів чи інтуїтивістів...

читати далі »

Щеглюк Василь - Протяги століть (політика і лірика)

читати далі »

Ковалинський Віталій - Меценатство – це стан душі

Автор знайомить читача з благодійницьким рухом у м. Києві з давніх-давен до ХХ ст. Мова йде про традиції благодійництва та меценатства ще з часів великого князя Володимира, який у 989-996 рр. побудував перший кам’яний храм Київської Русі – церкву Богородиці Десятинну. У статті згадуються видатні меценати-благодійники: Галка Гулевичівна, Петро Сагайдачний, київські підприємці Терещенки, Ханенки, Бродські, київський губернатор Іван Фундуклей тощо.

Ключові слова: християнська любов, традиції благодійництва, пожертви, притулки, художні колекції, охорона здоров’я.

Меценатство – это состояние души

Автор знакомит читателя с благотворительным движением в г. Києве с давних времен до ХХ ст. Речь идет о традииях благотворительности и меценатства еще со времен великого князя Владимира, который в 989-996 гг. построил первый каменный храм Киевской Руси – церковь Богородицы Десятинную. В статье всмоминаются известные благотворители- меценаты: Галка Гулевычивна, Петр Сагайдачный, Киевские предприниматели Терещенки, Ханенки, Бродские, киевский гyбернатор Иван Фундуклей и др.

Ключевые слова: христианская любовь, традиции благотворительности, пожертвование, приюты, художественная коллекция, охрана здоровья.

Arts Patronage as State of Soul

In the article author examined charity movement in Kyiv from the ancient times till the XX century. The question is in charity traditions since Prince Volodymyr’s period who in 989 – 996 built the first stone temple of Kyiv Rus – Desyatynna Church (the Church of the Tithes). In the paper author mentioned such famous art patrons as Halka Hulevychivna, Petro Sahaidachnyi, the Tereschenkos, Khanenkos, Brodskyis, Kyiv gubernator Ivan Fundukliy etc.

Key words: Christian love, charity traditions, oblations, shelters, art collection, health care.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet